Bireysel Danışmanlık, Çift ve Aile Danışmanlığı

Narsist Ne Demek? Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Partneriniz narsist mi

Narsist Kişilik Bozukluğu: Narsist terimi, kişilik psikolojisi bağlamında kullanılan bir terimdir ve temelde kişinin kendisini aşırı ölçüde önemseme, başkalarını manipüle etme ve empati eksikliği gibi özelliklere sahip olduğunu ifade eder. Narsist kişilik bozukluğu, genellikle kendilerini diğer insanlardan üstün görmeye eğilimli, sürekli övgü ve dikkat arayışında olan, ilişkilerde sorunlar yaşayan ve eleştiriyi hoş karşılamayan bireylerdir.

Narsist kişilik bozukluğu, narsist özelliklerin daha ciddi ve sürekli bir şekilde bulunduğu bir psikolojik durumdur. Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, bu özellikleri sıkça sergilerler ve bu özelliklerin yaşamlarını ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek düzeyde belirgin olduğu durumlarla tanımlanır.

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Narsist kişilik bozukluğu, bir kişinin aşırı özsaygı ve kendini önemseme, başkalarını manipüle etme ve empati eksikliği gibi belirgin özelliklere sahip olduğu bir kişilik bozukluğudur. Narsist kişilik bozukluğu olan bir kişinin sergileyebileceği bazı belirtiler şunlar olabilir:

 • Kendini aşırı özsaygı ve kendini beğenmişlik hissi: Narsistler genellikle kendilerini diğer insanlardan üstün görme eğilimindedirler.
 • Başkalarını manipüle etme: Narsistler, diğer insanları istedikleri şekilde yönlendirmeye çalışabilir ve manipülatif davranışlar sergileyebilirler.
 • Empati eksikliği: Narsistler, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına veya hislerine pek dikkat etmezler ve empati eksikliği gö
 • Sürekli övgü ve dikkat arayışı: Narsistler sıklıkla dikkat çekmeye ve övgü almaya çalışırlar.
 • İlişki sorunları: Narsistler, yakın ilişkilerde güçlük yaşayabilirler, çünkü başkalarını manipüle etme ve kendi çıkarlarına odaklanma eğilimindedirler.
 • Kritik ve eleştirel olma: Narsistler, eleştiriyi genellikle hoş karşılamazlar ve savunucu bir tavır takınabilirler.

Narsist Kadın Belirtileri

Narsist kişilik özellikleri kişiden kişiye değişebilir ve her narsist birey farklı bir şekilde bu özellikleri sergileyebilir. Narsist kişilik bozukluğu olan kadınlar, bu özellikleri daha belirgin ve sürekli bir şekilde gösterme eğiliminde olabilirler. Kadınlarda şu belirtiler sıkça görülebilir:

 • Kendini aşırı önemseme: Narsistik kadınlar, kendilerini diğer insanlardan üstün veya özel hissedebilirler. Kendi yeteneklerini ve görünüşlerini sıkça övmeleri mümkündür.
 • Dikkat çekme isteği: Narsistik kadınlar, dikkatlerini üzerlerine çekmeye çalışabilirler. Bu, kıyafet seçiminden, sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok farklı şekilde kendini gö
 • Empati eksikliği: Narsistik kadınlar, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına veya hislerine pek dikkat etmeyebilirler. Empati eksikliği gösterme eğiliminde olabilirler.

Narsist Erkek Belirtileri

Narsist erkekler, aşağıdaki gibi belirgin özelliklere sahip olabilirler:

 • Manipülasyon: Narsist erkekler, insanları istedikleri şekilde yönlendirmeye veya manipüle etmeye çalışabilirler. İnsanları kendi çıkarları için kullanma eğiliminde olabilirler.
 • Sürekli övgü ihtiyacı: Narsist erkekler, sürekli övgü ve onay arayışında olabilirler. Başkalarından sık sık onay almak ve kendilerini değerli hissetmek isterler.
 • İlişki sorunları: Narsist erkekler, yakın ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler. İlişkilerde egosantrik davranışlar sergileyebilirler ve partnerlerini manipüle etmeye çalışabilirler.

Narsist Partner Özellikleri

En kısa ve basit tanımıyla narsisizm, kişinin kendini sevmesi olarak bilinen bir kişilik bozukluğudur. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler; sınırsız başarı, zeka, güç ve sevgiye sahip olduklarını düşünürler. Kendilerinin, özel ve eşi benzeri bulunmayan biri olduklarına dair katı inançları vardır. İsteklerine ulaşmak için başkalarını kullanır ve başkalarının duygularını, ihtiyaçlarını anlayıp empati kuramazlar. Narsist bireyler her ne kadar büyüklemeci davranışlar sergileseler de aslında düşük özgüvenleri vardır. Bu eksikliklerini de sürekli başkalarından övgü ve onay almaya çalışarak gidermeye çalışırlar.

 • Konuşmaları hep o yönetir: Narsist bireyler kendileri hakkında konuşmaya bayılırlar ve size diyalog yapma şansı pek tanımazlar. Duygu ve düşüncelerinizi ona duyurmakta zorlanabilirsiniz. Eğer sizinle bir fikir ayrılığına düşerse, sizin fikirlerinizi kendi istediği şekilde düzeltme, görmezden gelme veya ciddiye almama yoluna gider.
 • Konuşmanızı böler: Bir narsist konuşmanızı böler ve konuyu hemen kendine çevirir. Genellikle sizinle ilgili konulara çok fazla ilgi göstermez.
 • Sınırlarınızı ihlal eder: Onun için kendi sınırları, kendi istekleri önemlidir. Sizin sınırlarınızı ihlal edip kendi istediği şekilde şekillendirir.
 • Dünya onun etrafında döner: Başkalarının kendilerine hep öncelikli davranmasını ister. Bu bireyler başkalarının onun ihtiyaçlarına hizmet etmesini beklemekle birlikte karşılığında onlara bir şey vermek zorunda da hissetmezler. Adeta dünya onların etrafında dönmektedir.
 • İlginizi kazanana kadar sizin onun için çok özel ve önemli olduğunuzu hissettirir: Narsist bireyler; dikkat çekici ve oldukça ikna edicidir. Size ilgileri varsa size kendinizi çok özel ve arzu edilir hissettirir. Ancak sizi elde ettikten sonra ilgisini kaybeder ve sizi çıkardığı bulutların üzerinden bu sefer de aşağıya atar.
 • Büyüklenmeci tavır içerisindedir: Kendilerini çok önemli görür ve beğenirler. Her şeyin en iyisi ve doğrusunu onlar bilir, sınırsız zeka ve güçleri vardır, her şeyin kontrolü onların elindedir…
 • Sürekli manipüle ederler: Narsist birey, merkeze kendini koyar ve etrafındaki kişileri kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda manipüle eder. Bu kişilerde empati yoksunluğu vardır. Başkalarının duygu ve düşüncelerini düşünmek yerine kendi ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmamasıyla ilgilenirler sadece.

Bazı narsistler ise suçlama yoluyla manipüle ederler. Kendilerini kurban olarak gösteren bu tip narsistler, duygularınızla oynayarak sizi sebepsiz fedakarlıklar yapmaya zorlayabilir.

İlişkide Narsizm

Narsist birey açısından ilişki;

Partneri belirleme – kişiliğini analiz etme – partneri ele geçirme – zaaflarını kullanarak ona en çok istediği şeyleri altın tepside sunar gibi yapma – değersizleştirme – istismar etme ve sömürme – partnere en çok yaralanacağı yerlerden darbe verme – cezalandırma – terk etme – sessizlik- geri dönme – zaaflarını kullanarak ona en çok istediği şeyi daha kısa süre boyunca sunar gibi yapma – onu tekrar ele geçirme – değersizleştirme – istismar etme ve sömürme – en çok yaralanacağı yerlerden daha büyük darbeler verme – cezalandırma – terk etme – sessizlik – geri dönme… Tekrar, tekrar, tekrar…

Narsist partnerle olan birey açısından ilişki;

Hayatının aşkını bulduğunu düşünme – hayatının aşkını bulduğuna kesinlikle ikna olma – kötü davranmaya başlaması – uzaklaşması – bunun için kendinizi suçlama – düzeltmek için çaba gösterme – sizinle ilgilenmesini bekleme – sizinle ilgilenmesi – artık düzeleceğini umut etme – canınızı acıtması – ona kızmanız – ona kızdığınız için sizi cezalandırması – sessizlik – hiçbir şey olmamış gibi geri gelmesi – affetme – yaptıklarını unutma – hayatınızın aşkı olduğuna tekrar ikna olma (yoksa geri gelmezdi düşüncesi) – kötü davranmaya başlaması – uzaklaşması -kendini suçlama… Tekrar, tekrar, tekrar…

Bu ilişki döngüsü bu şekilde sonsuza kadar devam edebilir. Ne zamanki kurban pozisyonundaki taraf olayı anlar ve içinden çıkma gücünü kendisinde bulur o zaman döngü son bulabilir.

Narsist Ne Demek

Narsist Nedir?

Narsist Partnere Nasıl Yaklaşılmalı?

Partnerinizin narsist olduğunu düşünüyorsanız ilişkiniz içinde kendi düşünce ve davranışlarınızla ilgili kararlı ve tutarlı olmalı ve sınırlarınızı ihlal ettirmemelisiniz. Haklı olduğunuz konudaki düşüncelerinizi belirtip kararlı olun ve onları ikna etmeye çalışmayın. Çünkü ikna etme çabası narsistlerin büyüklük duygularını besler ve daha sert bir biçimde kendi haklılıklarını savunmalarına neden olmaktadır.

Narsistler için sadece kendilerini önemli ve değerli oldukları için sizin ihtiyaçlarınızı pek anlayıp göremezler. Ayrıcalığı hak ettiklerine inanırlar ve özel görülme beklentisi içinde olurlar. Övgüden hoşlanırlar ve övülmek için ortam yaratırlar. Övgüyü ise gerçekten bir şeyi başardıkları zaman onlara vermelisiniz. Kişiliklerini değil, sadece güzel davranışlarını takdir edebilirsiniz.

Eleştiriye karşı oldukça hassastırlar. Pozitif eleştiri karşısında bile kendilerimi aşağılanmış hisseder ve öfkeyle yaklaşırlar. Öfkeleri karşısında ise onları alttan almamak, yatıştırmaya çalışmamak ve geri adım atmamak gereklidir. Öfkelerine öfkeyle karşılık vermeyin. Sizi haksız duruma düşeceğiniz bir yerden yakalamak konusunda ustadırlar ve kolaylıkla mağdur pozisyonuna geçebilirler. Son derece sakin bir şekilde “Ben bu öfkeyi hak etmiyorum, öfken geçtiğinde konuşmak daha iyi olur bence” gibi ifadeler kullanarak uzaklaştığınızı belli etmek daha yararlı olabilir. Eleştiri yaparken de kişiliklerini değil, davranışlarını hedef alın. Suçlayıcı ifadelerden kaçınarak, fikir ve görüş bildiren, ben dilini kullandığınız ifadelerde bulunabilirsiniz.

Narsistlerin zayıf yönleri nelerdir?

Narsistlerin zayıf yönler arasında ilişki sorunları, duygusal denge eksikliği ve başkalarıyla işbirliği yapma güçlüğü gibi faktörler bulunabilir.

Narsist kişilik özellikleri nelerdir?

Narsist kişilik özellikleri, kişinin kendini aşırı derecede önemseme, başkalarını manipüle etme, empati eksikliği ve sürekli övgü ihtiyacı gibi davranış ve düşünce kalıplarını içerir.

Narsist Kişilik Bozukluğu Konusunda Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir