Psikoloji

Öz Şefkat Nedir? Öz Şefkatli Farkındalık ve Temel Bilgiler

Öz şefkat nedir

Öz şefkat, içsel eleştiri ve yargılamadan uzaklaşarak kendimize karşı sevgi ve anlayışla yaklaşma pratiğidir. Zihinsel sağlığımızı güçlendirmenin önemli bir yolu, kendimize yönelik nazik ve anlayışlı olma yeteneğini geliştirmektir. Bu yetenek, öz şefkat olarak adlandırılır.

Öz şefkat, Dr. Kristin Neff tarafından tanımlanan bir kavramdır ve üç ana bileşeni içerir:

 • Kendine nazik olma.
 • İnsan ortaklığı ve duygusal farkındalık.
 • Kendi hatalarımıza ve zayıflıklarımıza karşı hoşgörülü olma.

İnsan ortaklığı, insanlığın ortak deneyimlerini anlama ve paylaşma anlamına gelir. Duygusal farkındalık ise duygularımızı tanıma ve kabul etme becerisini içerir.

Öz şefkatli farkındalık, mindfulness (farkındalık) ve öz şefkatin birleşimini ifade eder. Bu, içsel deneyimlerimize nazikçe odaklanma ve duygusal zorluklarla karşılaştığımızda kendimize anlayışla yaklaşma becerisini içerir. Bilinçli bir farkındalık, duygusal tepkilerimizi gözlemlememize ve bu tepkilere şefkatli bir tutumla yanıt vermemize yardımcı olabilir.

Öz Şefkat ve Öz Saygı Arasındaki Farklar

Öz şefkat ve öz saygı, bireysel gelişim ve duygusal sağlık üzerinde olumlu etkileri olan iki önemli kavramdır. Öz şefkat; kendi kendimize karşı nazik ve anlayışlı olma yeteneğini ifade eder, özellikle zor durumlarda kendimize karşı merhametli olmayı içerir. Hata yaptığımızda ya da zor zamanlar geçirdiğimizde, kendimize duyduğumuz anlayış ve sevgi öz şefkatle ilgilidir. Aynı zamanda insanlığın ortak deneyimlerini anlama ve paylaşma becerisini de içermektedir.

Öz saygı ise, kendimize olan değer ve saygıyı ifade etmektedir. Öz saygı, kendi değerimizi bilmek ve bu değeri korumakla ilgilidir. Kendinize saygı duymak, başkalarının da size saygı göstermesini sağlamak için temel bir adımdır.

Ancak, bu iki kavram arasında bazı temel farklar bulunmaktadır. Öz şefkat, genellikle zor durumlarla başa çıkma ve kendinize nazik olmakla ilgilidir. Öz saygı ise daha genel olarak kendinize değer verme ve saygı gösterme üzerine odaklanır. Öz şefkat, hassasiyet ve anlayış üzerine odaklanırken, öz saygı daha çok içsel değerlendirme ve saygı üzerine kurulu bir kavramdır. Öz şefkat, insan ortaklığı kavramını içerirken, öz saygı daha çok bireysel bir değerlendirme sürecine odaklanır.

Öz şefkat ve öz saygı, birbirini tamamlayan ancak farklı odaklara sahip iki önemli psikolojik kavramdır. Her ikisi de bireyin duygusal sağlığını güçlendirebilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Öz Şefkat Nasıl Geliştirilir?

Öz şefkat, zor durumlarla başa çıkarken kendimize destek olmayı ve kendi içsel eleştiri sesimizi yönetmeyi içerir. Öz şefkati geliştirmek için atılabilecek bazı adımlar;

 1. Farkındalık Geliştirme: Duygusal durumlarınıza ve düşüncelerinize dikkat edin. Kendinizi eleştirdiğinizde veya zor bir durumda olduğunuzda bu duyguları fark edin.
 2. Kendi Kendinize Nazik Olma: Olumsuz düşüncelerinizle başa çıkarken kendinize nazik olun. İçsel eleştiri yerine, olumsuz durumları daha olumlu bir bakış açısıyla değerlendirin.
 3. İnsan Ortaklığı Farkındalığı: Diğer insanların da benzer duygusal zorluklarla karşılaştığını fark edin. Kendinizi izole hissettiğinizde, insanların ortak deneyimlerini hatırlayın.
 4. Duygusal İfade: Duygularınızı ifade etmek için sağlıklı yollar bulun; mesela bir günlüğe yazma veya güvendiğiniz bir kişiyle konuşmayı deneyebilirsiniz. Duygularınıza açık olmak, öz şefkati geliştirmenin temellerindendir.
 5. Meditasyon ve Farkındalık Egzersizleri: Farkındalık meditasyonları ve yoga gibi uygulamalar, öz şefkati geliştirmek için etkili olabilir. Bu egzersizler duygularınıza odaklanmanıza ve onları kabul ederek duygularınıza alan açmanıza yardımcı olabilir.
 6. Kendinize Küçük İyilikler Yapma: Kendinize küçük, anlamlı hediyeler verin veya hoşlandığınız aktivitelerle zaman geçirin.
 7. İleriye Yönelik Hedefler Belirleme: Kendinize gerçekçi ve sağlıklı hedefler belirleyin. Hedeflere ulaştığınızda da kendinizi ödüllendirin ve başarılarınızı kutlayın.
 8. Kendi İhtiyaçlarınıza Duyarlılık: Kendi sınırlarınızı belirleyin ve bu sınırlara saygı gösterin. Kendi ihtiyaçlarınıza önem vermek, öz şefkati güçlendirir.

Öz şefkat, bir süreçtir ve zaman içinde geliştirilebilir. Kendinize karşı nazik olma alışkanlıkları oluşturmak, duygusal esneklik kazanmak ve olumsuz içsel konuşmaları değiştirmek, öz şefkati güçlendirmenin anahtarıdır.

Öz Şefkat ve İlişkiler

Öz şefkat sadece bireyin kendi iç dünyasıyla ilgili değil, aynı zamanda ilişkileri üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Kendimize karşı nazik olmak, anlayışlı davranmak ve duygusal zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmek, sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmanıza da yardımcı olur.

 • Empati ve Anlayış: Öz şefkat geliştirmiş bireyler, başkalarının duygusal deneyimlerini daha iyi anlarlar. Empati, ilişkilerde karşı tarafın duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak açısından önemlidir.
 • Daha Güvenli Bağlanma: Öz şefkat, kişinin kendisiyle barışık olmasını sağlar ve bu da daha güvenli ve sağlıklı bir bağlanma stili geliştirmesine yardımcı olabilir. Güvenli bağlanma, güvenilir ve destekleyici ilişkiler kurmada temel bir faktördür.
 • Çatışma Yönetimi: Öz şefkatli bireyler, çatışma durumlarında daha sakin ve yapıcı bir tutum sergileyebilirler. Kendine nazik olma becerisi ilişki sorunlarını ele alırken daha etkili bir iletişimi desteklemektedir.
 • İlişkideki Denge: Öz şefkat geliştirmek, bağımsızlık ve ilişkideki denge arasında sağlıklı bir uyum kurmayı kolaylaştırabilir. Bu, her iki tarafın da bireysel kimliğini korumasına ve aynı zamanda birbirine destek olmasına olanak tanır.
 • Hoşgörü ve Saygı: Kendine şefkatli bireyler genellikle başkalarına da daha hoşgörülü ve saygılı olma eğilimindedir. Kendine karşı daha anlayışlı olan kişiler çevrelerindeki insanlara da benzer bir yaklaşım sergileyebilirler.
 • Paylaşım ve Bağlılık: Öz şefkat, bireyin duygusal zenginliğini paylaşmasını ve bağlılık kurmasını kolaylaştırabilir. Kendi içsel güçleriyle barışık olan kişiler, ilişkilerinde daha derin ve anlamlı bağlantılar kurabilirler.
 • Duygusal Destek ve İlişki Güçlendirme: Kendi içsel dünyasıyla ilgili daha sağlıklı bir ilişki kuran bireyler, partnerlerine de daha iyi bir duygusal destek sağlayabilirler. Bir ilişkide duygusal destek, güçlü bir bağ oluşturmanın temelidir.

Öz şefkat, bireyin kendisiyle ve dolayısıyla başkalarıyla kurduğu ilişkiler üzerinde olumlu bir etki yapabilir. İlişkilerde öz şefkat geliştirmek daha sağlıklı, tatmin edici ve destekleyici bağlantılar kurma konusunda yardımcı olabilmektedir.

Öz Şefkat ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık, bireylerin duygusal zorluklarla baş etmelerine, gelişimlerini desteklemelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olurken, öz şefkat bu süreçte etkili bir araç olarak kullanılabilir.

Psikolojik danışmanlık bireyin duygusal deneyimlerini anlamalarına yardımcı olurken bu süreçte öz şefkat, bireylerin duygusal deneyimlerine karşı açık ve kabul edici bir farkındalık geliştirmelerine katkıda bulunur.

Danışanın kendi içsel konuşmaları ve eleştirileri psikolojik danışmanlık sürecinde önemli olan bir diğer konudur. Öz şefkat, bireyin kendine yönelik eleştirisi yerine nazik ve anlayışlı bir içsel diyalog geliştirmesine destek olabilir.

Psikolojik danışmanlıkta öz şefkat çalışılması; bireyin kendini kabul etme ve değer bilme sürecini destekler, danışanın kendi güçlü yanlarını takdir etmesine ve eksikliklerini ele alırken kendine daha sevgi dolu bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur, stresle başa çıkma becerilerini geliştirir, ilişki ve iletişim kurma becerilerini geliştirir.

Öz Şefkat ve Kendini Kabul

Öz şefkat ve kendini kabul etme; bireylerin içsel dünyalarını keşfetmeleri, duygusal zorluklarıyla başa çıkmaları ve daha sağlıklı bir benlik algısı geliştirmeleri için oldukça önemlidir.

Öz şefkat bireyin kendisine karşı nazik ve anlayışlı bir tutumda bulunmasını içerirken, kendini kabul ise olumlu ve olumsuz yanlarını olduğu gibi kabul etmesini içermektedir. Bu iki kavram birbirlerini tamamlayan unsurlardır çünkü öz şefkatli bir yaklaşım, kendini kabulü desteklemektedir.

Öz şefkat

Öz şefkat ve kendini kabul

Öz şefkat ve kendini kabulü desteklemenin bireyin hayatına sağladığı katkılara bakacak olursak:

 1. Kendini Tanıma ve Kabul Etmeyi Sağlar: Kendini tanımak, güçlü ve zayıf yanlarını anlamak anlamına gelir. Öz şefkat ve kendini kabul bu sürecin temelini oluşturur; kişi kendini olduğu gibi tanıyarak ve kabul ederek içsel bir denge oluşturabilir.
 2. Eleştiriden Arınmayı Sağlar: Kendini kabul etme, içsel eleştirilerle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkma yeteneği anlamına gelir. Öz şefkat, hatalar karşısında kendimize anlayışlı bir bakış açısı geliştirmeyi ve olumsuz içsel diyalogları olumlu yönlere çevirmeyi destekler.
 3. Kendi İhtiyaçlarına Duyarlı Olmayı Sağlar: Kendini kabul etmek, kendi ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara saygı göstermekle ilgilidir. Öz şefkat, bireyin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarına duyarlılık geliştirmesini sağlar.
 4. Olumlu Benlik Algısı Geliştirir: Öz şefkat ve kendini kabul etme, olumlu bir benlik algısı oluşturmada kilit rol oynar. Kendini kabul etmek, bireyin kendini değerli hissetmesini ve öz saygısını artırmasını sağlar.
 5. Duygusal Esneklik Sağlar: Kendini kabul etmek, duygusal çeşitliliği kucaklama ve değişimle başa çıkma becerilerini içerir. Öz şefkat, duygusal zorluklar karşısında esnek bir tepki vermeyi destekler.
 6. Kişisel Gelişim ve Büyümeyi Destekler: Kendini kabul etmek, kişisel gelişim ve büyüme için temel bir adımdır. Öz şefkat, bireyin kendi potansiyelini keşfetmesini ve geliştirmesini teşvik eder.
 7. İlişkilerde Kendini Kabul ve Empatiyi Sağlar: Kendini kabul etme, diğer insanlara da karşı daha anlayışlı olmayı kolaylaştırır. Öz şefkat, ilişkilerde duyarlılık ve empatiyi artırarak daha sağlıklı bağlantılar kurmayı destekler.

Öz Şefkatli Farkındalık İçin Kitap Önerileri

Öz şefkatli farkındalık konusunu daha derinlemesine keşfetmek istiyorsanız, aşağıda önerdiğimiz kitaplar size rehberlik edebilir. Bu kitaplar; öz şefkatli farkındalığı artırmak, duygusal zekanızı geliştirmek ve kendinize daha nazik bir tutum geliştirmek konusunda size ilham verebilir:

 • “Öz Şefkat: Kendinize Nazik Olmanın Kanıtlanmış Gücü” – Dr. Kristin Neff
 • “Öz Şefkatli Farkındalık” – Dr. Christopher Germer
 • “Öz Şefkatli Farkındalık Uygulama Rehberi” – Dr. Christopher Germer & Dr. Kristin Neff
 • “Mindfulness : Zıvanadan Çıkmış Bir Dünyada Huzur Bulmak İçin 8 Haftalık Bir Rehber” – Mark Williams & Danny Penman

Öz Şefkat ve başkalarına yardım etmek arasındaki bağlantı nedir?

Öz şefkat; empati ve anlayışı geliştirir, insan ilişkilerinde güvenli bağlanmayı sağlar, kişinin kendi duygu düzenleme becerilerini geliştirerek duygu dengesi sağlamasına yardımcı olur, insan ilişkilerinde olumlu bir dinamik sağlar. Bunlar sağlandıkça da bireyin başkalarına da yardım etmesi kolaylaşmış olur.

Öz şefkatin faydaları nelerdir?

Öz şefkat; duygusal denge sağlar, stresle başa çıkma becerilerini artırır, daha sağlıklı ilişkiler kurmayı teşvik eder, duygusal esneklik sağlar, içsel eleştiriyi azaltır, kendini kabul ve saygıyı artırır, empatiyi artırır, daha sağlıklı bir zihin yapısı sunar, kişisel gelişimi destekler ve yaşam kalitesini arttırır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir