Psikoloji

EMDR Nedir? EMDR Terapisi Nasıl Yapılır?

EMDR terapisi nedir?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi durumlarda kullanılan bir terapi yöntemidir. Terapist, kişinin travmatik deneyimlerini hatırlamasını sağlar ve bu sırada göz hareketlerini kullanarak beyindeki bilgiyi işlemesine yardımcı olur. Bu işlem, kişinin travmatik deneyimini yeniden düzenlemesine ve daha sağlıklı bir şekilde anlamasına olanak tanır.

EMDR Nedir?

EMDR, kişinin travmatik deneyimlerini işlemesine ve duygusal olarak iyileşmesine yardımcı olan etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, herkes için uygun olmayabilir ve bir kişiye uygun olup olmadığını belirlemek için bir uzmana danışmak önemlidir.

EMDR terapisi, 1980’lerin sonlarında ve 1990’ların başlarında Amerikalı psikolog Dr. Francine Shapiro tarafından keşfedildi ve geliştirildi. Dr. Shapiro, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bu terapi yöntemini buldu.

İlk olarak, Dr. Shapiro, kendi yaşadığı stresli bir olay sırasında göz hareketlerinin beklenmedik bir şekilde belirli düşünceleri ve duyguları hafiflettiğini fark etti. Bu deneyim, göz hareketlerinin travmatik deneyimlerin işlenmesinde bir rol oynayabileceği fikrini ortaya çıkardı. Daha sonra, bu gözlem üzerine sistemli çalışmalar yaparak EMDR terapisini geliştirdi.

Dr. Shapiro, EMDR’nin teorik ve klinik altyapısını oluştururken psikoloji, nörobiyoloji ve bilimsel araştırmalardan faydalandı. Terapinin temelinde, travmatik olayların işlenmesi sırasında göz hareketlerinin gözlenmesinin, beyindeki bilginin yeniden işlenmesine ve daha sağlıklı bir şekilde depolanmasına yardımcı olabileceği tezi yatmaktadır.

Dr. Shapiro’nun çalışmaları ve EMDR’nin etkili olduğunu gösteren klinik çalışmalar, bu terapi yönteminin kabulünü ve popülerliğini artırdı. Günümüzde, EMDR, birçok farklı travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir terapi yaklaşımı haline gelmiştir.

EMDR Terapisi ve Duygusal İşleme

EMDR terapisi ve duygusal işleme arasındaki bağlantı, EMDR’nin temel prensiplerinden birini oluşturur. Duygusal işleme, kişinin travmatik deneyimlerini anlama, kabul etme ve bu deneyimlerle başa çıkma sürecidir. EMDR terapisi ise, travmatik deneyimlerin işlenmesine ve duygusal olarak iyileşmeye yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır.

EMDR terapisi, göz hareketleri veya diğer uyarıcılar gibi dış etkenler kullanılarak travmatik anıların işlenmesini sağlar. Terapist, kişinin travmatik deneyimlerini hatırlamasını ve bu sırada dikkatini belirli bir desen veya hareketlere odaklamasını sağlar. Bu süreç, beyindeki bilgilerin yeniden işlenmesine ve travmatik deneyimlerin duygusal yükünün azaltılmasına yardımcı olur.

Duygusal işleme süreci, EMDR terapisinin bir parçasıdır. Terapi sürecinde, kişi travmatik anılarını hatırlarken duygusal tepkileriyle yüzleşir ve bu duyguları işler. EMDR, kişinin bu duygusal işleme sürecini destekler ve hızlandırır. Göz hareketleri veya diğer uyarıcılar, kişinin travmatik deneyimlerini daha etkili bir şekilde işlemesine yardımcı olur ve duygusal yükü azaltır.

Bu nedenle, EMDR terapisi ve duygusal işleme arasındaki bağlantı, travmatik deneyimlerin işlenmesi ve duygusal iyileşme sürecinde birlikte çalıştıklarını gösterir. EMDR, duygusal işleme sürecini destekler ve hızlandırırken, duygusal işleme ise EMDR’nin etkisini artırabilir ve kişinin travmatik deneyimlerle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir.

EMDR terapisi aşamaları

EMDR terapisi duygusal işleme

EMDR ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu, kişinin travmatik bir olayı ya da olayları deneyimledikten sonra yaşadığı uzun süreli semptomlardan oluşan bir psikolojik bozukluktur. Bu semptomlar arasında kabuslar, duygusal uyuşukluk, hiperarousal (aşırı uyarılmışlık), hatırlamaları kaçınma ve duygu durumunda değişim yer alır. EMDR, bu semptomların azaltılmasına ve kişinin travmatik deneyimlerle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olur.

EMDR terapisi, travmatik deneyimlerin işlenmesine odaklanır. Terapist, kişinin travmatik anılarını hatırlamasını sağlar ve bu sırada göz hareketleri veya diğer uyarıcılar kullanarak beyindeki bilginin işlenmesine yardımcı olur. Bu süreç, travmatik deneyimlerin duygusal yükünün azaltılmasına ve semptomların hafifletilmesine katkıda bulunur.

EMDR, travma sonrası stres bozukluğu semptomlarının azaltılmasında etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir. Klinik araştırmalar, EMDR’nin travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını azaltmada diğer terapi yöntemleriyle benzer derecede etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, EMDR, travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde önerilen bir terapi seçeneği olarak kabul edilir ve bu bozukluğu olan bireylerin iyileşme süreçlerinde önemli bir rol oynar.

EMDR Terapi Aşamaları Nelerdir?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisinin genellikle sekiz aşaması vardır:

  1. Geçmişin Değerlendirilmesi ve Tedavi Planının Oluşturulması: İlk aşamada, terapist ve hasta, kişinin travmatik deneyimlerini, semptomlarını ve tedavi hedeflerini değerlendirir. Tedavi planı belirlenir ve terapiye başlama kararı alınır.
  2. Hazırlık: Terapist, kişiyi EMDR süreci hakkında bilgilendirir ve rahatlatıcı teknikler gibi kaynakları öğretir. Kişi, kendini güvende hissetmesi ve terapiye hazır olması için desteklenir.
  3. Bireyin Travmatik Anılarının İncelenmesi: Kişi, geçmişteki travmatik deneyimlerini hatırlar ve terapistle paylaşır. Bu deneyimler, terapi sürecinde işlenecek ve işlenmeyecek olan belirli hedeflenmiş anılar arasından seçilir.
  4. Bilgi İşleme: Terapist, kişinin travmatik anılarını işlemesine yardımcı olmak için görsel, işitsel veya dokunsal uyarıcılar kullanır. Göz hareketleri genellikle tercih edilen bir uyarıcıdır, ancak alternatif yöntemler de kullanılabilir.
  5. Kendiliğinden İşlenme Süreci: Kişi, belirli bir uyarıcıya odaklanırken travmatik anılarını hatırlar. Bu sırada, zihinsel olarak deneyimlerin işlenmesine izin verilir ve duygusal yükün azalması sağlanır.
  6. Duygu Değişimi: Kişi, travmatik anıları hatırlarken duygusal olarak daha sağlıklı bir reaksiyon geliştirmeye başlar. Korku, utanç veya öfke gibi olumsuz duyguların yerine, kabul, güç ve iyileşme gibi daha pozitif duygular gelir.
  7. Kendine Değerlendirme: Terapist, kişinin gelişimini değerlendirir ve gerektiğinde tedavi planını ayarlar. Kişi, travmatik anılarla daha iyi başa çıkma becerileri geliştirmeye devam eder.
  8. Entegrasyon ve Sonuçlandırma: Kişi, EMDR sürecinden elde ettiği içgörüleri ve duygusal değişimleri günlük yaşamına entegre eder. Terapi, genellikle kişinin güçlü ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak bir sonlandırma süreciyle tamamlanır.

Bu aşamalar, EMDR terapisinin genel sürecini temsil eder, ancak her bireyin ihtiyaçlarına ve planına göre değişebilir. Bu nedenle, EMDR terapisi herkes için bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı içerir.

EMDR nasıl yapılıyor?

EMDR terapisi, kişinin travmatik deneyimlerini işlemesine yardımcı olmak için terapistin görsel, işitsel veya dokunsal uyarıcılarla dikkatini belirli bir şekilde yönlendirdiği bir süreçtir. Kişi, terapistin yönlendirmesiyle travmatik anıları hatırlarken, duygusal yükünü azaltır ve daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenir.

EMDR terapisi zararlı mı?

EMDR terapisi genellikle güvenli ve etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir ve birçok kişi için olumlu sonuçlar sağlar. Ancak, bazı durumlarda kişinin travmatik deneyimleri yeniden yaşaması rahatsızlık verebilir ve bu nedenle uygun olmayabilir. Profesyonel bir terapist rehberliğinde yapıldığında, EMDR terapisinin potansiyel risklerini değerlendirme ve kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak tedaviyi uyarlamak önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir