Psikoloji, Bireysel Danışmanlık

Borderline ve Depresyon Arasındaki Farklar

Borderline ve depresyon

Depresyon, sürekli üzüntü hissi, umutsuzluk ve aktivitelere ilgi veya zevk kaybı ile karakterize bir duygu-durum bozukluğudur. Genellikle iştah, uyku düzeni ve enerji seviyelerinde değişikliklerle birlikte görülür. Borderline ise, dengesiz duygular, davranışlar ve ilişkilerle karakterize bir kişilik bozukluğudur. Borderline kişilik bozukluğu olan kişi, yoğun ve hızlı duygu değişimleri yaşayabilir, kendilik algısında  ve insan ilişkilerinde tutarsızlığa dair sorunlar yaşayabilir ve dürtüsel davranışlarda bulunabilirler.

Depresyonda yoğun olarak suçluluk ve değersizlik hisleri hakimken, borderline kişilik bozukluğunda terk edilme korkusu, sürekli devam eden boşluk hissi ve öfkeyi kontrol etmede güçlükler görülebilmektedir. Süre bakımından depresyon en az iki hafta ya da daha uzun sürebiliyorken borderline genellikle daha uzun soluklu bir biçimde kişinin kendilik ve ilişkiler özelindeki algısını etkilemektedir. Her iki durumda da kişinin yaşam kalitesi ciddi anlamda etkilenmektedir. Bu sebeple, uygun tanı ve tedavi oldukça önemlidir.

Borderline – Depresyon ve Duygudurum İlişkisi

Borderline kişilik bozukluğunda duygusal dalgalanmalar oldukça yoğun yaşanabilmektedir. Kişi, öfkeyi, mutsuzluğu veya mutluluğu aniden ve yoğun bir biçimde deneyimleyebilmektedir. Bunu yakın ilişkilerde de takip etmek mümkündür. Kişi, küçük bir olayı bile yoğun ve büyük bir duygusal tepkiyle deneyimleyebilmektedir. Depresyonda ise kişi, umutsuzlığu, üzüntüyü ve genel zevk alamama halini sürekli bir biçimde deneyimler. Duygusal tepkileri daha sakin ve durağandır. Normalde zevk alarak yaptıkları aktivitelerden bile zevk alamazlar. Öfke ve mutluluk gibi diğer duyguları hiç hissetmezler ya da azalmıştır. Duygusal deneyimlerdeki bu farklılıklar, doğru tanı ve tedavinin seçilmesi için önamlidir.

Borderline – Depresyon ve Kendine Zarar Vermek

Borderline ve depresyon arasında kendine zarar verme ve intihar riski bakımından farklılıklar mevcuttur. Borderline kişilik bozukluğunda kendi yakma, kesme, darp etme şeklinde ortaya çıkan kendine zarar verme davranışları görülebilmektedir. Kişi ilişkilerindeki, kendilik algındaki ve duygudurumundaki istikrarsızlıklardan dolayı kendine zarar verme yolunu seçebilir. Bu davranış, yaşadığı acıyı dışa vurmasına ve geçici bir rahatlama sağlamasına yol açabilir. İntihar girişimleri ise, daha çok ilişkisel ve duygusal değişkenliğin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.

Borderline ve depresyon

Borderline ve depresyon kendine zarar verme

Depresyonda ise intihar riski daha yüksek görülmektedir.  Depresyondaki kişiler sıklıkla intihar düşünceleriyle mücadele eder ve intihar girişiminde bulunabilirler. Kendine zarar verme davranışları da depresyonda görülebilir ancak bu durum depresyonun daha şiddetli olduğu zamanlarda ve intihar düşünceleriyle birlikte görülmektedir. Borderline kişilik bozukluğu daha çok kendine zarar verme davranışları ile ilişkilendirilirken, depresyonda intihar riski daha yüksek görülmektedir. Her iki durumda da intihar düşünceleri ve kendine zarar verme davranışları ciddiye alınmalı ve uygun profesyonel destek alınmalıdır.

Borderline – Depresyon ve Benlik Algısı

Bordeline kişilik bozukluğunda istikrarsız ve karmaşık bir benlik algısı hakimdir. Kişi kendini zaman zaman değerli ve iyi görürken, zaman zaman değersiz ve kötü görebilmektedir. Bu nedenle, kendilerini belirsiz ve çelişkili bir şekilde tanmlayabilmektedirler.  Yakın ilişkilerinde de kişilerden hızlı bir şekilde uzaklaşıp yakınlaşabileceklerinden, kendilik algısındaki istikrarsızlık sürekliliğini koruyabilmektedir. Depresyonda ise, benlik algısı süreğen ve olumsuzdur. Depresyondaki kişiler, kendileri beceriksiz, suçlu, değersiz görürler. Depresyon, bireylerin kendilerini olumsuz bir şekilde değerlendirmelerine ve yeteneklerine dair umutsuz hissetmelerine yol açmaktadır. Depresyon kişinin başarılarını, olumlu özelliklerini görmesini engellemekte ve kişnin özsaygısını düşürmektedir. Bordeline kişilik bozukluğunda dengesiz ve karmaşık bir benlik algısı hakimken, depresyonda süreğen ve olumsuz bir benlik algısı hakimdir. Her iki durum için de tedavi ve destek önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir