İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

 1. SONE : SONE SAĞLIK EĞİTİM PSİKOLOJİK ARAŞTIRMA VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait internet sitesi markası ve siteye bağlı mobil uygulama marka adıdır.
 2. SİTE : www.sonepsikoloji.com domain adına sahip internet sitesidir.
 3. UYGULAMA: SONE’ye ait, SONE adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.
 4. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.
 5. DANIŞAN : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlardır.
 6. DANIŞMAN : SONE sitesi veya uygulaması aracılığıyla psikolog ve psikolojik danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış kişileri ifade etmektedir.
 7. KULLANICI : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, danışan ve danışman kullanıcılarının genel tanımıdır.
 8. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: SONE’nin anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini.
 9. ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, SONE’nin işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan İyzico tarafından yönetilen Pazar Yeri adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını.
 10. SÖZLEŞME: SONE kullanım ve gizlilik sözleşmesini.
 11. KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.
 12. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.
 13. İşbu sözleşme “SONE” ile SONE’den hizmet alma talebini uygulama ya da site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.
 14. Kullanıcı SONE sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının SONE üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.
 15. Bu sözleşme ile; kullanıcının SONE sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. SONE bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcılar da bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile SONE sitesi veya uygulamasını devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya SONE tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda SONE bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 16. SİTE, danışan ve danışmanları çevrimiçi platformda ve sitenin mobil uygulamasında bir araya getirir. Sitenin amacı, danışanların sitenin belirlediği paket ücretlerini karşılamasının karşılığı olarak uzman danışmanlardan psikolojik destek ve danışmanlık almaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır.
 17. Danışmanlar tarafından, site içerisinde ve mobil uygulamada tıbbi teşhis ve tedavi uygulanmayacağı, bu yönde bir vaatte bulunulmayacağı, reçete yazılmayacağı ve danışanların reçeteli ilaç almaya yönlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Danışan kendisine tedavi için ilaç yazılmasında ısrarcı ise danışman tarafından danışmanlık sona erdirilebilir. SONE aracı hizmet sağlayıcı işbu 5. maddede belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülüğü altında bulunmadığı gibi bu hususta Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sıfatıyla hareket etmekte olup danışan danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Danışmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme yapabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır.
 18. Danışan siteye kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde danışman tarafından danışanın intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem içinde olduğu yönünde SONE’ye bilgi verilmesi halinde, üyelik kabul edilmez yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır.Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında SONE’ nin her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. Psikolojik danışmanlık esnasında danışanın 18 yaşından küçük ya da online psikolojik danışmanlık alması önerilmeyen kişilerden olduğuna ilişkin danışman tarafından SONE’ye bilgi verilmesi halinde psikolojik danışmanlık derhal sonlandırılır, danışan üyelikten çıkarılır ve danışanın SONE üzerinden veya aracılığıyla bir daha psikolojik danışmanlık alması engellenir.
 19. Danışan, danışmanların psikolojik danışmanlık esnasında kendisine vereceği bilgi ve tavsiyelerin SONE’yi veya uygulamayı ya da siteyi bağlamadığını, yalnızca danışmanın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin danışanın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. SONE, danışan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 20. Kanun ve yönetmelik gereği danışan; danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Danışmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. Danışanın ya da danışmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir. SONE sözleşmede yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle hem siteye üyeliği hem de danışmanlık görevini sona erdirme hakkına sahiptir. Danışan, üçüncü kişilerin ya da danışmanın kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. SONE tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları bağlar. Danışan veya danışmanın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa SONE’ nin danışana veya danışmana karşı kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mahfuzdur.
 21. Taraflar SONE’ de bulunan tüm uygulama kayıtlarının SONE tarafından işlem tarihini izleyen 3 yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. SONE işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur.
 22. Danışan ve danışmanlar SONE aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı, tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup SONE herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 23. SONE mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir.
 24. Danışan SONE üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Danışan üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SONE danışanın kişisel bilgilerini diğer danışanlar ya da üçüncü kişilerle paylaşmaz. Danışan; SONE’ den sadece kişisel psikolojik danışmanlık için faydalanabileceğini, SONE’ de bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandıramayacağını beyan eder. Kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen danışanın sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Danışanların SONE mobil uygulamasına girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için SONE herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 25. SONE işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat danışan işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylarken ayrıca izin vermesi halinde bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 26. Danışan, SONE sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup SONE hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı SONE’yi sorumlu tutamaz.
 27. SONE siteyle ya da mobil uygulamayla ilgili sorunların çözülmesi için kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

Cayma Hakkı 16. Anlık İleti Paketi almış bir Danışana 24 saat içinde cevap verilmemesi halinde SONE’nin takdirine bağlı olarak, aynı uzmanlık alanında bulunan yeni bir danışman önerilecek ya da danışan ücreti geri ödenecektir.

 1. Danışan, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, SONE’nin sunduğu üyelik çeşitlerinde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup veya devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan SONE’ den herhangi bir bedel talep edemez. Fakat danışan bu hizmetten mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse SONE haklı sebep gördüğü takdirde danışana yeni bir psikolojik danışmanlık paketi sunabilir veya bedel iadesi yapabilir. SONE her zaman danışandan mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunmasını talep edebilir. Danışanın danışmanından memnun kalmaması durumunda ise ayda 1 kereye mahsus SONE tarafından kendisine ücreti mukabilinde hizmetten yararlanmak üzere yeni bir danışman önerilir.
 2. Danışanın SONE’ye üyelik kaydı yapması kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme danışanın siteye ya da mobil uygulamaya üye olması anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK PAKETLERİ

 1. SONE danışanlara üç farklı üyelik seçeneği sunmaktadır. Bu üyeliklerin süreleri ise danışanın isteğine göre şekillenmekte olup süreler SONE’nin uygun gördüğü şekilde haftalık, 4 haftalık ya da 12 haftalık olarak belirlenmektedir. Danışan ödeme yaptığı süre boyunca danışmanından hizmet alacaktır.
 2. Danışan Anlık İleti üyelik paketini aldığı takdirde danışman ile 7/24 mesaj yolu ile görüşebilecektir. Danışana günde en az bir kere cevap verilecektir.
 3. Danışanlara sunulan ikinci pakette ise danışanın; seçtiği danışman ile haftada bir seans toplam 50 dakika psikolojik danışmanlık hizmeti alması şeklinde olacaktır. İkinci paket görüntülü görüşme paketi olarak adlandırılır.
 4. Danışanlar; bir ve ikinci üyelik paketlerini içeren yazılı ve görüntülü danışma hizmetlerini içeren üçüncü bir tercihte de bulunabilirler. İşbu üçüncü paket diğer her iki paketin tüm özelliklerini kapsamaktadır.
 5. Danışan bu üyelik paketlerini kredi kartı, banka kartı veya SONE’nin sunduğu diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla satın alabilir. SONE tarafından danışana geri ödeme yapılması kabul edildiği takdirde danışanın satın alma yöntemi ile geri iade yapılacaktır. SONE kullanıcı sözleşmesinin 11. Maddesindeki hususların geçerliliği halinde geri ödeme ya da danışana yeni bir danışman önerme seçeneklerinden birini kullanabilir.
 6. Danışanlara üyelik paketlerini satın alırken ödeme ekranında varsa indirim kodlarını kullanmaları için seçenek sunulur. Kullanıcılara sunulan indirim kodları kişiye özel olup bir defaya mahsustur. Süresi geçmiş indirim kodları sitede veya mobil uygulamada kullanılamaz. SONE süresi geçmiş indirim kodunun kullanıldığını ya da birden fazla aynı kodun kullanıldığını tespit ettiği takdirde kullanıcıdan yasal faiziyle birlikte bedel talep etme hakkını saklı tutar.
 7. SONE, işbu Sözleşmeyi zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir (toplu olarak “Güncellemeler”). Kural olarak, Güncellemeler, e- postalar göndererek veya ilgili platformlar vasıtasıyla duyurular yayınlanarak yapılacaktır ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
 8. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.