Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda Duygusal Gelişim

Çocuklarda duygusal gelişim

Çocuklarda duygusal gelişim, bir bireyin duygularını tanıma, anlama, ifade etme ve yönetme becerisi olarak tanımlanır. Bu süreç, çocuğun yaşına, deneyimlerine ve çevresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çocuklarda Duygusal Gelişim Nedir?

Çocuklar doğduklarında, temel duyguları tanıma sürecine başlarlar. Sevinç, korku, üzüntü, öfke gibi duyguları yaşayarak, çevreleriyle etkileşime geçerler. Bebeklik döneminde, ebeveynlerle kurulan sağlam duygusal bağlar, çocuğun duygusal güvenliği için temel oluşturur. Bebekler, temel ihtiyaçları karşılandığında ve duygusal olarak desteklendiklerinde, duygusal gelişimleri için sağlam bir zemin oluşturulmuş olur.

Okul öncesi dönemde, çocukların duygusal dünyası daha karmaşık hale gelir. Bu dönemde, çocuklar duygularını daha spesifik bir şekilde ifade etmeyi öğrenirler ve sosyal ilişkilerde duygularını anlama ve paylaşma becerilerini geliştirirler. Arkadaşlık ilişkileri, oyunlar aracılığıyla duygusal deneyimlerin paylaşılması ve empati kurma becerilerinin kazanılması önemli bir role sahiptir.

Okul çağındaki çocuklar, duygusal kontrolü öğrenme sürecindedir. Farklı duyguları tanıma ve yönetme becerilerini geliştirirler. Bu dönemde, çocuklar çevrelerindeki olumlu ve olumsuz duygusal etkileri daha iyi kavrayarak, duygusal olarak daha dengeli olmayı öğrenirler. Aynı zamanda, arkadaşlık ilişkileri ve akademik başarı gibi çeşitli faktörlerin duygusal gelişim üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Ergenlik dönemi ise duygusal gelişimin en karmaşık ve zorlu olduğu dönemdir. Bedensel ve hormonal değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, gençler kimliklerini araştırırken, duygusal dalgalanmalarla da mücadele ederler. Bu süreçte, gençlerin duygusal dengeyi bulmaları ve kendi duygularını anlamaları için destekleyici bir ortama ihtiyaçları vardır.

Çocuklarda Duygusal Gelişim Aşamaları

Çocuklarda duygusal gelişim aşamaları Bebeklik dönemi, Okul öncesi dönem, Okul çağı ve Ergenlik dönemi olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların içeriklerini aşağıda sizlerle paylaştık.

Bebeklik Dönemi (Doğumdan 1 Yaşına Kadar):

Bebeklik dönemi, duygusal bağlanma ve güven gelişimi için kritik bir zaman dilimidir. Bebekler, bakıcılarıyla kurdukları güvenli bağlar sayesinde dünyayı keşfetmeye başlarlar.

Bebekler, temel duyguları (sevinç, korku, üzüntü, öfke gibi) tanımaya başlarlar ve bu duyguları ifade etmeyi öğrenirler.

Ebeveynlerin duygusal ve fiziksel olarak bebeklerine yakın olmaları, güvenli bir bağlanma sağlamak için önemlidir.

Okul Öncesi Dönem (2-6 Yaş):

Bu dönemde, çocuklar duygusal olarak daha karmaşık hale gelirler. Daha spesifik duyguları (kıskançlık, utanç, hayal kırıklığı gibi) tanımayı ve ifade etmeyi öğrenirler.

Empati yetenekleri gelişir ve diğerlerinin duygularını anlama becerisini kazanırlar.

Arkadaşlık ilişkileri ve sosyal becerilerin gelişimi önemli bir rol oynar. Paylaşma, işbirliği yapma ve problem çözme gibi sosyal beceriler bu dönemde önem kazanır.

Duygusal olarak destekleyici bir ortamın sağlanması, çocuğun duygusal güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Okul Çağı (7-11 Yaş):

Okul çağındaki çocuklar, duygusal kontrolü öğrenme sürecindedirler. Farklı duyguları tanıma ve bu duyguları etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirirler.

Arkadaşlık ilişkileri daha karmaşık hale gelir ve çocuklar grup içinde nasıl davranacaklarını öğrenirler.

Bu dönemde, çocuklar duygusal olarak daha bağımsız hale gelirler ve ebeveynlerden daha fazla sosyal çevrelerine yönelirler.

Ergenlik Dönemi (12-18 Yaş):

Ergenlik dönemi, duygusal gelişimin en karmaşık ve zorlu olduğu dönemdir. Bedensel ve hormonal değişikliklerin yanı sıra, kimlik arayışı ve bağımsızlık isteği gibi duygusal zorluklarla karşılaşırlar.

Bu dönemde, ergenler kendi değerlerini ve inançlarını sorgularlar ve yetişkin kimliklerini oluşturma sürecine girerler.

Arkadaşlık ilişkileri ve akademik baskılar, ergenlerin duygusal sağlamlıklarını test eder ve onları olgunlaştırır.

Duygusal Gelişimi Etkileyen Faktörler

Çocuklarda duygusal gelişim, çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilenir. Bu faktörler,

 • Aile Ortamı: Ebeveynlerin duygusal tutumu, çocuğun duygusal sağlığı üzerinde önemli bir rol oynar. Sevgi, şefkat, anlayış ve destek, çocuğun duygusal güvenliğini sağlamak için gereklidir. Aynı şekilde, aile içi çatışmalar, ihmal veya kötü muamele gibi olumsuz faktörler çocuğun duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Sosyal Çevre: Akran ilişkileri, okul ortamı ve toplumsal normlar, çocuğun duygusal becerilerini geliştirmesine katkıda bulunur. Olumlu ve destekleyici bir sosyal çevre, çocuğun duygusal sağlamlığını güçlendirirken, olumsuz bir çevre duygusal sorunlara neden olabilir.
 • Eğitim: Okulda öğrenilen sosyal beceriler, empati, problem çözme ve iletişim gibi, çocuğun duygusal zekasını geliştirir. Ayrıca, öğretmenlerin ve okulun sağladığı destek, çocuğun duygusal güvenliği için önemlidir.
 • Kişisel Özellikler: Her çocuğun kendine özgü kişilik özellikleri vardır ve bu özellikler duygusal gelişimi etkiler. Bazı çocuklar doğuştan daha duygusal olabilirken, diğerleri daha sakin ve dengeli olabilirler. Kişilik özellikleri, çocuğun duygusal tepkilerini ve duygusal güvenliği üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.
 • Stres ve Travma: Çocuğun yaşadığı stresli olaylar ve travmatik deneyimler, duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aile içi çatışmalar, boşanma, kayıp, taşınma gibi yaşam değişiklikleri veya travmatik olaylar, çocuğun duygusal sağlığını derinden etkileyebilir.
 • Medya ve Teknoloji: Çocuğun maruz kaldığı medya içeriği ve teknolojinin kullanımı, duygusal gelişimini etkileyebilir. Uygunsuz içerikler veya aşırı teknoloji kullanımı, çocuğun duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilirken, eğitici ve destekleyici içerikler çocuğun duygusal zekasını güçlendirebilir.

Çocukların Duygusal Gelişimini Desteklemek İçin İpuçları

Çocukların duygusal gelişimi, sağlıklı ve mutlu bireyler olmaları için büyük önem taşır. Ebeveynler ve bakım verenler olarak, çocukların duygusal dünyalarını desteklemek ve güçlendirmek, onların gelecekteki ilişkileri ve yaşam kaliteleri üzerinde olumlu etkiler yaratır. Çocukların duygusal zekalarını geliştirmek ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için bazı temel ipuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları,

Çocuklarda duygusal gelişim

Çocuklarda duygusal gelişimi desteklemek

 • Empati Gösterme: Onların duygularını anlamaya çalışın, duygularını ciddiye alın ve onların hissettikleriyle ilgili konuşun. Empati göstermek, çocukların duygusal zekalarını güçlendirir ve onların duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.
 • Açık İletişim: Onlarla duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşın ve onların da sizinle aynı şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyın. İletişim kurarken nazik ve anlayışlı olun ve çocukların duygularını ifade etmelerine destek verin.
 • Duyguları Kabul Etme: Onların duygularını inkar etmeyin veya küçümsemeyin, onların duygularını ifade etmelerine ve kabul etmelerine izin verin. Duygularını ifade etmeleri konusunda cesaretlendirin ve onlara duygularını yönetme konusunda destek olun.
 • Sınırlar Belirleme: Çocukların duygusal gelişimini desteklemek için uygun sınırlar belirlemek önemlidir. Onlara neyin kabul edilebilir davranışlar olduğunu öğretin ve uygun olmayan davranışların sonuçlarını açıklayın. Sınırlar, çocukların duygusal güvenliklerini sağlar ve onların sorumluluk duygularını güçlendirir.
 • Model Olma: Çocuklar, çevrelerindeki yetişkinlerin davranışlarını taklit ederler. Bu nedenle, duygusal gelişimlerini desteklemek için kendinizin iyi bir model olun. Olumlu bir tutum sergileyin, duygularınızı etkili bir şekilde yönetin ve çocuklara duygusal zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını gösterin.
 • Zaman ve Dikkat Ayırma: Çocuklarla zaman geçirmek ve onlara dikkat etmek, duygusal bağları güçlendirir ve duygusal gelişimlerini destekler. Onların ilgi alanlarına katılmak, onlarla birlikte oyun oynamak ve onların duygularını dinlemek, onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.
 • Olumlu Geribildirim: Onların başarılarını ve çabalarını takdir edin, onlara destek olduğunuzu ve onların duygusal olarak güçlü olduklarını gösterin. Olumlu geribildirim, çocukların özsaygılarını artırır ve duygusal güvenliklerini pekiştirir.
 • Stresle Başa Çıkma Becerilerini Öğretme: Onlara rahatlama teknikleri öğretin, problem çözme stratejileri sunun ve stresli durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretin. Bu, çocukların duygusal sağlamlıklarını artırır ve zor zamanlarda daha iyi başa çıkmalarını sağlar.

Çocuklarda duygusal gelişim hangi yaşlarda başlar?

Yaklaşık 15 aylıkken empati ve öz-bilinçli duygular ortaya çıkar. Bir çocuk, birisinin ağladığını gördüğünde üzülerek tepki verir veya bir görevi yaptığı için alkışlandığında gurur duyar. Çocuk çevresini taklit eder, basit ev işlerine yardımcı olur ve çevreyi daha bağımsız olarak keşfeder.

Duygusal gelişimle ilgili danışmanlık veya uzman yardımı ne zaman alınmalıdır?

Çocuğunuzun davranışı okulda, evde ve diğer sosyal çevrede kronik sorunlara neden oluyorsa veya aile yaşamınızı ciddi şekilde bozuyorsa yardım almanız önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir