Bireysel Danışmanlık, Çift ve Aile Danışmanlığı

Kaçıngan Bağlanma Nedir? İlişkileri Nasıl Etkiliyor?

Kaçıngan bağlanma

Kaçıngan bağlanma nedir? İnsan ilişkilerindeki karmaşıklıklar ve duygusal bağlanma tarzları, psikolojik sağlığımızı derinden etkileyen önemli unsurlardan biridir. Bu bağlamda, kaçıngan bağlanma, pek çok bireyin yaşadığı bir durum olarak öne çıkmaktadır. Sone Psikoloji olarak, bu yazıda kaçıngan bağlanmanın ne olduğunu, nasıl anlaşılacağını, neden ortaya çıkabileceğini ve bu bağlanma tarzıyla başa çıkma yollarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kaçıngan bağlanma, duygusal yakınlıktan kaçınma eğiliminde olan bir bağlanma tarzıdır. Bu durumu anlamak için, kişinin ilişkilerdeki tutumlarına ve davranışlarına dikkat etmek önemlidir. Kaçıngan bağlanmanın belirtileri arasında; duygusal geri çekilme, zor yakınlık kurma, duygusal paylaşımdan kaçınma, bağımsızlık ihtiyacı, duygusal tepkilerin sınırlı olması gibi davranışlar bulunabilir.

 • Duygusal Geri Çekilme: Kaçıngan bağlanma, duygusal bağlanma yerine geri çekilme eğilimi gösterir. Birey, duygusal anlamda bağlanma ihtiyacı hissettiğinde, kendini geri çekme ve duygusal uzaklık yaratma eğilimindedir.
 • Zor Yakınlık Kurma: Kaçıngan bağlanma gösteren bireyler, ilişkilerde duygusal yakınlık kurmaktan kaçınabilirler. İlişkide derinleşme ve duygusal paylaşım konularında zorluk yaşayabilirler.
 • Duygusal Paylaşımdan Kaçınma: Bu bağlanma tarzındaki kişiler, duygusal içerikli konulardan kaçınma eğilimindedir. Duygularını ifade etmek yerine, duygusal konulardan uzak durma eğilimi gösterebilirler.
 • Bağımsızlık İhtiyacı: Kaçıngan bağlanma, güçlü bir bağımsızlık ihtiyacını yansıtabilir. Birey, duygusal bağlanma durumlarında kendi özgürlüğünü kaybetme endişesi yaşayabilir.
 • Duygusal Tepkilerin Sınırlı Olması: Kaçıngan bağlanma gösteren kişiler, duygusal tepkilerini sınırlı bir şekilde ifade edebilirler. Duygusal yoğunluklardan kaçınma, bu kişilerin tepkilerini kontrol altında tutma eğiliminde olduğunu gösterebilir.

Kaçıngan Bağlanma Neden Olur?

Kaçıngan bağlanmanın temelinde genellikle çocukluk deneyimleri bulunmaktadır. Güvensiz bir bağlanma deseni, aile içinde yaşanan sorunlar veya duygusal ihmal ya da yaşanılan ilişki tecrübeleri gibi faktörler kişinin kaçıngan bağlanma geliştirmesine neden olabilir.

Kaçıngan bağlanma

Kaçıngan bağlanma neden olur?

 • Güvensiz Bağlanma Deseni: Kaçıngan bağlanma genellikle çocukluk dönemine dayanır. Çocuklukta yaşanan güvensiz bağlanma deseni, ana baba figürlerinden beklenen duygusal desteğin yetersiz olması veya güvensiz bir ortamın oluşması ile ilişkilidir. Bu, çocuğun duygusal bağlanma ihtiyaçlarının karşılanamamasına ve kaçınma eğilimine yol açabilir.
 • Aile İçi Sorunlar: Aile içindeki çatışmalar, iletişim eksiklikleri veya duygusal ihmal bireyin kaçıngan bağlanma geliştirmesine neden olabilir. Bu faktörler, kişinin duygusal bağlanma ihtiyacını ifade etmesini zorlaştırabilir.
 • Kişisel Travmalar: Bireyin yaşadığı kişisel travmalar, özellikle güvenin sarsıldığı durumlar, kaçıngan bağlanma tarzının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu travmatik deneyimler, bireyin duygusal bağlanma konusunda çekinceler geliştirmesine yol açabilir.
 • Duygusal İhmal: Duygusal ihmal, bireyin duygusal ihtiyaçlarının görmezden gelinmesi veya yanıtsız bırakılması durumudur. Bu durum, kişinin duygusal bağlanma konusunda güvensizlik yaşamasına ve duygusal paylaşımdan kaçınmasına yol açabilir.
 • Model Alınan Davranışlar: Bireyin çocukluk döneminde gözlemlediği ebeveyn davranışları, kişinin kendi bağlanma tarzını etkileyebilir. Eğer ebeveynler de benzer bir kaçınma eğilimi gösteriyorsa, bu davranışlar çocuk tarafından öğrenilebilir.

Bu faktörler, kaçıngan bağlanmanın temelini oluşturan nedenlerdir. Ancak her bireyin deneyimleri farklıdır ve bu nedenlere ek olarak kişisel faktörler de rol oynayabilir. Kaçıngan bağlanma ile başa çıkabilmek için, bu nedenleri anlamak ve profesyonel yardım almak önemlidir.

Kaçıngan Bağlanma İlişkileri Nasıl Etkiliyor?

Kaçıngan bağlanma, ilişkilerde derinleşmeye ve duygusal bağ kurmaya karşı direnç gösterme eğilimindedir. Bu durum, romantik ilişkilerde mesafe yaratma ve duygusal yakınlıktan kaçınma şeklinde kendini gösterebilir. Aynı zamanda, aile içindeki ilişkilerde de benzer etkiler görülebilir. Yani bu bağlanma tarzı, romantik ilişkilerden aile içi ilişkilere kadar geniş bir yelpazede etkiler gösterebilmektedir.

 • Romantik İlişkilerde Mesafe Yaratma: Kaçıngan bağlanma, romantik ilişkilerde duygusal mesafe yaratma eğilimindedir. Bu durum, partnerle duygusal yakınlığın sınırlanmasına ve duygusal bağın tam anlamıyla kurulamamasına neden olabilir.
 • Duygusal Yakınlıktan Kaçınma: Kişi, duygusal paylaşımlardan kaçınarak ilişkisini korumaya çalışabilir. Bu durum, partnerin duygusal ihtiyaçlarını anlamada zorluk yaşanmasına sebep olabilir.
 • İletişim Zorlukları: Kaçıngan bağlanma, iletişimde zorluklara neden olabilir. Duygusal konulardan kaçınma, sorunları ifade etmekte zorlanma ve duygusal ifade eksikliği, iletişimde anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına yol açabilir.
 • Bağlanma Anksiyetesi Yaratma: Partner, kaçıngan bağlanma tarzını sergilediğinde, diğer tarafın bağlanma anksiyetesi yaşamasına neden olabilir. Sürekli olarak duygusal uzaklık gösteren partner, diğer tarafın güven duygusunu sarsabilir ve ilişkide belirsizlik yaratabilir.
 • Sürekli İlişki Belirsizliği: Kaçıngan bağlanma tarzı, ilişkide sürekli belirsizlik yaratma eğilimindedir. Partner, ilişkinin geleceği konusunda belirsizlik hissettiğinde, güvensizlik ve endişe duyguları ortaya çıkabilir.
 • Aile İçi İlişkilerde Etki: Kaçıngan bağlanma, aile içi ilişkilerde de etkili olabilir. Ebeveynler arasındaki bağlanma tarzı, çocukların duygusal gelişimini etkileyebilir. Çocuklar, aile içindeki duygusal mesafeyi hissederek bu dinamikleri öğrenir ve kendi ilişkilerinde benzer davranışlar sergileyebilir.

Bu etkiler, kaçıngan bağlanmanın bir ilişki üzerindeki olumsuz etkilerinden sadece birkaçıdır. Ancak bu durumun üstesinden gelmek mümkündür.

Kaçıngan Bağlanma ile Başa Çıkmak

Kaçıngan bağlanma ile başa çıkmak, bireyin kendi duygusal bağlanma tarzını anlaması, bu konuda farkındalık geliştirmesi ve gerekirse profesyonel yardım alması ile mümkündür. İşte kaçıngan bağlanma ile başa çıkmanın bazı etkili yolları:

 1. Farkındalık Geliştirme: Kaçıngan bağlanma ile başa çıkmanın ilk adımı, kendi duygusal bağlanma tarzını anlamaktır. Duygusal tepkileri ve ilişki dinamiklerini gözlemleyerek, neden kaçındığınızı anlamak önemlidir.
 2. İletişim Becerilerini Geliştirme: İletişim becerilerini güçlendirmek, duygusal ihtiyaçları ifade etmek ve partnerle daha açık bir iletişim kurmak kaçıngan bağlanma ile başa çıkmanın önemli bir adımıdır. İletişimde açıklık, anlayış ve empati ilişkileri derinleştirebilir.
 3. Duygusal Açıklık Sağlama: Duygusal bağlanma tarzını değiştirmek için duygusal açıklık sağlamak önemlidir. Duygularınızı tanımak, ifade etmek ve başkalarının duygularına karşı daha hassas olmak, güvenli bağlanma için önemli adımlardır.
 4. Güven Oluşturma: Kaçıngan bağlanma genellikle güvenle ilgili zorlukları içerir. Güven oluşturmak, ilişkideki partnerle güvenli bir bağlanma geliştirmek açısından temel bir unsurdur. Güveni inşa etmek için tutarlılık, saygı ve adanmışlık önemlidir.
 5. Kendi İhtiyaçlarınızı Tanıma: Kendi ihtiyaçlarınızı tanımak ve bu ihtiyaçlara odaklanmak, güvenli bir bağlanma için önemlidir. Duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmak ilişkilerdeki tatmin düzeyini artırabilir.
 6. Profesyonel Yardım Almak: Kaçıngan bağlanma ile başa çıkma sürecinde bir terapist veya danışmanla çalışmak oldukça faydalı olabilir. Profesyonel yardım, duygusal bağlanma tarzını anlamak, geçmiş deneyimleri ele almak ve daha sağlıklı ilişki becerileri geliştirmek konusunda rehberlik sağlayabilir.
 7. Çift Terapisi Desteği Almak: İlişki terapisi, kaçıngan bağlanma ile başa çıkmak için etkili bir yol olabilir. Partnerle birlikte terapi, ilişki dinamiklerini anlamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve güveni oluşturmak için kullanışlıdır.

Kaçıngan bağlanma ile başa çıkmak, kişinin kendini daha iyi anlaması ve sağlıklı ilişki becerileri geliştirmesiyle mümkündür. Her bireyin deneyimleri farklıdır, bu nedenle profesyonel yardım almak, bu süreci daha etkili kılabilir. Sone Psikoloji olarak, bu konuda destek sağlamak ve bireyin daha sağlıklı bağlanma tarzları geliştirmesine yardımcı olmak için buradayız.

Bağlanma stilleri yazısına tıklayarak tüm bağlanma stilleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Partnerin kaçıngan bağlanan biriyse ne yapabilirsin?

Partnerin kaçıngan bağlanma tarzına sahip olduğunu fark etmek ve bu dinamikle başa çıkmak zorlayıcı olabilir. Ancak, sağlıklı bir ilişki geliştirmek ve partnerinizi anlamak için; onun duygusal tepkilerini ve bağlanma eğilimlerini gözlemleyebilir, duygularını ve geçmiş deneyimlerini anlamak için empati kurabilir, mümkün olduğunca siz açık ve net bir iletişim kurabilir, güven oluşturmak için sabırlı olabilir, partnerinizin kişisel alanlarına saygılı ve sınırlı yaklaşabilir, partnerinizin duygusal dünyasını daha iyi anlamak için ona açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen zorluk yaşamaya devam ediyorsanız birlikte çift terapisi desteği de alabilirsiniz.

Kaçıngan bağlanma stili değişebilir mi?

Evet, kaçıngan bağlanma stili zaman içinde değişebilir. Duygusal bağlanma stilleri genellikle çocukluk dönemindeki deneyimlere dayanır ancak bu stiller zaman içinde değişebilir. Birey; bağlanma stilini anladığında ve farkındalık geliştirdiğinde, destekleyici ilişkilerde bulunduğunda, empati ve etkili iletişim becerilerini geliştirmeye çalıştığında, partnerin ihtiyaçlarını anlamaya çalıştığında ve kendi hissettiklerini paylaştığında daha sağlıklı bir bağlanma tarzına geçiş yapabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir