Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda Depresyon

Çocuklarda depresyon

Çocuklarda depresyon, yetişkinlerde olduğu gibi dikkat edilmesi gereken bir ruhsal sağlık sorunudur. Belirtileri, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre farklılık gösterebilir. Çocuklarda depresyonu fark etmek için ebeveynlerin, öğretmenlerin ve diğer bakım verenlerin belirtileri dikkatle izlemesi gerekmektedir.
Çocuklarda Depresyon Nedir?
Çocuklarda depresyon,
bir çocuğun ruh halini, düşüncelerini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir ruhsal sağlık durumudur. Depresyon, çocukların duygusal dünyasını, sosyal etkileşimlerini, akademik performanslarını ve genel yaşam kalitelerini etkileyebilir. Bu durum, çocuklarda sık görülen bir mutsuzluk veya üzgünlük halinden daha fazlasıdır ve sürekli bir umutsuzluk ve değersizlik duygusuyla kendini gösterebilir.

Çocuklarda Depresyon Nedenleri

Depresyonun nedenlerini tamamen anlamak için genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörleri daha detaylı olarak incelemek önemlidir.
Genetik Faktörler

 • Ailede Depresyon Geçmişi: Aile üyelerinde depresyon veya diğer duygusal rahatsızlıkların varlığı, çocuklarda depresyon gelişme riskini artırır.
 • Spesifik Genetik Mutasyonlar: Bazı genlerdeki mutasyonlar veya varyasyonlar, depresyon eğilimini artırabilir.

Biyolojik Faktörler

 • Nörotransmitter Dengesizlikleri: Depresyon, serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin dengesizlikleriyle ilişkilendirilebilir. Çocuklarda depresyon, bu kimyasal dengesizliklerden kaynaklanabilir.
 • Hormonal Değişiklikler: Ergenlik dönemi gibi hormonal değişikliklerin olduğu zamanlar, çocukların duygusal dengesizlikler yaşamasına neden olabilir.

Çevresel Faktörler

 • Travmatik Olaylar: Çocuklukta yaşanan istismar, ihmal, aile içi şiddet, ebeveyn kaybı veya diğer travmalar, çocuklarda depresyon riskini artırır.
 • Sosyal Çevre ve Baskılar: Zorbalık, sosyal izolasyon, arkadaş grupları içinde dışlanma veya akademik başarısızlık gibi sosyal etkenler, depresyon riskini artırabilir.
 • Aile Dinamikleri: Boşanma, ebeveynler arasındaki sürekli çatışmalar veya dengesiz aile ilişkileri, çocuklarda depresyon riskini artırır.
 • Fiziksel Sağlık Sorunları: Kronik hastalıklar, engellilik veya uzun süreli fiziksel rahatsızlıklar, çocukların depresyon riskini artırabilir.

Psikolojik Faktörler

 • Olumsuz Düşünce Kalıpları: Düşük özgüven, kendini suçlama ve olumsuz düşünce kalıpları, çocuklarda depresyon riskini artırır.
 • Başa Çıkma Becerileri: Yetersiz başa çıkma becerileri veya stresle baş etmede zorlanma, depresyon riskini artırır.
 • Sosyal Destek Eksikliği: Çocukların güvenebileceği veya destek alabileceği bir sosyal ağı olmaması, depresyon riskini artırabilir.

Ebeveynler ve Aile Etkisi

 • Ebeveynin Ruhsal Sağlığı: Ebeveynlerin ruhsal sağlığı, çocukların duygusal durumunu etkiler.
 • Aile İlişkileri: Sağlıklı aile ilişkileri, çocukların duygusal dayanıklılığını artırırken, dengesiz ilişkiler duygusal sorunlara yol açabilir.

Çocuklarda Depresyon Belirtileri

Çocuklarda depresyon belirtileri yetişkinlerden farklı olabilir ve genellikle günlük davranışlarda değişikliklerle kendini gösterir. İşte çocuklarda depresyon belirtilerine dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar:

Duygusal Belirtiler

 • Üzüntü ve Karamsarlık: Çocuklar, sürekli olarak üzgün, mutsuz veya çaresiz hissedebilir.
 • İçine Kapanma ve Sosyal Çekilme: Depresyonda olan çocuklar, arkadaşlarından, aile üyelerinden ve sosyal etkinliklerden kaçınabilir.
 • Sinirlilik: Depresyon, çocuklarda sinirlilik veya kolayca öfkelenme şeklinde de görülebilir. Çocuklar, sık sık huysuzluk yapabilir veya küçük şeylere abartılı tepkiler verebilir.
 • Kendine Güvensizlik ve Suçluluk Duygusu: Çocuklar, değersiz veya yetersiz olduklarını hissedebilir. Kendi hataları için aşırı suçluluk duyabilirler.
 • Davranışsal Belirtiler
 • Aktivitelere İlgisizlik: Çocuklar, eskiden keyif aldıkları oyunlardan, hobilerden veya spor etkinliklerinden zevk almaz hale gelebilir.
 • Akademik Performansta Düşüş: Dikkat eksikliği, motivasyon kaybı ve konsantrasyon sorunları nedeniyle okulda başarısızlıklar yaşanabilir.
 • Aşırı Duygusallık veya Aşırı Kontrolsüzlük: Çocuklar, ani duygusal patlamalar veya kontrol edilemeyen öfke nöbetleri yaşayabilir.

Fiziksel Belirtiler

 • Yorgunluk ve Enerji Eksikliği: Depresyon, çocukların enerjisini tüketebilir ve gün boyunca yorgun hissetmelerine neden olabilir.
 • Uyku Sorunları: Uykuya dalma veya uykuda kalma sorunları, aşırı uyuma veya düzensiz uyku gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Yeme Alışkanlıklarında Değişiklik: İştahta belirgin bir düşüş veya aşırı yeme eğilimi olabilir.

Sosyal Belirtiler

 • Arkadaşlık İlişkilerinde Bozulma: Depresyon, çocuğun arkadaşlarıyla ilişki kurmasını veya sürdürmesini zorlaştırabilir.

Çocuklarda Depresyonun Etkileri

Çocuklarda depresyonun etkisi ile çocuğun yaşamında zorlantılarla birlikte, derin üzüntü ve karamsarlık ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte çocuk kendini mutsuz ve umutsuz hissetmektedir. Çocuk bu süreçte keyif aldığı aktivitelerden uzaklaşarak daha çok içine kapanır ve kendini değersiz, yetersiz görmeye başlamaktadır. Depresyon, çocuğun enerji seviyesini önemli ölçüde düşürebilir, bu da günlük aktiviteleri yerine getirmeyi zorlaştırabilir.

Çocuklarda depresyon

Çocuklarda depresyon etkileri

Depresyon bazen baş ağrıları, karın ağrıları veya diğer somatik şikayetler şeklinde kendini gösterebilir. Bu belirtiler, depresyonun bir işareti olarak kabul edilmelidir.
Depresyon belirtileri yaşayan çocuğun akademik becerilerinde ise, konsantrasyon eksikliği, okula gitmek istememek ve sorumluluklarını yerine getirmek istememek gibi etkiler görülmektedir.
Ailevi anlamda huzursuzluklar, tartışmalar çocuğu çok fazla etkilemektedir. Çocuk bu süreçte kaçınma davranışını göstererek daha çok içine kapanmayı tercih etmektedir.

Çocuklarda depresyon hangi yaşlarda ortaya çıkabilir?

Her yaş grubunda depresyon farklı şekillerde kendini gösterebilir. Özellikle küçük çocuklarda depresyon belirtileri, yetişkinlerdeki tipik belirtilerden farklı olabilir. Ergenlik döneminde depresyon riski artmaktadır. Hormonal değişiklikler, kimlik arayışı ve sosyal baskılar daha çok arttırmaya sebep olabilir.

Çocuklarda depresyon ile yetişkinlerdeki depresyon arasındaki farklar nelerdir?

Yetişkinlerde depresyon genellikle enerji düşüklüğü ve sosyal geri çekilme ile kendini gösterirken, çocuklarda hiperaktivite, aşırı hareketlilik veya huysuzluk da depresyon belirtisi olabilir. Çocuklar, gelişimsel olarak aile ve arkadaş ilişkilerine daha bağımlıdır. Depresyon, çocukların bu ilişkilerinde bozulmaya neden olabilir. Yetişkinlerde ise sosyal ilişkilerdeki değişimler, iş veya yaşam partneri gibi farklı bağlamlarda ortaya çıkabilir.

Çocuklarda depresyonu önlemek için neler yapılabilir?

Çocuklarda depresyonu önlemek için sağlıklı ve destekleyici bir ortam oluşturmak büyük önem taşır. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olması, çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için kritik bir rol oynar. Ebeveynlerin, çocuklarla kaliteli zaman geçirmesi, onlara sevgi ve şefkat göstermesi, duygusal dayanıklılığın ve özgüvenin gelişmesine yardımcı olur. Çocuklarla düzenli olarak konuşmak ve onların duygularını anlamak için çaba göstermek, duygusal ihtiyaçların karşılanmasını sağlar ve depresyon riskini azaltır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir