Ezgi Özkan

Ezgi Özkan

Doktor Psikolog

Videolu Özgeçmiş

Çalıştığı Şubeler

Özgeçmiş

Klinik Psikolog Ezgi Özkan Psikoloji lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında Haliç Üniversitesi’nde burslu ve bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Ardından 2004-2006 yılları arasında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2015-2021 yılları arasında Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programını bitirmiştir.

Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu ,Dr. Emel Stroup ve Doç. Dr. Vahdet Görmez’den çocuk ve yetişkin Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Dr. Christine Padesky ve Dr. Leslie Sokol tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerine katılmıştır. Bunun yanı sıra Prof.Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan ISST onaylı şema terapi eğitimi almış veUluslararası Şema Terapi Derneği (International Society for Schema Therapy, ISST) tarafından verilen eğitim ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamış, ISST onaylı Şema Terapisti ünvanı almıştır.(11.07.2023). İleri Düzey Şema Terapi ISST onaylı süpervizyon eğitimine Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca süpervizörlüğünde devam etmektedir.

2009-2014 yılları arasında Dr.Nuşin Sarımurat Baydemir ve ekibinden İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde EFTA-TIC, European Family Therapy Association Training Instıtutes Chamber (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanmış olup, yaklaşık olarak kırk ülkede geçerli Aile ve Çift Terapi Eğitimi ve Süpervizyonunu almıştır. 2009-2010 yılları arasında Cinsellik ve Cinsel Tedaviler eğitimini CETAD’ den almıştır. 2005-2006 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde yetişkin Rorschach eğitimi; 2011-2012 yılları arasında TAT test eğitimlerini Prof. Dr. Tevfika İkiz’den almıştır. WISC-R, WISC-4, Çocuk değerlendirme testleri ve MMPI testi eğitimini Türk Psikologlar Derneği’nden almıştır.

Lisans eğitimi sürecinde okul stajını Kültür Koleji Rehberlik biriminde, klinik stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikoz ve Nevroz servislerinde, İstanbul Üniversitesi Çapa Çocuk Ruhsağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi Nöropsikoloji Laboratuarı’nda yapmıştır.

Yüksek lisans tezi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen danışmanlığında “Akran Zorbalığının Ebeveyne Karşı Geliştirilen Bağlanma Stilleri ve Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi” dir. Doktora tezi ise Prof. Dr. Ali Evren Tufan danışmanlığında “Kutcher Ergenler İçin Genelleştirilmiş Sosyal Anksiyete Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Uyarlanması ve Bir Grup Çalışmasının Ergenlerdeki Sosyal Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi”dir.

Dr. Psikolog Ezgi Özkan 2005-2005 yılları arasında Özel Yaşam Hastanesi’nde, 2005-2009 yıllarında Küçükçekmece Kızılay Tıp Merkezi’nde eş zamanlı bir özel anaokulunda, 2009-2012 yıllarında Medilife Hastanesi ve eş zamanlı DSÜ öğretim görevlisi olarak farklı üniversitelerde çalışmıştır. Şubat 2022 tarihinden itibaren Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü kadrosunda Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Psikolog Ezgi Özkan Sone Psikoloji Beylikdüzü şubesinde yüzyüze ve online olarak çocuk, yetişkin ve çift ağırlıklı olarak BDT, EMDR ve Şema Terapi yönelimle hizmet vermektedir.

Mesleki İlgi Alanları

• Yaygın Anksiyete Bozukluğu.
• Panik Bozukluğu.
• Depresyon.
• Obsesif-Kompulsif Bozukluk.
• Sosyal Fobi.
• Kişilik Bozuklukları
• Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
• Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
• Somatizasyon Bozukluğu
• Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
• Stres
• Agorafobi
• Özgül Fobi
• Hipokondriazis
• Aile İçi İletişim Sorunları
• Majör Depresif Bozukluk
• Psikolojik Bozukluk
• Bipolar Bozukluk
• İlişki Problemleri
• Yeme bozukluğu
• Öfke kontrolü
• Ergenlik problemleri
• Boşanmalar /Anne – Baba Ayrılığı
• Sınav Kaygısı
• Gelişim problemleri
• Aile içi disiplin

Eğitimler, Kurslar, Seminerler
Uluslararası Şema Terapi Derneği (International Society for Schema Therapy, ISST) tarafından verilen eğitim ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamış, ISST onaylı Şema Terapisti ünvanı almıştır.(11.07.2023). İleri düzey Şema Terapisti sertifikası için süpervizyonlarına devam etmektedir.
İleri Düzey Şema Terapi ISST onaylı süpervizyon eğitimine Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca süpervizörlüğünde devam etmektedir (Haziran 2023-devam ediyor).
Yaşantısal Çalışmalar İçin İleri Teknikler-12 saat- Dr Alp Karaosmanoğlu(16-17 Haziran 2023)
I. Uluslararası Uygulamalı Şema Terapi Günleri-17-18-19 Kasım 2022
Şema Terapi ISST onaylı süpervizyon eğitimini Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca süpervizörlüğünde tamamlamıştır (Ocak 2022-Ocak 2023).
Somatik Deneyimleme Giriş Semineri-Ariel Giarretto- 18, 19, 20 Haziran 2021(12 saat)
Filial Terapi – Dr. Mary L. Fry, PhD (Mart – Nİsan 2021)
BDPD Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim Programı-Eylül-Aralık 2020 (80 saat)-Bilişsel davranışçı psikoterapiler derneği
Çocuk ve ergenlerde BDT uygulamaları süpervizyon – Temmuz-Eylül 2021(80 saat) – Doç. Dr. Vahdet Görmez
Psikanalize Giriş Konferansları” Seminerleri (2019-2020)- İstanbul Psikanaliz Derneği
Temel Düzey Şema Eğitimi-ISST onaylı (42 saat)- Prof.Dr. Gonca Soygüt Pekak- Şema Terapi Enstitüsü-9-10-11/23-24-25 Ağustos 2020
Rorschach Eğitimi- Prof. Dr Tevfika İKİZ-Rorschach ve Projektif Testler Derneği
WISC-R Çocuk Zeka Testi- Yard. Doç. Dr. Hale Aksuna-Türk Psikologlar Derneği
Stanfort Binet Zeka Testi- Yard. Doç. Dr. Hale Aksuna
Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi-Prof. Dr. Banu Anlar-Türkiye Çocuk Nörolojisi
Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Modül 1- CETAD
Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Modül 2- CETAD
Dil Bozuklukları –Prof.Dr.Öget Öktem-Türk Psikologlar Derneği
Zor vakalarda KDT- Dr. Leslie Sokol
Beck Yönelimli Kognitif Terapi Workshopları (62 saat)-Dr Emel Stroup ACT,ABPP-CBT İstanbul
Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon(40 saat)-Dr. Emel Stroup ACT, ABPP- CBT İstanbul
Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)-Türk Psikologlar Derneği
Nöropsikolojik Testler-Prof. Dr. Öget Öktem Tanör-Türk Nöropsikoloji Derneği
Tematik Algı Testi Eğitimi- Prof. Dr Tevfika İKİZ-Rorschach ve Projektif Testler Derneği
Aile ve Çift Psikoterapisi (500 saat)-Dr.Nuşin Sarımurat Baydemir-İlişki Psikoterapileri Enstitüsü (EFTA-TIC)
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-4)- Uzm.Psikolog Esmehan Orçin-Türk Psikologlar Derneği
İleri Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (84 saat)-Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu-DATEM
Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Süpervizyon(84 saat)- Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu-DATEM
Psikanalitik Terapi Süpervizyonu (84 saat)-Yard. Doç. Dr. Bahar Cömert-İmago Psikoterapi Merkezi
Çocuk Değerlendirme Paketi – Türk Psikoloji Derneği
Çocuk Odaklı Oyun Terapisi – Uzm. Klinik Psk. Birgül EMİROĞLU BAKAY – Oyun Terapileri Derneği
E.M.D.R Terapisi – Avrupa Akredite – Asena Yurtsever, 2022
Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi- 2012

Online Randevu

Verileriniz 128 BIT SSL Sertifikası ile koruma altındadır.

Online psikolog ile randevu mu oluşturmak istiyorsunuz ? Bunun için formu doldurmanız yeterli olacaktır. Burada dolduracağınız bilgiler Kişisel verilerin korunma kanunu (KVKK) kapsamında saklı kalacaktır.

RandevuForm

Randevu Talep Formu

RandevuForm