Dr. Klinik Psikolog Nazlı Işık Birçek

Dr.Klinik Psikolog Nazlı Işık Birçek Gül; ÖSYM tam bursu ile Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamanın ardından İngiltere Swansea University Abnormal and Clinical Psychology programında “Merit” bursu üstün başarı derecesiyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programında tez dönemine devam etmektedir. Çeşitli kurumlarda deneyim kazanmış ve bilimsel projelerde önemli roller üstlenmiştir.

Açıklama

Özgeçmiş

2011 senesinde ÖSYM başarı bursu ile Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi psikoloji bölümünü kazandım ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca üniversitede öğrenci asistanlığı yaptım ve bilimsel araştırmalarda görev aldım. Lisans eğitimimden sonra İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi çocuk ve ergen Onkoloji bölümünde, Marmara Çocuk ve Ergen Psikiyatri bölümü ve FMV Işık Erenköy anaokulu rehberlik ve danışmanlık biriminde benim için çok değerli ve öğretici olan uzun dönem stajlarımı tamamladım.
Yüksek lisansımı İngiltere’de Swansea University Abnormal and Clinical Psychology programında “Merit” bursu üstün başarı derecesiyle tamamladım. Yüksek lisans tezimi “İnternet bağımlılığı ve kişilik bozuklukları” üzerine yaptım. Yüksek lisans eğitimim süresince, İngiltere’de Beck Enstitüsünden Depresyon, Anksiyete, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kognitif ve Davranışçı Terapi eğitimi aldım, King’ College’da 8 haftalık Mindfulness Based Stress Reduction (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) sertifika programına katıldım.

Ardından, Türkiye’ye dönerek 2018 senesinde Koşuyolu Rehabilitasyon Merkezi (KRM)’de ardından Moodist Psikiyatri ve Nöroloji hastanesinde çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında klinik psikolog olarak görev aldım. Ayrıca dört yıl süreyle ‘Anksiyete Bozuklukları, Panik Bozukluk; Obsesif Kompulsif Bozukluk; Yaygın Anksiyete Bozukluğu; Sosyal Fobi, Sınav Kaygısı, ve Depresyon’ üzerinde daha etkin olan ‘Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi’ni EABCT ( European Association Behavioural and Cognitive Therapies) ‘den akreditasyon sertifikası alarak tamamladım. Ayrıca, Kabul ve Adanmışlık Terapisi, Cinsel İşlev Bozukluğu, Çift ve Cinsel Terapiler, Çocuk ve Ergenlerde Kognitif-Davranış Terapisi eğitimlerini tamamladım.

Şu anda, akademik çalışmalarımı Türkiye’ de MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Ulusal ve Uluslaraası Kognitif Davranışçı Terapi kongrelerine katıldım ve katılmaya devam ediyorum.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programında Tez dönemindeyim.

2019 senesinden itibaren Sone Psikoloji Bağdat caddesi ve Beylikdüzü şubelerinde danışan görmeye devam ediyorum.

Yurtdışında bulunduğum süre içerisinde ve döndükten sonra çok değerli klinisyenlerden psikoterapi eğitimleri almaya başladım ve bunlardan bazıları;

Kognitif Davranış Terapileri Derneği- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve süpervizyon (Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur) (2017-2021)
British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies- Cognitive Therapy for Post-Traumatic Stress disorder. (2017)
Essentials of the Cognitive behavior therapy –Beck Institute online training program. (2016)
Cognitive behavioral therapy for Depression-Beck Institute online training program. (2016)
Global Mental Health and Psychosocial Support (mindfullness workshop)- King’s College (2017)
British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies- Cognitive Therapy for Post-Traumatic Stress disorder. (2017)
Emotion in Therapy- Prof. Dr. Stefan Hoffman (2018)
Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive Compulsive Disorder- Prof. Dr. Paul Salkovskis (2018)
Compassion Focused Therapy- Prof. Dr. Paul Gilbert (2018)
Acceptance and Committment Therapy-Kabul ve Kararlılık- (Başlangıç, orta ve ileri seviye)- Dr. Joe Oliver (King’s College, London), Kognitif ve Davranış Terapiler derneği (2018-2019).
Process Based CBT & ACT- Steve Hayes & Stefan Hofmann (2019)
Schema Therapy & Imagery rescripting – Arnoud Arntz (2018; 2019)

Uyguladığım Test ve Değerlendirmeler

Cognitive Assesment System (CAS) (Bilişsel Değerlendirme Testi,İstanbul Üniversitesi, 2016)
Denver Test Uygulayıcı Sertifika (Türk Psikologlar Derneği, 2016)
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş), Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5 yaş, 6 AY-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş). (Türk psikologlar Derneği, 2018)
WÇZÖ-IV (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği-Türk Psikologlar Derneği-2018)

Katıldığım Araştırma Projeleri ve Uluslararası Kongrelerden Bazıları

9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies (2019)
48th Congress of the European Association for Behavioural And Cognitive Therapies
Global Mental Health and Psychosocial Support- King’s College
Reed, P., Bircek N., Osborne, L.A, Viganò, C., Truzoli, R. (2018). Visual Social Media Use Moderates the Relationship between Initial Problematic Internet Use and Later Narcissism. Open Psychology Journal.
Bilge, Y., Gül, E., & Birçek, N. I. (2020). Bir sosyal fobi vakasında bilişsel davranışçı terapi ve sanal gerçeklik kombinasyonu. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 9(2), 158-165.
Bagci, S. C., Piyale, Z. E., Bircek, N. I., & Ebcim, E. (2017). Think beyond contact: Reformulating imagined contact theory by adding friendship potential. Group Processes and IntergroupRelations.

Üyesi olduğum dernekler

Türk Psikologlar Derneği
The British Psychological Society
Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği