SONE SAĞLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmeden önce yasalara uygun şekilde elde edilen kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara göre işlenmekte ve korunmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanunda belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, kurum faaliyetlerinin yürütülmesi veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNUNUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

– Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

– İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

– Sone Sağlık Eğitim Psikolojik Araştırma ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Merkezi’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanuna uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

– Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

ÇEREZ KULLANIMI

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

5. Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri

KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi “Barış Mahallesi Samsun Caddesi C1 Blok No:14/5 İç Kapı No:73 Makyol Yaşam Beylikdüzü/İstanbul” veya “Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No:327 Erguvan apt. Kat 2 Daire 5 Kadıköy/İstanbul” adresli merkezlerimize yazılı şekilde elden ya da noter vasıtasıyla ya da bizzat ya da yazılı şekilde başvurarak ya da info@sonepsikoloji.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

SONE SAĞLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ hususlarında veri sorumlusu tarafından aydınlatıldığımı ve bu amaçlarla kişiler verilerimin işlenmesine açık rıza verdiğimi beyan ediyorum.