Sone Çalışan Destek Programı Nedir?

Sone Çalışan Destek Programı, günlük duygusal sorunları olan tüm çalışanlarınıza ve onların aile üyelerine yardımcı olmak için psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Firmanıza özel olarak tahsis ettiğimiz telefon numarası üzerinden, anlaşmalı psikolog ile görüşebilecekleri ve tüm çalışanlarınız/aile üyelerinin online veya yüz yüze psikolojik danışmanlık sağlayan bir yan haktır.

Programın Amacı: Kişilerin yaşam kalitesini ve iyilik hallerini artırarak; performans, verimlilik ve çalışan bağlılığı konusunda gelişim sunmak ve işveren markasını güçlendirmektir. Çalışanlar bu hizmetten iş yerinde verimliliklerini ve performanslarını olumsuz etkileyen konuları ortadan kaldırmak amacı ile faydalanabilir, uzmanlarımızdan psikolojik danışmanlık ve diğer konularda destek alabilirler. 

Çalışan Destek Programı, çalışanların performans ve verimliliklerini üst düzeyde tutmalarını sağlar. Bu sayede, işten ayrılmalar ve iş kazalarında büyük oranda azalma görülürken, çalışan memnuniyeti ve kuruma bağlılık önemli ölçüde artar.

Çalışan Destek Programı, hem kurumlara yönelik hem de çalışanlara yönelik geniş kapsamlı bir programdır. Kurumlara çözüm ortaklığı sunduğu gibi, çalışanlara bireysel konularda destek verir.

Çalışan destek proframı

Çalışan Destek Programı Hizmet İçeriği

Telefon ile Danışmanlık

Telefon ile psikolojik destek, kısa süreli danışmanlık ve yönlendirme hizmeti.

Online Görüntülü Psikolojik Destek

Herhangi bir sınırlama olmadan danışmanlık konularında online görüntülü psikolojik danışmanlık hizmeti.

Yüz Yüze Psikolojik Danışmanlık

Sone Psikoloji ofislerinde değerlendirme gerektiren durumlarda anlaşmalı uzman psikolog ile yüz yüze danışmanlık gerçekleştirilir.

Online veya Yüz Yüze Söyleşiler

Anlaşmalı şirket ile birlikte oluşturulan, kurum çalışanları için psikoloji söyleşileri. 

Endüstri/Örgüt Psikoloji Testleri

Çalışanlarınızın, mutluluğunu ve verimliliğini ölçüyor, sizin için raporluyoruz.

Sone Çalışan Destek Programı Nasıl İşliyor?

Çalışanlar bu hizmeti nasıl kullanabilir?

Çalışanlar, kuruma özel tahsis edilen hizmet numarasını arayarak hizmetlerden yararlanmaya başlayabilir.

Çalışanlar hizmet numarasını aradığında süreç nasıl işler?

Çalışanlar, ilgili hattı aradığında, deneyimli bir psikolog tarafından karşılanır ve destek istenen konu ya da talep edilen hizmetle ilgili bilgiler alındıktan sonra, randevu operasyon birimine iletilir ve ilgili uzmanla randevu oluşturulur.

Danışmanlık hizmeti kimlerden ve hangi zaman aralıklarında alınabilir?
Pazar günleri hariç haftanın altı günü 09:00-21:30 saatleri arasında Klinik Psikolog ile online veya yüz yüze randevu planlanabilir.

Çalışanlar hangi konularda destek alabilir?
Bireysel Danışmanlık, Çalışan Ebeveyn Desteği, Çift Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, İş ve Yaşam Danışmanlığı konularında destek alabilirler

Uzmanlarla yüz yüze görüşme imkanı var mı?
Sorunlar öncelikle uzman psikolog tarafından telefonda değerlendirilir. Sonrasında yüz yüze olarak uzman klinik psikolog görüşme planlaması yapılır.  Yüz yüze görüşmeler Sone Psikoloji Bağdat Caddesi veya Beylikdüzü ofislerinde yapılmaktadır.

Çalışanların ne kadar ücret ödemesi gerekir?
Sone Çalışan Destek Programı kurumların anlaşmalı kuruluşu olarak hizmet verir. Bu hizmet, çalışanlar için 3 / 6 seans olarak ücretsizdir.

Çalışanların yöneticisinden veya İnsan Kaynakları Birimi’nden izin mi alması gerekir?
Sone Çalışan Destek Programı’ndan hizmet almak için yöneticiden, İnsan Kaynakları Birimi’nden veya herhangi bir bireyden izin almak gerekmez.

Çalışanlar yapacakları görüşmelerin gizli tutulacağına güvenebilir mi?
Sone Çalışan Destek Programı ekibi, etik ilkeler doğrultusunda hareket eder. Çalışanların kişisel bilgileri, üçüncü bir kişiyle veya çalıştığı kurumla asla paylaşılmaz.

İşyeri Psikoloğu/Kurumsal Psikolog Kimdir?

İşyeri psikologları, şirketlerde çalışanların psikolojik sağlığını ve iş performansını iyileştirmek için uzmanlaşmış profesyonellerdir. Genellikle insan kaynakları departmanıyla iş birliği içinde çalışarak, çalışanların stres yönetimi, iletişim becerileri, iş ve yaşam dengesi gibi konulardaki ihtiyaçlarını belirler ve çözümler üretirler. İşyerindeki anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olurlar ve şirketlerin yönetimsel vizyonlarını psikolojik sağlığa uygun olmasını sağlarlar. Bu şekilde, hem çalışanların mutluluğunu ve verimliliğini arttırırlar hem de şirketin başarısına katkıda bulunurlar.

Bu süreçte çalışanlar ihtiyaç duydukları her süreçte işyeri psikoloğu ile iletişime geçebilirler. İşyeri psikoloğu kişinin tamamen yararına ve faydasına odaklı çalışmayı hedefler. İş yaşamında oluşan stres ve motivasyon düşüklüğü ile kişilerin taleplerin ve beklentilerini açıkça belirtmeleri hedeflerin arasında en önemli olandır.

Kurumsal psikologlar, iş dünyasında psikoloji alanındaki bilgi ve tecrübeleri kullanarak kurumsal ortamlarda çeşitli görevleri yerine getiren profesyonel bir destektir. Kurumsal psikologlar kişinin performans yönetim becerisini, iş stresini yönetme, iş motivasyonunu ve verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaktadır. Kurumsal psikologlar işçi ve işveren arasında bir köprüdür.

Kurumsal Psikolog Desteğinin Faydaları Nelerdir?

Kurumsal psikologlar, işyerlerinde çalışanların zihinsel ve duygusal sağlığını destekleyen önemli bir rolleri vardır. Çalışanların stresle başa çıkmasına, işyeri ilişkilerini geliştirmesine ve iş-sosyal yaşam dengesini sağlamasına yardımcı olabilirler. Aynı zamanda, psikologlar çalışanların motivasyonunu artırarak ve performanslarını optimize ederek iş verimliliğini artırabilirler.
Verimlilik ve motivasyonlarını artırarak çalışanlar üzerinde ve çalışanlar arasında sağlıklı iletişim becerilerini geliştirirken önemli adımları takip ederler. 
Bu adımlar ; 

 1. Çalışanların Zihinsel ve Duygusal Sağlığını Desteklemek: Kurumsal psikologlar, çalışanların stresle başa çıkmasına, işyeri ilişkilerini geliştirmesine ve iş- sosyal yaşam dengesini sağlamasına yardımcı olabilir.
 2. Performansı Artışı: Psikologlar, çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini artırmak için kişisel ve profesyonel gelişim konularında destek sağlayabilir.
 3. İşyeri İkili İlişkilerini Geliştirmek ve Güçlendirmek: Psikologlar, ekip çalışması, iletişim becerileri ve çatışma yönetimi gibi konularda eğitim ve danışmanlık sunarak işyerinde daha sağlıklı ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunabilir.
 4. Stres Yönetimi ve Sorun/Zorluklara Başa Çıkma Yeteneklerini Geliştirme ve Güçlendirme: İşyerindeki stresle başa çıkma stratejileri ve duygusal zeka gibi konularda çalışanlara eğitim vererek, zorlukları daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilirler.
 5. İş Verimliliğini Artırmak: Çalışanların zihinsel sağlığını desteklemek, iş tatmini ve bağlılığı artırarak iş verimliliğini artırabilir.

İş Yeri Psikoloğuna Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

İş yeri psikoloğu, bir iş yerinin genel çalışma ortamının ve çalışanlarının ruhsal refahı için çok önemli bir alandır. 
Bir şirkette birden fazla sebepten iş yeri psikoloğuna ihtiyaç duyulabilir. Bunlardan bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İş stresiyle başa çıkmak.
 • İş ilişkilerinde sorunlar yaşamak.
 • İş performansını artırmak ve verimliliği iyileştirmek.
 • İşyeri uyumunu sağlamak, özellikle yeni çalışanlar için.
 • İşyerindeki çatışmaları çözmek ve uyum sağlamak.
 • İşyerindeki değişimleri yönetmek ve uyum sağlamak.
 • İşyerindeki zorlayıcı durumlarla başa çıkmak, örneğin taciz veya ayrımcılık gibi.
 • İşyerindeki mental sağlık programlarını geliştirmek ve uygulamak.
 • İş yaşamında motivasyonunu arttırmaya yönelik profesyonel destek almasına yardımcı olmaktadır.
Kurumsal İş Birliklerimiz

Çalışan Destek Programında Soneyi Tercih Edenler