Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, Psikoloji

Ergenlerde Borderline Kişilik Bozukluğu

Ergenlik döneminde borderline kişilik bozukluğu

Ergenlik dönemindeki bireylerde Borderline Kişilik Bozukluğu, duygusal dengesizlikler, kimlik belirsizliği, ilişki problemleri ve düşünce ile davranışlarda sürekli değişkenlik gibi belirgin özelliklere sahip bir ruhsal bozukluktur. Bu bozukluk, genellikle ergenlik döneminde başlar ve hayat boyu devam edebilir.

Ergenlikte Bordeline Kişilik Bozukluğu, gençlerin kimlik gelişim süreçlerindeki zorluklarla birleşir. Ergenlik zaten duygusal ve fiziksel değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir ve bu zorluklar, Borderline Kişilik Bozukluğu belirtileri ile birleştiğinde ergenlerin yaşamlarını daha da karmaşık hale getirebilir.

Ergenlerde Borderline Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Ergenlik döneminde borderline kişilik bozukluğunun nedenleri net olarak bilinmemekle birlikte, bu bozukluğun gelişimine katkıda bulunan çeşitli faktörlerin olduğu düşünülmektedir.Ergenlerde borderline kişilik bozukluğu potansiyel nedenleri şunlar olabilir:

 • Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, riskini artırabilir. Aile geçmişinde borderline veya diğer ruhsal bozuklukların bulunması, ergenin borderline kişilik bozukluğu geliştirme olasılığını artırabilir.
 • Biyolojik Faktörler: Beyin kimyasındaki dengesizlikler veya beyin bölgelerindeki yapısal farklılıklar, borderline kişilik bozukluğu riskini artırabilir. Özellikle, duygusal borderline kişilik bozukluğu düzenleme ve duygusal tepkileri kontrol eden beyin bölgelerindeki anormallikler ile ilişkilendirilmiştir.
 • Aile Ortamı: Çocukluk döneminde aile içi istismar, ihmal veya duygusal istikrarsızlık gibi travmatik yaşantılar, ergenlik döneminde borderline kişilik bozukluğu riskini artırabilir. Aile içindeki istikrarsız ilişkiler, duygusal destek eksikliği veya çatışmalar, borderline kişilik bozukluğu gelişiminde rol oynayabilir.
 • Travmatik Deneyimler: Ergenlik döneminde yaşanan travmatik olaylar, özellikle cinsel istismar, fiziksel istismar, şiddet veya kayıplar, gelişiminde risk faktörleri olarak kabul edilebilir.
 • Sosyal ve Kültürel Faktörler: Ergenlerde borderline kişilik bozukluğu gelişiminde sosyal baskılar, akran ilişkilerindeki sorunlar, toplumsal stigmatizasyon veya kültürel beklentiler gibi dışsal faktörler de rol oynayabilir.
 • Kişisel Faktörler: Ergenlerde borderline kişilik bozukluğu gelişiminde kişilik özellikleri ve bireysel zorluklar da etkili olabilir. Örneğin, düşük özsaygı, zorluklarla başa çıkma becerilerinin eksikliği veya duygusal düzensizlikler, borderline kişilik bozukluğu riskini artırabilir.

Bu faktörler genellikle birbiriyle etkileşim halindedir ve borderline kişilik bozukluğu gelişimine katkıda bulunabilir.

Ergenlerde borderline kişilik bozukluğu

Ergenlerde borderline kişilik bozukluğu nedenleri

Ergenlerde Borderline Kişilik Bozukluğu Akademik Başarıya Etkileri

Ergenlik döneminde Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), akademik başarı üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu etkiler şunları içerebilir:

 • Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları: Borderline kişilik bozukluğuna sahip ergenler genellikle dikkatlerini toplamakta zorlanır ve konsantrasyon eksikliği yaşarlar. Bu durum, ders çalışma ve sınavlarda başarısız olmalarına neden olabilir.
 • Duygusal Dalgalanmalar: Borderline kişilik bozukluğu ergenlerin yaşadığı yoğun duygusal dalgalanmalar, dikkatlerini derslere verme ve öğrenme süreçlerine odaklanma yeteneklerini olumsuz etkileyebilir. Stres, endişe ve depresyon gibi duygusal durumlar, öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilir.
 • İşlevsellik Sorunları: Borderline kişilik bozukluğu belirtileri, ergenlerin günlük işlevselliğini etkileyebilir. Örneğin, duygusal bunalımlar veya kendine zarar verme eğilimi, okula gitmeyi veya ders çalışmayı zorlaştırabilir.
 • Motivasyon Kaybı: Borderline kişilik bozukluğu Sahip ergenler, gelecek hakkında belirsizlik hissi ve kimlik belirsizliği yaşayabilirler. Bu durum, akademik başarı için gerekli olan motivasyonu azaltabilir ve ergenleri okula katılım ve ders çalışma konusunda isteksiz hale getirebilir.

Bu faktörler bir araya geldiğinde, borderline kişilik bozukluğuna sahip ergenlerin akademik başarılarının düşebileceği ve okulda yaşadıkları sorunların artabileceği görülebilir.

Ergenlerde Borderline Kişilik Bozukluğu ile Baş Etmek

Ergenlik döneminde Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) ile başa çıkmak zorlayıcı olabilir, ancak uygun stratejiler ve desteklerle bu mümkündür. İşte ergenlerin borderline kişilik bozukluğu ile başa çıkmalarına yardımcı olabilecek bazı önemli stratejiler:

 • Profesyonel Yardım Almak: Borderline kişilik bozukluğu teşhisi konan bir ergen, bir psikiyatrist, psikolog veya terapist gibi uzman bir sağlık profesyonelinden yardım almalıdır. Profesyonel terapi, duygusal düzenleme becerilerini öğrenme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme ve sağlıklı ilişki becerilerini geliştirme konularında destek sağlayabilir.
 • Duygusal Düzenleme Becerileri: Ergenler, duygusal düzenleme becerilerini geliştirmek için çeşitli teknikleri öğrenmelidir. Derin nefes alma, meditasyon, yoga gibi gevşeme teknikleri, stresi azaltabilir ve duygusal dengeyi sağlayabilir.
 • Duyguları Tanıma ve İfade Etme: Ergenler, duygularını tanıma, adlandırma ve ifade etme konusunda desteklenmelidir. Duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmek, içsel çatışmaları azaltabilir ve ilişkilerde daha etkili iletişim sağlayabilir.
 • Sosyal Destek Ağı Oluşturma: Ergenler, borderline kişilik bozukluğu ile başa çıkmak için güvenilir bir sosyal destek ağı oluşturmalıdır. Aile üyeleri, arkadaşlar, öğretmenler veya destek grupları gibi kişiler, ergene destek sağlayabilir ve duygusal destek sunabilir.
 • Sınırlar Koyma ve Sınırları Anlama: Ergenler, sağlıklı sınırlar koyma ve başkalarının sınırlarını anlama konusunda eğitilmelidir. Kişisel sınırları tanıma, ilişkilerde sağlıklı bir dengeyi korumaya yardımcı olabilir.
 • Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı bir yaşam tarzı, borderline kişilik bozukluğu belirtilerinin yönetimine yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve madde kötüye kullanımından kaçınma, genel iyi hissetme ve duygusal dengeyi destekleyebilir.
 • Kendine Zarar Vermeyi Önleme: Ergenler, kendine zarar verme eğilimlerini tanımak ve bunlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmelidir. Güvenli alternatifler arayarak ve destek alarak bu tür davranışları azaltabilirler.

Ergenlerin borderline kişilik bozukluğu ile başa çıkabilmesi için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gereklidir. Bu nedenle, profesyonel yardım almak ve kişinin ihtiyaçlarına uygun bir planlama oluşturmak önemlidir. Ayrıca, ailelerin ve yakın çevrenin destekleyici olması da ergenlerin başa çıkmalarını kolaylaştırabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir