Dr. Psikolog Ezgi Özkan

Doktor Psikolog Ezgi Özkan, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tam burslu ve bölüm birincisi olarak bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Sonrasında Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programını bitirmiştir. Doktor Psikolog Ezgi Özkan’ın uzmanlık alanlarına ve detaylı özgeçmişine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Açıklama

Özgeçmiş

Doktor Psikolog Ezgi Özkan, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tam burslu ve bölüm birincisi olarak bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında “Akran Zorbalığının Ebeveyne Karşı Geliştirilen Bağlanma Stilleri ve Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi” konulu tez çalışması yaparak uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programını “Kutcher Ergenler İçin Genelleştirilmiş Sosyal Anksiyete Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Uyarlanması ve Bir Grup Çalışmasının Ergenlerdeki Sosyal Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. ISST onaylı Şema Terapisti, Avrupa Aile Terapisi Derneği (EFTA) onaylı Aile ve Çift Terapistidir.

Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile ve Çift Psikoterapisi, Beck Yönelimli Kognitif Terapi, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler, Filial Terapi, EMDR, Çocuk Odaklı Oyun Terapisi, MMPI, Nöropsikolojik Testler, Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, Rorschach, WISC-R Çocuk Zeka Testi, Stanfort Binet Zeka Testi, Tematik Algı Testi eğitimlerini ve süpervizyonlarını başarıyla tamamlamıştır.

2001 – 2004 yılları arasında Kültür Koleji, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda stajlarını başarıyla tamamlamıştır.

2005 – 2022 yılları arasında Yaşam Hastanesi, Küçükçekmece Kızılay Tıp Merkezi, Gülümseyen Yüzler Çocuk Yuvası, Büyükçekmece 2000 Tıp Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Medilife Beylikdüzü Hastanesi’nde uzman psikolog olarak görev yapmıştır.

2017 yılından bu yana Haliç Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Doktor Psikolog Ezgi Özkan, 2021 yılından bu yana Sone Psikoloji Beylikdüzü ofisinde çalışmalarına devam etmektedir.

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Özgüven Sorunu
 • Stres
 • Agorafobi
 • Özgül Fobi
 • Hipokondriazis
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Psikolojik Bozukluk
 • Bipolar Bozukluk
 • İlişki Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke Kontrolü
 • Ergenlik Problemleri
 • Boşanmalar, Anne ve Baba Ayrılığı
 • Sınav Kaygısı
 • Gelişim Problemleri
 • Aile ve Disiplin
 • İleri Düzey Şema Terapi ISST Onaylı Eğitimi, Uluslararası Şema Terapi Derneği, Klinik Psk. Dr. Bahar Köse Karaca
 • Söz Yerine Beden Konuştuğunda, Şema Terapide Somatizasyonla Çalışmak, Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse
 • EMDR Terapisi, Avrupa Akredite, Asena Yurtsever
 • Somatik Deneyimleme Giriş Semineri, Ariel Giarretto
 • Filial Terapi, Mary L. Fry, PhD
 • BDPD Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim Programı (80 Saat), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Süpervizyon (80 Saat), Doç. Dr. Vahdet Görmez
 • Psikanalize Giriş Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği
 • Temel Düzey Şema Eğitimi ISST Onaylı (42 Saat), Şema Terapi Enstitüsü, Prof.Dr. Gonca Soygüt Pekak
 • Rorschach Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği
  Dr Tevfika İkiz
 • WISC-R Çocuk Zeka Testi, Türk Psikologlar Derneği, Yrd. Doç. Dr. Hale Aksuna
 • Stanfort Binet Zeka Testi, Yrd. Doç. Dr. Hale Aksuna
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, Türkiye Çocuk Nörolojisi ,Prof. Dr. Banu Anlar
 • Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Modül 1, CETAD
 • Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Modül 2, CETAD
 • Dil Bozuklukları, Türk Psikologlar Derneği, Prof.Dr.Öget Öktem
 • Zor vakalarda KDT, Dr. Leslie Sokol
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi Workshopları (62 Saat), CBT İstanbul, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon (40 Saat), CBT İstanbul, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
 • Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği
 • Nöropsikolojik Testler, Prof. Türk Nöropsikoloji Derneği, Dr. Öget Öktem Tanör
 • Tematik Algı Testi Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Prof. Dr Tevfika İkiz
 • Aile ve Çift Psikoterapisi (500 saat), İlişki Psikoterapileri Enstitüsü (EFTA-TIC), Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-4), Türk Psikologlar Derneği, Uzm.Psikolog Esmehan Orçin
 • İleri Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (84 saat), DATEM, Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Süpervizyon (84 saat)- DATEM, Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu
 • Psikanalitik Terapi Süpervizyonu (84 saat), İmago Psikoterapi Merkezi, Yard. Doç. Dr. Bahar Cömert
 • Çocuk Değerlendirme Paketi, Türk Psikoloji Derneği
 • Çocuk Odaklı Oyun Terapisi, Oyun Terapileri Derneği, Uzm. Klinik Psk. Birgül Emiroğlu Bakay
 • The Way of Healthy Adult: Experiantial Techiques, EABCT Congress, Ezgi Özkan, Buket Ünver, Tubanur Kuzgun, Mert Aytaç, Feride Özlem Elagöz, 2023
 • Madde Kullanımında Duygu Düzenlemenin Etkisi ve Ebeveynlerde Evlilik Uyumunun İncelenmesi, Bağımlılık ve Tedavi Yöntemleri Kongresi, Ezgi Özkan, Fatih Genç, 2023
 • Fibromiyaljide EMDR Terapisi Vaka Çalışması, Ege 7th International Conference on Social Sciences, Ezgi Özkan, Merve Yılmaz Peker, 2023
 • Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Duygusal Özfarkındalık ve Duygu Düzenlemeye Etkisi, Ege 7th International Conference on Social Sciences, Ezgi Özkan, Burcu Türk, 2022
 • Havayolu İşletmelerinde Çalışan Yer Hizmetleri Personeli ile Uçuş Ekibinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirli Değişkenler Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma, 1. Ulusal Havacılık Teknoloji ve Uygulamaları Kongresi, Ezgi Özkan, Burcu Özge Özaslan Çalışkan, 2012
 • Akran Zorbalığının Ebeveyne Karşı Geliştirilen Bağlanma Stilleri ve Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ezgi Özkan, Dilek Şirvanlı Özen, 2006
 • Psikopatoloji I
 • Psikopatoloji II
 • Klinik Görüşmede Uygulamalar
 • Psikoloji ve Sinema
 • Görüşme Teknikleri
 • Bağlanma ve Yakın İlişkiler
 • Mesleki Etik
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Şema Terapi
 • EMDR
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Cinsel Terapi
 • Psikanalitik Terapi
 • Çocuk ve Ergenlerde
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Filial Terapi
 • Nöropsikolojik Testler
 • Rorschach Testi
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri )
 • MOXO Dikkat Testi
 • Stanfort Binet Zeka Testi
 • Tematik Algı Testi
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-4)
 • Doktor Psikolog, Sone Psikoloji, 2021 – Halen
 • Doktor Öğretim Üyesi, Haliç Üniversitesi, 2017 – Halen
 • Uzman Psikolog, Medilife Beylikdüzü Hastanesi, 2009 – 2022
 • Uzman Psikolog, İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2016 – 2017
 • Uzman Psikolog, Gülümseyen Yüzler Çocuk Yuvası, 2007 – 2010
 • Uzman Psikolog, Büyükçekmece 2000 Tıp Merkezi, 2007 – 2009
 • Uzman Psikolog, Küçükçekmece Kızılay Tıp Merkezi, 2005 – 2009
 • Uzman Psikolog, Yaşam Hastanesi, 2005 – 2006
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türk Nöropsikoloji Derneği
 • Şema Terapi Derneği
 • Madde Kullanımında Duygu Düzenlemenin Etkisi ve Ebeveynlerde Evlilik Uyumunun İncelenmesi, İstanbul Haliç Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans, Fatih Genç
 • Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Duygu Düzenleme Güçlüğü ile Beden İmgesi Başa Çıkma Stratejileri, İstanbul Haliç Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans, Kılıçarslan M.
 • Evli Kadınlarda Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Eş Tükenmişliği ile İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Etkisinin İncelenmesi, İstanbul Haliç Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans, Topçu A.
 • Yetişkin Bireylerde Bağlanma Stili ve Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkide Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü, İstanbul Haliç Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans, Topuz M.
 • Türkiye ve Azerbaycan’daki Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi, İstanbul Haliç Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans, Aliyeva A.