Borderline Kişilik Bozukluğu Testi - Sone Psikoloji

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi

Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu Testi

Borderline Kişilik Envanteri, belirtilerin yoğunluğunu ve şiddetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bilimsel standartlara uygun bir ölçektir. Bu ölçek, tanı koyma amacı taşımamaktadır. Unutmayın ki, sitemizde bulunan testler tıbbi tavsiye vermez ve hastalık teşhisi koymaz. Bu tür teşhisler sadece psikiyatristler tarafından yapılmalıdır.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi, sınırda kişilik belirtlerini ölçen 51 maddelik bir envanterdir. Sorular Evet-Hayır seçenekleriyle yanıtlanır. Envanterden alınan puanın artması, borderline kişilik özelliklerindeki artışa işaret eder. Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu Testi, Leichsenring tarafından 1999’da geliştirilmiştir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz. Size uygunsa “Evet”i uygun değilse “Hayır”ı işaretleyiniz. Lütfen soruların hepsini cevaplandırınız.

Lütfen test sonuçlarınızı size ulaştırabilmemiz için iletişim bilgilerini doldurunuz.

1. 
Sık sık panik nöbetleri geçiririm.

2. 
Son zamanlarda beni duygusal olarak etkileyen hiçbir şey olmadı.

3. 
Çoğu kez gerçekte kim olduğumu merak ederim.

4. 
Çoğu kez başıma iş açacak risklere girerim.

5. 
Başkaları bana yoğun ilgi gösterdikleri zaman kendimi boğulmuş hissederim.

6. 
Bazen içimde bana ait olmayan başka bir kişi ortaya çıkar.

7. 
Bazen çevremdeki insanlar ve nesnelerin gerçek olmadığını hissederim.

8. 
Başkalarına yönelik duygularım bir uçtan bir uca çok hızlı değişir (Ör. Sevgi ve beğeniden nefret ve hayal kırıklığına).

9. 
Çoğu kez değersizlik ya da umutsuzluk duygusuna kapılırım.

10. 
Çoğu kez paramı çarçur ederim ya da kumarda kaybederim.

11. 
Gerçekte kimse olmadığı halde hakkımda konuşan sesler duyduğum oldu.

12. 
Gerçekte kimse olmadığı halde bazen içimden bir ses, bazen de dışarıdan bir ses duyduğum oldu.

13. 
Yakın ilişkilerde hep incinirim.

14. 
Bana uymayan biçimde hissettiğim ya da davrandığım oldu.

15. 
Bir kukla gibi dışarıdan yönetiliyormuş ve yönlendiriliyormuş gibi hissettiğim oldu.

16. 
Herhangi birine fiziksel olarak saldırıda bulunduğum oldu.

17. 
Düşüncelerim başkaları tarafından okunuyormuş gibi hissettiğim oldu.

18. 
Bazen gerçekte suç işlemediğim halde, sanki işlemişim gibi suçluluk hissederim.

19. 
Bazen gerçek olmadığı halde insanların ve nesnelerin görünümlerinin değiştiği hissine kapılırım.

20. 
Bilerek kendime bedensel zarar verdiğim oldu.

21. 
Yoğun dini uğraşlarım olmuştur.

22. 
Duygusal ilişkilerimde çoğunlukla ne tür bir ilişki istediğimden emin olamam.

23. 
Bazen bir kahin gibi gelecekle ilgili özel hislerim olur.

24. 
Bir ilişki ilerledikçe kendimi kapana kısılmış gibi hissederim.

25. 
Gerçekte kimse olmadığı halde bir başka insanın varlığını hissettiğim oldu.

26. 
İlişkiler çok ilerlerse, çoğunlukla koparma gereksinimi duyarım.

27. 
Bazen bedenim ya da bedenimin bir kısmı bana acayip veya değişmiş gibi görünür.

28. 
Bazen birilerinin peşimde olduğu hissine kapılırım.

29. 
Sık sık uyuşturucu kullanırım (esrar, hap gibi).

30. 
Başkalarını kontrol altında tutmaktan hoşlanırım.

31. 
Bazen özel biri olduğumu hissederim.

32. 
Bazen dağılıyormuşum gibi hissederim.

33. 
Bazen bana bir şeyin gerçekte mi yoksa yalnızca hayalimde mi olduğunu ayırt etmek zor gelir.

34. 
Çoğu kez sonuçlarını düşünmeden içimden geldiği gibi davranırım.

35. 
Bazen gerçek olmadığım duygusuna kapılırım.

36. 
Bazen bedenim yokmuş ya da bir kısmı eksikmiş hissine kapılırım.

37. 
Çoğu kez kabus görürüm.

38. 
Çoğu kez başkaları bana gülüyormuş ya da hakkımda konuşuyormuş hissine kapılırım.

39. 
Çoğu kez insanlar bana düşmanmış gibi gelir.

40. 
İnsanların kendi düşüncelerini benim zihnime soktuklarını hissettiğim oldu.

41. 
Çoğu kez gerçekten ne istediğimi bilmem.

42. 
Geçmişte intihar girişiminde bulundum.

43. 
Bazen ciddi bir hastalığım olduğuna inanırım.

44. 
Alkol, uyuşturucu ya da hap alışkanlığım vardır

45. 
Bazen bir rüyada yaşıyormuş ya da yaşamım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyormuş hissine kapılırım.

46. 
Çoğu kez bir şeyler çalarım.

47. 
Bazen öyle açlık nöbetlerim olur ki önüme gelen her şeyi silip süpürürüm.

48. 
Politika, Din ve Ahlak ile ilgili sorulan sorularda çoğu kez kendimi rahatsız hissederim.

49. 
Bazen aklımdan birilerini öldürme düşüncesi geçer.

50. 
Yasalarla başımın derde girdiği oldu.

51. 
Gerçekte olmadığı halde acayip şekiller veya görüntüler gördüğüm oldu.

52. 
Yukarıdaki maddelerde anılan yaşantılardan herhangi birini ilaç etkisi altında yaşadığınız oldu mu? Eğer yanıtınız “evet” ise ilgili maddelerin numaralarını yazınız:

53. 
Yukarıdaki maddelerde anılan yaşantılardan herhangi birini psikoterapi sırasında yaşadığınız oldu mu? Eğer yanıtınız “evet” ise ilgili maddelerin numaralarını yazınız:

Borderline kişilik bozukluğu testi, BKB belirtilerini tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Bu test; bireyin duygusal istikrarsızlık, ilişkisel zorluklar, kendine zarar verme eğilimi ve kimlik bütünlüğü gibi alanlardaki belirtileri değerlendirir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Test Ölçeği

BKB test ölçeği, belirli belirtileri tanımlamak için kullanılan birçok farklı ölçeği içerebilir. Bunlar arasında Duygusal İstikrarsızlık Ölçeği, İlişki Ölçeği ve Kendine Zarar Verme Ölçeği gibi ölçekler bulunabilir. Bu ölçekler, bireyin belirli semptomları ne kadar deneyimlediğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Test sırasında, birey genellikle belirli durumlar veya davranışlarla ilgili sorulara cevap verir. Bu sorular; bireyin duygusal tepkilerini, ilişkisel zorluklarını ve kendine zarar verme eğilimini değerlendirmeye yöneliktir. Test sonuçları, bireyin belirli BKB belirtilerini ne ölçüde deneyimlediğini ve bu belirtilerin ne kadar ciddi olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testinin Amacı

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi’nin temel amacı, bireyin belirli semptomları ne kadar deneyimlediğini ve bu semptomların ne kadar ciddi olduğunu değerlendirmektir. Bu test, BKB belirtilerini tanımlamak ve bireyin yaşam kalitesini etkileyen alanları belirlemek için kullanılır.

Testin ilk amacı, BKB belirtilerini tespit etmektir. Duygusal istikrarsızlık, ilişkisel zorluklar, kendine zarar verme eğilimi ve kimlik bütünlüğü gibi belirtiler test aracılığıyla değerlendirilir. Bir diğer amaç, BKB testi bireyin yaşam kalitesini etkileyen alanları belirlemeye yardımcı olur. BKB semptomları genellikle bireyin işlevselliğini ve ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Test sonuçları, danışanın hangi alanlarda yardıma ihtiyacı olduğunu belirlemeye yardımcı olur ve tedavi planının oluşturulmasına katkı sağlar.

Sone Psikoloji’de, BKB testi, danışanların psikolojik ihtiyaçlarını anlamak ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek için kullanılır. Test sonuçları, danışanın belirli semptomları ne ölçüde deneyimlediğini belirlemede önemli bir araçtır ve bireyin doğru tanı ve tedaviyi almasına yardımcı olur.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi Önemi

Borderline Kişilik Bozukluğu TestinİN önemi, birçok açıdan görülebilir:

 1. Doğru Tanı ve Müdahale: BKB testi, bireyin belirtileri ne ölçüde deneyimlediğini belirleyerek doğru tanı konulmasına yardımcı olur. Erken tanı ve uygun müdahale, bireyin yaşam kalitesini artırabilir ve belirtilerinin şiddetini azaltabilir.
 2. Tedavi Planının Oluşturulması: Test sonuçları, bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve destekleyici gruplar gibi çeşitli tedavi seçenekleri test sonuçlarına dayanarak belirlenebilir.
 3. İyileşme Sürecinin İzlenmesi: BKB testi, tedavi sürecinin ilerleyişini izlemek için de kullanılabilir. Test, bireyin belirtilerinin şiddetindeki değişiklikleri değerlendirerek tedaviye yanıtı takip etmeye yardımcı olur.
 4. Bilgilendirme ve Farkındalık: Test sonuçları, bireyin ve ailesinin BKB hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve bu bozuklukla nasıl başa çıkacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Bu da bireyin destek sistemini genişletir ve iyileşme sürecini destekler.
 5. Toplumsal Farkındalık: BKB testi, bu rahatsızlığın toplumda daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Daha doğru tanı ve tedavi ile BKB’ye sahip bireylerin yaşam kalitesi artar ve toplumda daha etkili bir şekilde işlev görmeleri sağlanır.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi Sonuçlarının Anlamı

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi sonuçları, bireyin belirli semptomları ne ölçüde deneyimlediğini ve bu semptomların ne kadar ciddi olduğunu belirlemek için kullanılır. Bu sonuçlar, bireyin psikolojik sağlığını anlamak ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek için önemlidir.

 1. Belirtilerin Derecesi: Test sonuçları; bireyin duygusal istikrarsızlık, ilişkisel zorluklar, kendine zarar verme eğilimi ve kimlik bütünlüğü gibi belirtileri ne ölçüde deneyimlediğini gösterir. Bu belirtiler ne kadar şiddetli ise, bireyin BKB tanısı alma olasılığı o kadar yüksektir.
 2. Tedavi Seçenekleri: Test sonuçları, bireyin ihtiyaçlarına göre uygun tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur. Psikoterapi, ilaç tedavisi, destek grupları veya diğer alternatif tedavi yöntemleri, test sonuçlarına dayanarak belirlenebilir.
 3. Bireyin Farkındalığı: Test sonuçları, bireyin kendi duygusal ve davranışsal sağlığı hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olur. Birey, test sonuçlarıyla kendi yaşam deneyimlerini değerlendirerek, belirtileri tanımlama ve başa çıkma konusunda daha bilinçli hale gelir.
 4. Tedavi İlerlemesinin İzlenmesi: Test sonuçları, tedavi sürecinin ilerlemesini izlemek için kullanılabilir. Tedaviye başlandıktan sonra düzenli aralıklarla tekrarlanan testler, bireyin belirtilerindeki değişiklikleri değerlendirir ve tedavinin etkinliğini izler.
 5. Destek Sistemi Oluşturma: Test sonuçları, bireyin etrafındaki destek sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Aile üyeleri, arkadaşlar ve sağlık uzmanları, test sonuçlarına dayanarak bireye daha iyi destek sağlayabilir ve tedavi sürecine katkıda bulunabilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi Yetkinliği ve Güvenilirliği

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi’nin yetkinliği ve güvenilirliği, testin doğruluğunu ve güvenilirliğini belirlemek için önemlidir. Testin geçerliliği ve güvenilirliği, doğru tanı ve etkili tedavi planları oluşturulmasında kritik bir rol oynar.

 • Geçerlilik: Bir testin geçerliliği, testin ölçmeyi amaçladığı konunun gerçek durumunu ne kadar doğru bir şekilde yansıttığını belirler. Borderline Kişilik Bozukluğu Testi, BKB belirtilerini doğru bir şekilde tanımlamak ve değerlendirmek için geçerli bir ölçektir. Test, uzmanlar tarafından geliştirilmiş ve birçok çalışma ve araştırma ile geçerliliği kanıtlanmıştır.
 • Güvenilirlik: Testin güvenilirliği, aynı bireyin farklı zamanlarda veya farklı koşullarda aynı sonuçları verip vermediğini belirler. Borderline Kişilik Bozukluğu Testi, güvenilir sonuçlar üretmek için tasarlanmıştır. Testin güvenilirliği, tekrarlanabilirlik ve iç tutarlılık gibi faktörler üzerinde yapılan araştırmalarla değerlendirilir.
 • Uzman Değerlendirmesi: Borderline Kişilik Bozukluğu Testi’nin yetkinliği ve güvenilirliği, uzman psikologlar tarafından dikkatlice incelenir. Testin doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek için uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, testin kullanılabilirliğini ve etkinliğini belirler.

Sone Psikoloji, Borderline Kişilik Bozukluğu Testi’nin doğru bir şekilde uygulanmasını ve yorumlanmasını sağlamak için uzman bir kadroya sahiptir. Test sonuçları, danışanın BKB belirtileri hakkında bir anlayış geliştirmesine ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmesine yardımcı olur.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Aradığınız gönderileri görmek için yazmaya başlayın.