Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, Psikoloji

Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapi

Çocuk ve ergenler için şema terapisi önemi

Çocuk ve ergenler için şema terapisi, duygusal zorlukları fark etmek ve negatif olan düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olan bir terapi türüdür. Şema terapi, bir çocuğun duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek için iyi bir araçtır.

Şema terapi, bireyin inançları, duyguları ve davranışlarını anlamak ve değiştirmek için kullanılan bir yaklaşımıdır. Özellikle çocuk ve ergenlerde kullanılan bu terapi, bireyin yaşamı boyunca oluşan olumsuz tecrübelerin ortaya çıkardığı “şemaları” ele alır. Çocuk ve ergenlerle çalışırken, terapist genellikle oyun, çizim veya hikaye anlatma gibi yöntemlere başvurarak şemaları ortaya çıkarmaya çalışır. Ardından, bireyin bu şemaları nasıl etkilediğini ve nasıl değiştirebileceğini anlamalarına ışık tutar. Terapi süreci genellikle bireyin duygularını ifade etmesini, sağlıklı ilişki becerileri geliştirmesini ve olumlu düşünce kalıplarını güçlendirmesini içerir.

Çocuklarda Sıkça Görülen Şemalar Hangileridir?

Çocuklarda çoğunlukla görülen şemalar şöyledir; yetersizlik, terk edilme ve kusursuzluk. Bu şemalar çocuğun kendine güvensizlik, ilişki sorunları ve performans kaygısı gibi davranışlar geliştirmesine neden olabilir.

 1. Yetersizlik Şeması: Çocuğun kendini yetersiz, başarısız veya değersiz hissetmesine neden olan bir şema türüdür. Bu şema, çocuğun kendine güven eksikliği, motivasyon kaybı ve başarısızlık korkusu gibi davranışlarla ilişkilendirilebilir.
 2. Terk Edilme Şeması: Çocuğun kendini terk edilmiş veya yalnız hissetmesine neden olan bir inançtır. Bu şema, çocuğun aşırı bağlanma, ayrılma kaygısı, ilişki sorunları ve duygusal kontrol mekanizmaları gibi davranışlarla ilişkilendirilebilir.
 3. Kusursuzluk Şeması: Çocuğun mükemmeliyetçi bir standartı sürekli olarak karşılamaya çalışması sonucu ortaya çıkan bir inançtır. Bu şema, çocuğun aşırı stres, endişe, takıntılı davranışlar ve düşük özsaygı gibi davranışlarla ilişkilendirilebilir.

Bu şemalar çocuğun davranışlarına farklı şekillerde etki edebilir:

 1. Olumsuz Şemaların Güçlenmesi: Bu şemalar, çocuğun kendine güvensizlik, endişe ve başarısızlık duygularını güçlendirebilir, dolayısıyla çocuğun sağlıksız davranışlar geliştirmesine sebep olabilir.
 2. İlişki Sorunları: Terk edilme veya reddedilme şemaları, çocuğun ilişkilerinde sorunlar yaşamasına ve diğer insanlarla ilişki kurma açısından zorluk çekmesine neden olabilir.
 3. Performans Sorunları: Kusursuzluk şeması, çocuğun aşırı baskı altında hissetmesine ve performans kaygısı yaşamasına neden olarak akademik veya sosyal performansını olumsuz etkileyebilir.

Şema Terapinin Çocuklarda ve Ergenlerde Faydaları

Şema terapi, çocuklar ve ergenlerde yaygın olarak görülen çeşitli sorunlarla başa çıkmak için etkili bir terapi yöntemidir. Bu terapi, özsaygı eksikliği, aile içi sorunlar, akran ilişkilerinde zorluklar, okul başarısızlığı, duygusal sorunlar ve anksiyete gibi konularda destek sağlar. Ayrıca, yeme bozuklukları, öfke yönetimi problemleri ve travma sonrası stres gibi sorunlara da yardımcı olabilir.

Şema terapinin çocuklarda ve ergenlerde yardımcı olabileceği sorunlar şunlardır:

 • Aile İçi İlişki Sorunları
 • Akran İlişkilerinde Zorluklar
 • Özsaygı Eksikliği
 • Okul Zorlukları ve Başarısızlık Korkusu
 • Duygusal Sorunlar
 • Anksiyete ve Kaygı Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Kendine Zarar Verme Davranışları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Kimlik Belirsizliği ve Kimlik Arayışı
Çocuk ve ergenler için şema terapisi

Şema terapinin çocuklarda ve ergenlerde faydaları

Ergenlik Dönemindeki Gençlerde Yaygın Olarak Gözlemlenen Şemalar

Ergenlik dönemindeki gençlerde yaygın olarak gözlemlenen şemalar şunlardır:

 1. Kabul Edilmeme Şeması: Gençlerin kendilerini reddedilmiş veya kabul edilmemiş hissetmelerine neden olan bir inançtır. Bu şema, akran ilişkilerinde güvensizlik, yalnızlık ve sosyal geri çekilme gibi davranışlarla açıklanabilir.
 2. Başarısızlık Şeması: Gençlerin sürekli olarak başarısızlık, yetersizlik veya başarısızlık korkusuyla ilgili endişe duymalarına neden olan bir inançtır. Bu şema, düşük özsaygı, motivasyon kaybı ve akademik başarısızlık gibi davranışlarla bağdaştırılabilir.
 3. Yalnızlık Şeması: Gençlerin kendilerini yalnız veya terk edilmiş hissetmelerine neden olan bir inançtır. Bu şema, arkadaşlık ilişkilerinde güçlük çekme, sosyal geri çekilme ve duygusal izolasyon gibi davranışlarla ilişkilendirilebilir.
 4. Bağımsızlık Şeması: Gençlerin kendilerini bağımsız olamayacakları veya kontrol edilemeyecekleri hissetmelerine neden olan bir inançtır. Bu şema, aile ile çatışma, kuralları ihlal etme ve riskli davranışlar göstermeleri gibi davranışlarla ilişkilendirilebilir.

Şema Terapisi ile İlgili Ebeveynlere Tavsiyeler

Bu süreçte açık ve destekleyici olmak, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını anlamak önemlidir. Duygularını anlamaya çalışın. Duyguları anlamak, empati kurmamızı sağlar. Çocuğunuz için ona fikirlerini özgürce sunabilecek destekleyici bir ortam sağlayın. Bu süreçte güvenlik hissi artarak ve tekrardan çocuğun duygusal gelişimine destek olacaktır. Aile iş birliği çok önemlidir.

Ebeveynler ve Çocukların Modları ve Şemaları Birbirini Nasıl Etkiler?

Ebeveynlerin modları ve şemaları, çocukların modları ve şemalarını etkileyebilir. Bu etkileşimleri şöyle açıklayabiliriz:

 • Modelleme: Ebeveynler, çocuklara davranışlarını ve düşünce kalıplarını modelleyerek örnek oluştururlar.
 • İletişim Tarzı: Ebeveynlerin iletişim tarzları, çocukların duygusal gelişimini ve benlik algısını etkileyebilir. Olumsuz bir iletişim tarzı, çocukların yetersizlik veya terk edilme gibi şemalar geliştirmesine neden olabilir.
 • Aile Ortamı: Ebeveynlerin ilişki kalitesi ve aile ortamı, çocukların duygusal güvenliklerini ve sağlıklı şema gelişimini etkiler. Güvenli ve destekleyici bir aile ortamı, çocukların sağlıklı şemalar geliştirmelerine yardımcı olabilirken, stresli veya çatışmalı bir ortam olumsuz şemaların güçlenmesine yol açabilir.
 • Ebeveyn Tutumları: Ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumları, çocukların özsaygısı ve benlik değerini etkiler. Bu etkileşimlerin farkında olmak, ebeveynlerin kendi duygusal zorluklarıyla başa çıkmalarına ve çocuklarının sağlıklı şema gelişimini desteklemelerine yardımcı olabilir.

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Ebeveynlik Üzerindeki Etkileri

Erken dönemdeki uyumsuz şemaların ebeveynlik üzerinde önemli etkileri olabilir ve bazı durumlarda bu şemaların nesillere aktarılması mümkündür. İşte bu sürecin bazı yönleri:

 1. Modelleme: Ebeveynler, kendi erken dönem uyum bozucu şemalarında oluşan kalıpları ile çocuklara rol olabilmektedir.
 2. Ebeveyn Tutumları: Örneğin, bir ebeveynin aşırı eleştirel veya gereğinden fazla koruyucu olması, çocukların yetersizlik veya terk edilme gibi şemalar geliştirmesine neden olabilir.
 3. İletişim Tarzı: Ebeveynlerin iletişim tarzı, çocukların duygusal gelişimini etkiler. Eğer aile içinde açık iletişim ve duygusal destek eksik ise, çocuklar da bu eksiklikleri içselleştirerek benzer iletişim tarzlarını benimseyebilirler.
 4. Aile Ortamı: Ebeveynlerin oluşturduğu aile ortamı, çocukların şema gelişimini etkiler. Eğer aile içinde sürekli olarak çatışma ve stres varsa, çocuklar da bu ortamda olumsuz şemalar geliştirebilirler.

Şema terapisi, çocuk ve ergenlerin duygusal gelişimine nasıl katkıda bulunabilir?

Terapi sürecinde, çocuklar ve ergenler kendi şemalarını tanımaya ve anlamaya başlarlar. Bu farkındalık, olumsuz düşünce kalıplarını ve duygusal reaksiyonları tanıyarak daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına olanak tanır. Şema terapisi, olumsuz şemaları değiştirmenin yanı sıra, olumlu düşünce kalıplarını güçlendirmeye de odaklanır.

Şema terapisi sürecinde ebeveynlerin rolü nedir?

Şema terapisi sürecinde ebeveynlerin rolü oldukça önemlidir. Ebeveynler, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak, onların duygusal zorluklarını desteklemek ve terapi sürecinde aktif bir şekilde işbirliği yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca, çocukların terapi sürecine katılımını teşvik etmek ve evde terapide öğrenilen becerileri günlük yaşamlarına entegre etmelerine yardımcı olmak da ebeveynlerin görevidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir