Sosyal Fobi Testi - Sone Psikoloji

Sosyal Fobi Testi

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Testi (Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği), sosyal fobi belirtilerini değerlendirmek, yoğunluğunu ve şiddetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bilimsel standartlara uygun bir ölçektir.

Bu ölçek, tanı koyma amacı taşımamaktadır. Unutmayın ki, sitemizde bulunan testler tıbbi tavsiye vermez ve hastalık teşhisi koymaz. Bu tür teşhisler sadece psikiyatristler tarafından yapılmalıdır.

Test sorularını yanıtlarken, belirtilen durumlarla karşılaştığınızda yaşadığınız kaygı seviyesine göre uygun cevabı işaretleyiniz.

Lütfen test sonuçlarınızı size ulaştırabilmemiz için iletişim bilgilerini doldurunuz.

1. 
Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak.

2. 
Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak.

3. 
Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak.

4. 
Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak.

5. 
Başkaları içerdeyken bir odaya girmek.

6. 
Kendisinden daha yetkili biriyle konuşmak.

7. 
Satın aldığı bir malı, ödediği parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek.

8. 
Çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi.

9. 
Gözlendiği sırada çalışmak.

10. 
Çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak.

11. 
Bir eğlenceye gitmek.

12. 
Çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak.

13. 
Yetenek, beceri ya da bilginin sınanması.

14. 
Gözlendiği sırada yazı yazmak.

15. 
Çok iyi tanımadığı biriyle telefonda konuşmak.

16. 
Umumi yerlerde yemek yemek.

17. 
Evde misafir ağırlamak.

18. 
Küçük bir grup faaliyetine katılmak.

19. 
Umumi yerlerde bir şeyler içmek.

20. 
Yabancılarla konuşmak.

21. 
Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak.

22. 
Umumi tuvalette idrar yapmak.

23. 
Umumi telefonları kullanmak.

24. 
Dikkatleri üzerinde toplamak.

Sosyal fobi testi: Kimi zaman sosyalleşmemizi gerektiren durumların bize gergin hissettirmesi olağandır. Örneğin yeni dahil olduğumuz bir ortamda insanlarla iletişim kurmak veya bir topluluk önünde sunum yapmak gibi durumlar hepimiz için normal ve hatta faydalı bir kaygı düzeyine sebep olabilir.

Fakat bu kaygının ne sıklıkla ve hangi yoğunlukta hissedildiği, sorunun sosyal kaygıdan fobiye geçip geçmediğinin anlaşılması için kritiktir. Başka insanlarla iletişim kurmanın gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkan yoğun kaygı hali, eğer sosyal ortamlardan kaçınma davranışını içermeye başladıysa sosyal fobi olarak tanımlanabilmektedir. Bu kaygıya sahip bireyler sosyal durumların onlarda yarattığı kaygıyla başa etmekte oldukça zorlanırlar ve çözümü oradan uzaklaşmakta bulurlar.

Sosyal Fobi Testinin Amacı

Sosyal fobi testinin amacı kişinin bu alanda yaşadığı problem ile ilgili farkındalık oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu test, bireyin sosyal durumlardaki korku ve endişesini belirlemek için tasarlanmıştır ve belirli sorular içerir. Bu soruların yanıtlarına göre kişinin sosyal durumlardaki korku ve endişesi hakkında bilgi edinilir. Test sonuçlarının bir uzman eşliğinde değerlendirilmesi uygun olandır.

Sosyal Fobi Testi Önemi

Test, bireyin sosyal anksiyete bozukluğunu belirlemede önemli bir araçtır. Sosyal Fobi Testinin  bireyin sosyal durumlardaki korku düzeyini objektif bir şekilde ölçmek ve bu korkuların tedavi sürecinde nasıl yönetilebileceğine dair ipuçları sunması ayrıca sosyal fobi semptomlarının şiddetini belirlemek ve bireyin yaşam kalitesini artırmak için ilgili alanda bir rehber niteliği taşır.

Sosyal Fobi Testi Çalışma Prensibi

Sosyal fobi belirtileri ve tepkileri değerlendirmek için tasarlanmış olan bu test, bireyin korku ve endişe düzeyini ölçmeyi amaçlar. Test sırasında kişinin sosyal durumlara verdiği tepkiler kaydedilir. Sosyal fobi testinin uygulanması sırasında bireyin rahat hissetmesi ve doğal davranabilmesi önemlidir. Test genellikle 30 ila 60 dakika arasında sürer ve bireyin verdiği yanıtlar detaylı bir şekilde incelenir. Test sonuçları, sosyal fobi düzeyini belirlemek ve uygun tedavi planını oluşturmak için önemli bir rehber niteliği taşır.

Sosyal Fobi Testi Sonuçlarının Anlamı

Testin sonuçları genellikle belirli bir puanlama sistemine göre değerlendirilir. Yüksek puanlar, bireyin daha fazla sosyal anksiyete belirtisi gösterdiğini gösterebilir. Bu puanlar, sosyal fobi düzeyini belirlemek için önemli bir ölçüttür. Test sonuçları, sadece bireyin sosyal fobi düzeyini değil aynı zamanda hangi sosyal durumların daha fazla endişe yarattığını da gösterebilir. Bu bilgi, tedavi planı oluşturulurken dikkate alınabilir. Test genellikle bir uzman tarafından yorumlanmaktadır.  Bu yorumlama sürecinde bireyin genel durumu da göz önünde bulundurularak en uygun yol haritası çizilir.

Sosyal Fobi Testi Yetkinliği ve Güvenilirliği

Dr. Michael Liebowitz tarafından geliştirilen bu öz bildirim anketi, çeşitli sosyal durumlardaki korku ve kaçınmayı değerlendirerek sosyal kaygı düzeyini ölçmek için tasarlanmıştır. Sosyal fobi testi, birçok çalışmada yüksek iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği göstermiştir.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Aradığınız gönderileri görmek için yazmaya başlayın.