Bireysel Danışmanlık, Psikoloji

Bipolar Bozukluk mu? Borderline Kişilik Bozukluğu mu?

Bipolar bozukluk mu

Bipolar bozukluk, duygudurumun aşırı dalgalanmaları ile karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Mani ve depresyon dönemleri görülmektedir. Mani döneminde; bireylerde aşırı enerji ve aktivite düzeyi, azalmış uyku ihtiyacı, hızlı konuşma ve düşünce akışı, artmış özgüven ve hırslılık, düşünce bozuklukları görülürken ; depresyon döneminde ise; derin üzüntü ve umutsuzluk, enerji eksikliği ve yorgunluk, iştah değişiklikleri, aşırı uyuma hali, konsantrasyon ve karar verme güçlüğü görülmektedir.

Borderline kişilik bozukluğu, duygusal denge ve kimlik bütünlüğü eksikliği ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu bozuklukta, kişinin duyguları dengesiz ve yoğun olabilir, ilişkilerde kararsızlık ve çatışmalar yaşanabilir, kendilik algısı belirsiz veya bozuk olabilir. Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle yoğun duygusal acı, öfke ve boşluk hissi yaşarlar. İlişkilerde istikrarsızlık, korku ve öfke patlamaları sık görülebilir.

 • Bipolar bozuklukta, duygudurum dalgalanmaları genellikle belirgin mani veya depresyon dönemleri şeklinde ortaya çıkar ve genellikle daha uzun süreli olabilir. Borderline kişilik bozukluğunda ise, duygudurum dalgalanmaları daha ani ve yoğun olabilir, ancak belirgin mani veya depresyon dönemleri görülmez.
 • Bipolar bozuklukta, duygudurum dalgalanmaları nedeniyle ilişkilerde dalgalanmalar görülebilir ancak genellikle bu durum duygudurum değişikliklerine bağlıdır ve kişinin benlik algısını doğrudan etkilemez. Borderline kişilik bozukluğunda ise, ilişkiler genellikle istikrarsız ve yoğun olabilir, kişinin benlik algısı genellikle belirsiz ve çatışmalıdır.
 • Bipolar bozuklukta, dürtüsellik ve risk alma genellikle mani dönemlerinde belirginleşir ve genellikle aşırı enerji ve hırslılıkla ilişkilidir. Borderline kişilik bozukluğunda ise, dürtüsellik ve risk alma genellikle daha devamlı ve dengesiz bir şekilde yaşanabilir, çoğu zaman duygusal boşluk hissi veya ilişki sorunlarıyla ilişkilendirilir.
 • Bipolar bozuklukta, boşluk duygusu ve öfke genellikle duygudurum dalgalanmalarının bir parçası olarak ortaya çıkabilir ve bu durumlar mani veya depresyon dönemlerinde değişebilir. Borderline kişilik bozukluğunda ise, boşluk duygusu ve öfke daha sabit ve yoğun olabilir, genellikle ilişki sorunları veya duygusal kararsızlıkla ilişkilendirilir.

Duygudurum Dalgalanmaları

Bipolar bozukluk, belirgin duygudurum dalgalanmaları ile karakterizedir. Bu dalgalanmalar genellikle iki kutup arasında gidip gelir: mani ve depresyon.

Mani Döneminde:

 • Kişi aşırı derecede yüksek, hiperaktif ve hırslı bir duygudurum içinde olabilir.
 • Kişi kendini aşırı güçlü ve yetenekli hissedebilir, sıra dışı fikirler veya planlar geliştirebilir.
 • Aşırı enerji, azalan uyku ihtiyacı ve hızlı düşünme gibi belirtiler yaygındır.
 • Bu dönemde kişi genellikle riskli davranışlara yönelebilir ve normalden daha fazla enerji harcayabilir.

Depresyon Döneminde:

 • Kişi genellikle derin üzüntü, umutsuzluk ve çaresizlik hisseder.
 • Enerji eksikliği, uyku düzensizlikleri ve iştah değişiklikleri gibi fiziksel belirtiler yaygındır.
 • Kişi genellikle kendini değersiz veya suçlu hisseder ve yaşamdan zevk alamaz.
 • İntihar düşünceleri veya intihar girişimleri depresyon döneminin ciddi belirtilerindendir.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin duygudurum dalgalanmaları genellikle daha hızlı ve ani olabilir. Bunlar genellikle çevresel etkilere veya içsel streslere aşırı tepkiler şeklinde ortaya çıkar.

 • Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler, sık sık ve hızlı bir şekilde duygusal durumlarında büyük değişiklikler yaşayabilirler. Bu değişimler sıklıkla dış uyarıcılara veya kişinin içsel düşüncelerine bağlı olarak tetiklenebilir. Kişi bir anda aşırı öfke veya üzüntü yaşayabilir ve bu duyguları kontrol etmekte zorlanabilir.
 • Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler, küçük bir olaya aşırı tepki verme eğilimindedirler ve duygusal patlamalar yaşayabilirler. Bu patlamalar genellikle öfke veya üzüntü gibi negatif duyguların kontrolsüz ifadesi şeklinde ortaya çıkar ve kişinin çevresindekileri etkileyebilir.

Bu farklılıklar, bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğu arasındaki duygudurum dalgalanmalarının özgün niteliklerini vurgular. Her iki bozukluğun da etkileri ve yönetimi tedavi sürecinde dikkate alınmalıdır.

Dürtüsellik ve Risk Alma

Bipolar bozukluk, dönemsel olarak kişinin dürtüsel davranışlar sergilemesine ve risk alma eğiliminde olmasına neden olabilir. Mani dönemlerinde, kişi genellikle düşüncesizce davranır ve sonuçlarını düşünmeden hareket eder. Para harcama, aşırı sosyal etkinliklere katılma, ani seyahat kararları alma gibi dürtüsel davranışlar sıkça görülür. Kişi normalde yapmayacağı riskli veya tehlikeli aktivitelere girebilir ve bu aktivitelerin sonuçlarına dikkat etmez. Risk alma davranışları genellikle sürüşte hız yapma, kumar oynama, uyuşturucu kullanma, korunmasız cinsel ilişkiler gibi riskli aktiviteleri içerebilir. Bu risk alma eğilimi, kişinin mani döneminde aşırı özgüvenli hissetmesi ve sonuçları düşünmeden hareket etmesiyle ilişkilidir.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde dürtüsel davranışlar sergileyebilir ve riskli durumlara girme eğiliminde olabilirler. Bu davranışlar genellikle duygusal boşluk hissi, çaresizlik veya öfke gibi duygusal bozulmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu davranışlar genellikle kendine zarar verme, aşırı alkol veya madde kullanımı gibi zararlı veya tehlikeli aktiviteleri içerebilir. Dürtüsel davranışlar genellikle duygusal boşluk hissi veya çaresizlikle ilişkilendirilir ve kişinin bu duygularla başa çıkmak için anlık kaçış yolu olarak kullanılabilir. Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler, yoğun duygusal boşluk hissi veya öfke patlaması yaşadıklarında riskli durumlara girebilirler. Bu durumlar genellikle intihar girişimleri, tehlikeli ilişkilerde bulunma veya tehlikeli davranışlara katılma gibi riskli davranışları içerebilir. Risk alma davranışları genellikle kişinin duygusal acıyı hafifletme veya dikkat çekme çabası olarak ortaya çıkar.

Bu durumlar, hem bipolar bozukluk hem de borderline kişilik bozukluğu olan bireylerde tedavi ve destek sürecinde yönetilmesi gereken önemli noktalardır. Terapötik müdahaleler, bu tür dürtüsel ve riskli davranışların kontrol edilmesine ve olumlu alternatiflerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Boşluk Duygusu ve Öfke

Bipolar bozuklukta, boşluk duygusu genellikle depresyon dönemlerinde belirginleşir. Kişi kendini anlamsızlık ve umutsuzluk içinde hissedebilir. Depresyon dönemlerinde, kişi çevresindekilerle ilişkisini kaybetmiş gibi hissedebilir ve genellikle keyif alabileceği aktivitelerde ilgisizlik yaşayabilir. Bu boşluk duygusu, kişinin içsel dünyasında derin bir yalnızlık hissi oluşturabilir ve genellikle kişinin yaşamdan zevk almasını engeller.

Bipolar bozuklukta kişi aşırı hırçın, sinirli ve tahammülsüz olabilir. Küçük engeller veya hayal kırıklıkları bile oldukça öfkelenmelerine sebep olabilir. Öfkenin kontrolsüz olması, kişinin ilişkilerinde sorunlara neden olabilir ve çevresindekileri etkileyebilir.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler ise, sık ​​sık boşluk duygusu yaşarlar. Bu duygu; anlam eksikliği, içsel boşluk ve yalnızlık hissi şeklinde ortaya çıkabilir. Boşluk duygusu genellikle ilişki sorunları veya yoğun duygusal dalgalanmalarla ilişkilendirilir. Kişi kendini boşlukta, duygusal olarak kopmuş ve çaresiz hisseder.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler sık sık yoğun ve kontrolsüz öfke patlamaları yaşarlar. Bu patlamalar genellikle küçük tetikleyicilerle başlayabilir ve hızla büyüyebilir. Öfke genellikle dışa yöneliktir ve kişi kendisine ve çevresindekilere zarar verebilir. Kontrolsüz öfke, ilişkilerde sorunlara ve çatışmalara neden olabilir.

Bu belirtiler, bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin yaşadığı duygusal zorlukları ve etkileri vurgular. Her iki bozuklukta da boşluk duygusu ve öfke, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve ilişkilerinde sorunlara neden olabilir. Tedavi sürecinde bu duygusal zorlukların yönetimi önemlidir ve uygun terapi ve destekle bu belirtilerin azaltılması veya kontrol altına alınması mümkündür.

İlişkiler ve Benlik Algısı

Bipolar bozukluk, kişinin ilişkilerinde dalgalanmalara neden olabilir. Mani döneminde, kişi genellikle aşırı sosyal ve konuşkan olabilir, ilişkilerinde aktif ve heyecanlı bir rol oynayabilir. Depresyon döneminde ise, kişi genellikle çekilmiş ve sosyal olarak geri çekilmiş hissedebilir, ilişkilerinde ilgisizlik veya uzaklık yaşayabilir. Bu dalgalanmalar, kişinin ilişkilerinde tutarlılık ve istikrar eksikliği yaşamasına neden olabilir ve ilişkilerinde sorunlara yol açabilir.

Bipolar bozukluk, kişinin benlik algısını etkileyebilir. Mani döneminde, kişi kendini aşırı güçlü ve başarılı olarak görebilir, ancak depresyon döneminde kendini değersiz veya başarısız hissedebilir. Bu değişen benlik algısı, kişinin kendine olan güvenini ve özsaygısını etkileyebilir. Kişi kendini anlamakta zorlanabilir ve kimlik bütünlüğü konusunda belirsizlik yaşayabilir.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle istikrarsız ve yoğun ilişkiler yaşarlar. İlişkilerinde aşırı bağımlılık veya aşırı mesafeleşme gibi aşırı uçlar görülebilir. Kişi, ilişkilerindeki güvensizlik ve korkular nedeniyle sürekli çatışma ve karmaşıklık yaşayabilir. Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle yoğun duygusal bağlar kurarlar ancak bu bağlar sıklıkla istikrarsızdır ve hızla değişebilir.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin benlik algısı genellikle belirsiz ve çatışmalıdır. Kişi kendini bazen aşırı olumlu ve değerli olarak görürken bazen tam tersi şekilde değersiz ve anlamsız hissedebilir. Bu belirsizlik ve çatışmalı benlik algısı, kişinin kendine karşı tutarlı bir algı geliştirmesini engelleyebilir ve kişinin kendisini anlamasını zorlaştırabilir.

Bu durumlar, bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin ilişkilerde ve benlik algısında yaşadığı zorlukları yansıtır. Tedavi sürecinde, ilişkilerin ve benlik algısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi önemlidir. Psikoterapi ve destekleyici tedavi bu konularda yardımcı olabilir ve kişinin yaşam kalitesini artırabilir.

Terapi sürecinde, bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğu olan bireylerin kişiselleştirilmiş bir terapi planı oluşturulması önemlidir. Profesyonel destek almak, belirtilerin yönetilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması açısından önemlidir.

Bordeline kişilik bozukluğu nedenleri yazısına tıklayarak ilgili yazıya gidebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir