Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedir? Ebeveynlerin Dikkatine!

Çocuklarda öğrenme güçlüğü nedir

Çocuklarda öğrenme güçlüğü, çocukların öğrenme süreçlerinde karşılaştığı zorlukları ifade eder. Bu durum, genellikle bilişsel işlevlerdeki farklılıklar, dil becerilerinde eksiklikler veya dikkat problemleri gibi nedenlere dayanabilir.

Öğrenme güçlüğü, bireyin bilişsel yeteneklerindeki, öğrenme süreçlerinde devam eden ve belirgin zorluklar yaşadığı bir durumu ifade eder. Bu zorluklar, kişinin yaşına, zekâ düzeyine ve eğitim seviyesine rağmen, temel akademik becerileri kazanma, uygulama veya kullanma süreçlerinde kendini gösterir. Öğrenme güçlüğü, öğrenme bozukluğu olarak da adlandırılabilir ve bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel eğitim ve destek gerektirebilir.

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri ve İlk İşaretler

Öğrenme güçlüğü belirtileri çocuklarda, sınıf içindeki akademik beklentilere uyum sağlamakta zorlanabilir ve bu durum, genellikle öğrenme süreçlerini etkileyen belirgin belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler arasında okuma, yazma, matematik veya dil becerilerinde gerileme, dikkat eksikliği, hafıza zorlukları ve öğrenilen bilgiyi uygulamada zorlanma bulunabilir.

 • Öğrenme güçlüğü belirtileri:
 • Okuma Güçlüğü: Kelime tanımada zorluk, okuduğunu anlamada güçlük, harf ve kelime atlama ve harfleri veya kelimeleri yerine koyma.
 • Yazma Güçlüğü: İmla hatası olması, yazısının anlaşılmaz olması, yazıyı anlatmada ve ifade etme zorluk
 • Matematik Güçlüğü: Matematik kavramlarını anlamada güçlük, hesaplamalarda zorlanma, sayıları sıralama veya yerine koyma güçlüğü, problemlerde güçlük yaşamak
 • Dikkat ve Konsatrasyon Güçlüğü: Kolaylıkla dikkati dağılma, uzun süre dikkatini verememe, sorumluluklarını yerine getirememe ve yerine duramama
 • Bellek Güçlüğü: Bilgileri hatırlamakta zorlanma, olay akışında zorlanma
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü: Konuşma gecikmesi, kelime dağarcığının zayıf olması, sosyal çevre ile iletişim kurmada zorluk

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, bireyin belirli bir alanda, genellikle okuma, matematik veya yazma gibi, diğer alanlara kıyasla belirgin bir zorluk yaşamasını ifade eder.

 • Özel Öğrenme Güçlüğü Türleri (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)
  Disleksi, özgül okuma güçlüğü olarak adlandırılır ve bireyin harf ve kelimeleri düzgün bir şekilde tanıma ve anlama becerilerini etkiler.
  Disgrafi, özgül yazma güçlüğü olarak bilinir ve el yazısı veya klavye kullanımı gibi yazma becerilerinde güçlük çekme durumunu içerir.
  Diskalkuli ise özgül matematik güçlüğü anlamına gelir ve temel matematik becerilerinde zorlanma ile karakterizedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, bireyin yaşına, zekâsına ve eğitim seviyesine rağmen belirli bir alanda (örneğin, okuma, yazma, matematik) temel akademik becerilerde belirgin zorluklar yaşamasını ifade eder.

Özgül öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme süreçlerini etkileyen farklı durumlar olup, bazı durumlarda birlikte görülebilirler. Özellikle disleksi, disgrafi ve diskalkuli gibi belirli özgül öğrenme güçlüğü türleri, DEHB ile bir araya gelebilir. DEHB, dikkat, dürtü kontrolü ve hiperaktivite ile ilgili zorlukları içerirken, ÖÖG, belirli beceri alanlarındaki öğrenme güçlüklerini temsil eder. Bazı durumlarda, DEHB’ye sahip bireyler, özellikle dikkatle ilgili sorunlar nedeniyle özgül öğrenme güçlükleriyle karşılaşabilirler.

Çocuklarda DEHB yazısına tıklayarak ilgili blog yazımıza ve Yotube içeriğimize  ulaşa bilirisiniz.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Erken Farkındalık ve Yaklaşım

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda belirtiler farklı alanlarda görülebilir. Okuma güçlüğü çeken bir çocuk, metinleri anlama ve kelime tanıma konusunda zorluk yaşayabilir. Matematik güçlüğü, temel matematik becerilerinde gerilemeye işaret edebilir, özellikle sayılar arasındaki ilişkileri anlamakta zorlanabilirler. Yazma güçlüğü yaşayan çocuklar ise el yazısı, yazım ve cümle yapıları konusunda sıkıntılar yaşayabilir.

 • Dikkatli Gözlem: Ebeveynler ve öğretmenler, çocuğun davranışlarını ve akademik performansını dikkatle gözlemlemeli ve belirtileri fark ettiğinde harekete geçmelidir.
 • Uzman Değerlendirme: Şüpheli durumlarda uzman bir değerlendirme yapılmalı ve çocuğun ihtiyaçlarına uygun eğitim planları oluşturulmalıdır.
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim: Çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak bireyselleştirilmiş eğitim planları oluşturulmalı ve bu planlar uygulanmalıdır.
 • Aile ve Okul İşbirliği: Aileler ve öğretmenler arasında güçlü bir işbirliği sağlanmalı ve çocuğun eğitimine aktif katılım teşvik edilmelidir.
 • Destekleyici Ortam: Okul ve çevre, çocuğun özgüvenini artırıcı ve potansiyelini geliştirici bir ortam sağlamalıdır.
Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda erken tanı

Çocuklarda öğrenme güçlüğü ve erken fark etmenin önemi

Ebeveynler ve öğretmenler için ipuçları şu şekilde olabilir:

 1. Gözlem ve İletişim: Çocuğun davranışlarını dikkatle gözlemlemek ve belirtileri fark etmek önemlidir. Ebeveynler ve öğretmenler arasında düzenli iletişim, çocuğun gelişimini takip etmek açısından önemlidir.
 2. Destek Grupları: Ebeveynler arasında veya öğretmenler arasında destek grupları oluşturmak, deneyimleri paylaşmak ve çözüm yolları bulmak konusunda yardımcı olabilir.
 3. Eğitimde Farklılaştırma: Öğretim materyallerini ve yöntemlerini çeşitlendirmek, çocuğun öğrenme tarzına uygun yaklaşımlar geliştirmekte etkili olabilir.
 4. Güçlü Yanları Keşfetmek: Çocuğun yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmek, bu alanlarda destek sağlamak ve özgüvenlerini artırmak önemlidir.
 5. Uyumlu Eğitim Planları: Eğitimde bireyselleştirilmiş, çocuğun ihtiyaçlarına uygun planlar oluşturmak başarıyı artırabilir.

Öğrenme Güçlüğü ile Başa Çıkma Stratejileri

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için psikolojik danışmanlık ve terapi, kapsamlı bir destek sağlama amacı taşır. Bu bireylerde, özellikle düşük özsaygı, motivasyon eksikliği ve stres gibi psikolojik zorluklar ortaya çıkabilir. Psikologlar, terapistler ve öğrenme uzmanları, çeşitli terapi seçenekleri ile bireyin duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarına odaklanabilir.

Psikolojik danışmanlık, bireyin özsaygısını artırmaya, öğrenme güçlüğüyle baş etme becerilerini geliştirmeye ve duygusal refahını iyileştirmeye yönelik bireysel seanslar içerebilir. Ayrıca, aile terapisi, ebeveynlerin çocuklarına nasıl destek olacaklarını anlamalarına ve etkili iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Aile ve Okul İş Birliği: Öğrenci Destek Programları

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin başarılı bir şekilde desteklenmesi için aile ve okul iş birliği kritik bir rol oynar. Bu iş birliği, öğrencinin özel ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verilmesine olanak tanır. Öğrenci destek programları, aileler ve okul personeli arasında güçlü bir iletişim ve iş birliğini gerektirir.

Aileler, öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, özel ihtiyaçlarını belirlemek ve okuldaki destek süreçlerine katılmak konusunda önemli bir rol oynar. Ayrıca, öğrencinin evde ve okulda tutarlı bir destek sistemine sahip olması, öğrenme güçlüğüyle başa çıkma sürecini güçlendirir.

Öğrenme Güçlüğünde Terapi ve Bireysel Destek

Bireysel terapi, özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için önemli bir destek aracı olabilir. Terapi, bu bireylerin duygusal zorluklarını anlamak, öğrenme güçlükleriyle başa çıkmak için etkili stratejiler geliştirmek ve bireyin kendine güvenini artırmak amacıyla tasarlanır.

Özgül öğrenme güçlüğü, genellikle öğrenme süreçlerini etkileyen bilişsel zorluklara işaret eder. Bireysel terapi, bu zorlukların kaynağını anlamak ve bireyin bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceği konusunda rehberlik etmek için önemli bir platform sunar.

Terapistler, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir, öğrenme stratejileri geliştirmeye odaklanır ve duygusal refahlarını artırmak için destek sağlar. Bireyin öğrenme güçlükleri üzerine odaklanan terapi, negatif düşünce kalıplarını ele alabilir ve öğrenme süreçlerini geliştirmeye yönelik bireysel hedefler belirleyebilir.

Özel eğitim ve öğrenme güçlüğü arasındaki bağlantı, bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmetlerini sağlamak amacıyla ortaya çıkar. Öğrenme güçlüğü, bir bireyin belirli alanlarda zorlanması durumunu ifade eder ve bu durum genellikle okuma, matematik veya yazma gibi temel beceri alanlarını kapsar.

Bu süreçte profesyonel destek ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine başvurmak önemlidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için farklı öğrenme stratejileri ve materyaller kullanılmalıdır. Örneğin, görsel, işitsel veya dokunsal öğrenme gibi farklı yöntemler denenebilir. Aile, okul ve çevre, bireyin özgüvenini artırıcı ve potansiyelini geliştirici bir ortam sağlamalıdır. Desteğe ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmalı ve başarılarını takdir etmelidirler.

Çocuklarda öğrenme güçlüğü hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Öğrenme güçlüğü, genellikle çocukluk döneminde fark edilir. Belirtiler, çocuğun akademik becerilerini geliştirmesi beklenirken belirgin zorluklar yaşamasıyla ortaya çıkar. Bu belirtiler, okuma, yazma, matematik veya dil becerilerindeki gecikme veya zorlanma şeklinde kendini gösterebilir. Öğrenme güçlüğü, çocuğun yaşına, gelişimine ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklı yaşlarda ortaya çıkabilir. Bazı çocuklarda belirtiler daha erken yaşlarda fark edilirken, diğerlerinde daha ileriki yaşlarda, özellikle akademik beklentilerin arttığı ilkokul veya ortaokul dönemlerinde belirginleşebilir.

Özel eğitim ve öğrenme güçlüğü arasındaki ilişki nedir?

Özel eğitim ve öğrenme güçlüğü arasındaki ilişki, öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin özel eğitim programları aracılığıyla ihtiyaçlarına uygun destek almasını içerir. Özel eğitim, öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış eğitim programlarını içerir. Bu programlar, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, öğrenme güçlüğü yaşadığı alanlarda ek destek ve alternatif öğrenme stratejileri sağlar. Özetle, özel eğitim, öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak ve potansiyellerini maksimize etmek için önemli bir araçtır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir