Bireysel Danışmanlık, Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, Psikoloji

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk - OKB nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireyin düşünce ve davranışlarında belirgin bir sıkıntıya neden olan, tekrarlayan obsesyonlar ve bu obsesyonlarla başa çıkmak için geliştirilen zorlayıcı kompulsiyonlardan oluşan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. OKB, genellikle kişinin normal yaşamını olumsuz yönde etkiler ve günlük aktivitelerini kısıtlayabilir.

Obsesyonlar ve kompulsiyonlar arasındaki karmaşık ilişki, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. OKB’nin etkilerini anlamak, toplumda farkındalık yaratmak ve uygun baş etme seçeneklerini keşfetmek, bu durumu yönetmek adına önemlidir. Bu bozukluk, bireyin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir ve kişisel, sosyal ve mesleki işlevselliği olumsuz yönde etkileyebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtiler Nelerdir?

OKB’nin belirtileri bireyden bireye farklılık gösterebilir, ancak genel olarak şu temel özellikleri içerir:

Obsesyonlar (Tekrarlayan Düşünceler):

 • Kirlilik veya mikrop korkusu: Sürekli ellerin yıkanması, belirli nesnelerin temizlenmesi gibi davranışlar.
 • Simetri veya düzenleme obsesyonları: Nesnelerin belirli bir sırayla dizilmesi veya belirli bir şekilde yerleştirilmesi ile ilgili düşünceler.
 • Güvenlik veya kontrol obsesyonları: Sürekli kötü bir olayın gerçekleşeceği korkusu ve bu olayı önlemeye yönelik davranışlar.

Kompulsiyonlar (Tekrarlayan Davranışlar):

 • El yıkama: Mikrop korkusu olan kişilerin sık sık ellerini yıkama ritüeli.
 • Kontrol etme: Kapıları kilitleme, ocakları kapatma gibi belirli şeyleri tekrar tekrar kontrol etme davranışları.
 • Sayma: Belirli sayılara kadar sayma veya belirli sayılarda tekrar etme davranışları.
 • Düzeltme: Nesneleri belirli bir sıraya koyma veya belirli bir düzende olmalarını sağlama davranışları.

 

 1. Zihinsel Çaba ve Rahatsızlık: OKB’li bireyler, obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını kontrol etmeye çalışmak için önemli miktarda zihinsel çaba harcarlar. Bu durum, sürekli endişe, kaygı ve rahatsızlık hissi ile birlikte gelebilir.
 2. Günlük İşlevsellikte Sorunlar: Obsesyonlar ve kompulsiyonlar, bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesini engelleyebilir.İş, okul veya sosyal ilişkilerde sorunlar yaşanabilir.
 3. Kendine ve Başkalarına Zarar Verme İhtimali: Obsesyonlar ve kompulsiyonlar, bireyin kendisine veya başkalarına zarar verebilecek davranışlara yol açabilir.
 4. Sürekli Zihinsel Mükemmeliyet Arayışı: Bazı OKB’li bireyler, sürekli olarak mükemmeliyet arayışında olabilirler ve bu nedenle kendilerine aşırı yüksek standartlar belirleyebilirler.
 5. Sosyal İzolasyon: OKB belirtileri, bireyin sosyal etkileşimlerini sınırlayabilir ve sosyal izolasyona neden olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Nedenleri

Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) tam olarak neden ortaya çıktığı net bir şekilde bilinmemekle birlikte, bir dizi etkenin bu bozukluğun gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri

OKB nedenleri

 • Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, OKB riskini artırabilir. Aile geçmişinde OKB olan bireylerde bu bozukluğun gelişme olasılığı daha yüksek olabilir. Belirli genlerin, obsesyonlar ve kompulsiyonlarla ilişkili sinirsel aktiviteleri etkilediği düşünülmektedir.
 • Nörobiyolojik Faktörler: Beyin yapısındaki ve işleyişindeki değişikliklerin OKB ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle bazı bölgelerde (örneğin, orbitofrontal korteks, striatum) serotonin ve diğer nörotransmitterlerin düzensiz çalışması OKB ile bağlantılı olabilir.
 • Biyolojik Faktörler: Hormonal değişikliklerin OKB’yi etkileyebileceği düşünülmektedir. Özellikle gebelik, doğum ve hormonal değişiklik dönemlerinde OKB belirtilerinde artış gözlenebilir.
 • Nörogelişimsel Faktörler: OKB’nin nörogelişimsel bir bozukluk olabileceği öne sürülmüştür. Beynin gelişimi sırasında ortaya çıkan bazı anormallikler veya bu süreçlerdeki aksamalar, OKB’nin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 • Çevresel Faktörler: Çevresel strese maruz kalma, travmatik olaylar, aile içi sorunlar gibi çevresel faktörler OKB’nin ortaya çıkmasını tetikleyebilir veya şiddetini artırabilir. Ancak, bu faktörler her zaman OKB’nin nedeni olarak kabul edilmez.
 • Psikososyal Faktörler: Psikososyal etkenler, bireyin kişilik yapısı, yaşam deneyimleri, zorlayıcı olaylar ve çocukluk dönemi deneyimleri OKB’nin gelişiminde rol oynayabilir. Örneğin, aşırı kontrol arzusu, düşük özsaygı, aşırı mükemmeliyetçilik OKB ile ilişkilendirilmiştir.
 • Bağışıklık Sistemi İlişkisi: Bazı araştırmalar, bağışıklık sistemi ile OKB arasında bir ilişki olabileceğini göstermektedir. İmmünolojik faktörlerin OKB’nin gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Terapi Yöntemleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) için genellikle farklı yaklaşımlar kullanılır. Bu yaklaşımlar bireyin belirtilerini yönetmesini, obsesyonlar ve kompulsiyonlar arasındaki ilişkiyi anlamasını amaçlar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Terapi

OKB ve Terapi

İşte OKB için kullanılan terapi yöntemleri:

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

BDT, OKB terapisinde sıkça kullanılan etkili bir terapi türüdür. Bu terapi, bireyin obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını anlamasına, bu düşüncelerle başa çıkma stratejilerini geliştirmesine ve rahatsız edici davranışları azaltmasına yardımcı olur.

BDT’nin odak noktalarından biri, bireyin obsesyonlarına karşı olumsuz duygusal tepkileri azaltmaya çalışarak kaygı seviyelerini kontrol etmeyi öğrenmesidir.

Bireye, obsesyonlara karşı duygusal tepkilerini sorgulama ve değiştirme becerilerini kazandırma amacı güdülür.

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (MBTÖ)

MBTÖ, BDT’nin bir parçası olarak kullanılan bir tekniktir. Bireyin korkularına veya obsesyonlarına kontrollü bir şekilde maruz bırakılması ve ardından bu durumla ilişkilendirilen zorlayıcı tepkilerin engellenmesi esasına dayanır.

Bu yöntem, bireyin obsesyonlarına karşı daha sağlıklı tepkiler geliştirmesine yardımcı olabilir.

Grup Terapisi

OKB’li bireyler için grup terapisi, deneyim paylaşımı ve destek almanın yanı sıra bireyin sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Grup terapisi, OKB’nin yarattığı izolasyonu azaltabilir ve bireyin diğerleriyle benzer deneyimleri paylaşmasına olanak tanır.

Aile Terapisi

OKB, sadece birey üzerinde değil, aynı zamanda ailesi üzerinde de etkiler yaratabilir. Aile terapisi, aile üyelerine OKB belirtileri ve süreç hakkında eğitim vererek destek sağlar ve aile içinde anlayışı artırabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Terapisi Ne Kadar Sürer?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) terapi süresi, bireyin belirtilerinin şiddeti, terapiye başlama zamanı, bireyin yanıtı ve kullanılan terapi yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Terapi  süreci genellikle haftalık oturumlar ve bireyin gelişimine göre düzenlenmiş takip ziyaretleri içerir. Ancak, OKB terapi sürecinin tam süresi bireyden bireye değişir ve bireyin ihtiyaçlarına bağlı olarak uzun sürebilir.

Obsesif Kompulsif İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olan bireyler genellikle belirli özelliklere sahip olabilirler. Ancak, bu özellikler bireyden bireye değişebilir ve her OKB’li kişi farklı bir deneyim yaşayabilir. İşte genel olarak OKB’li bireylerde görülebilecek bazı özellikler:

 • Sürekli Düşünce ve Endişe: OKB’li bireyler, sürekli tekrarlayan düşüncelere (obsesyonlar) sahip olabilirler. Bu düşünceler genellikle kişinin kontrolünden çıkan ve rahatsızlık yaratan konuları içerir.
 • Perfeksiyonizm ve Mükemmeliyetçilik: OKB’li bireyler genellikle aşırı mükemmeliyetçi olabilirler. Her şeyin belirli bir düzen ve kusursuzluk içinde olmasıyla ilgili yoğun bir istekleri olabilir.
 • Ritüeller ve Kompulsiyonlar: Kompulsiyonlar, OKB’li bireylerin obsesyonlarını hafifletmek veya önlemek amacıyla yaptıkları tekrarlayıcı davranışlardır. Örneğin, ellerini sık sık yıkama, belirli nesneleri düzenleme, sayma ritüelleri gibi.
 • Kontrol İhtiyacı: OKB’li bireyler genellikle kontrol kaybı korkusu yaşarlar. Bu nedenle, çevrelerini ve yaşamlarını aşırı bir şekilde kontrol etmeye çalışabilirler.
 • Gerginlik ve Anksiyete: OKB’li bireyler, obsesyonlarının ve kompulsiyonlarının yarattığı sürekli gerginlik ve anksiyete hissedebilirler. Bu durum, genel yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilir.
 • Takıntılar ve Korkular: Bireyin obsesyonları genellikle belirli temalar etrafında döner. Örneğin, mikrop korkusu, kirlilik korkusu, şiddet düşünceleri, simetri veya düzen takıntıları gibi.
 • Sosyal İzolasyon: OKB belirtileri, bireyin sosyal etkileşimlerini sınırlayabilir. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle, birey sosyal durumlardan kaçınabilir ve zamanla izole hissedebilir.
 • Zaman ve Enerji Harcama: OKB’li bireyler, obsesyonları ve kompulsiyonlarıyla başa çıkmak için önemli miktarda zaman ve enerji harcarlar. Bu durum, günlük yaşam aktivitelerine ve normal işlevselliğe müdahale edebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Çok İlerlerse Ne Olur?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), terapi veya diğer destekler alınmadığında ve belirtiler kontrol altına alınmadığında kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

OKB çok ilerlediğinde şu olası durumlar ortaya çıkabilir:

 • Günlük İşlevselliğin Bozulması: OKB belirtileri, bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesini zorlaştırabilir. İş, okul, aile ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
 • Sosyal İzolasyon: OKB’li bireyler, obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle sosyal etkileşimlerden kaçınabilirler. Bu durum sosyal izolasyona ve yalnızlığa neden olabilir.
 • İş Kaybı ve Akademik Sorunlar: OKB belirtileri, iş yerinde performansı etkileyebilir ve okulda başarıyı engelleyebilir. Kompulsiyonlar ve obsesyonlar nedeniyle odaklanma sorunları yaşanabilir.
 • Duygusal Sorunlar: OKB, yoğun stres, kaygı ve depresyon hissiyatlarına neden olabilir. Takıntılar ve kompulsiyonlar, bireyin duygusal durumunu olumsuz etkileyebilir.
 • Fiziksel Sağlık Sorunları: Yoğun stres ve kaygı, fiziksel sağlığı etkileyebilir. OKB’nin ilerlemesi, uyku sorunları, sindirim problemleri ve diğer stresle ilişkili sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Diğer Zihinsel Sağlık Sorunlarıyla Birlikte Gelişme: OKB, diğer zihinsel sağlık sorunları ile birlikte ortaya çıkabilir veya diğer bozuklukları tetikleyebilir. Örneğin, depresyon, panik bozukluğu gibi.
 • Bağımlılık ve İstismar Riski: OKB belirtileriyle başa çıkabilmek için birey, zararlı alışkanlıklara yönelebilir. Bu, alkol, madde kullanımı veya başka bağımlılıklara yol açabilir.
 • Zorlu İlişkiler: OKB, bireyin ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar, partner, aile üyeleri veya arkadaşlar arasında anlayışsızlık ve gerginlik yaratabilir.
 • Kendine Zarar Verme Riski: Bazı durumlarda, OKB belirtileriyle başa çıkma güçlüğü, bireyin kendine zarar verme veya intihar düşünceleri geliştirmesine neden olabilir.

Takıntı hastalığı nasıl geçer?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), profesyonel yardım ve uygun terapi planı gerektiren bir durumdur. Süreç bir uzmanın rehberliğinde yürütülmelidir. Her bireyin OKB deneyimi farklıdır ve süreci kişiselleştirilmelidir. Terapi ve planlama süreci zaman alabilir, ancak uygun profesyonel destekle takıntı hastalığı yönetilebilir hale getirilebilir.

Obsesif kompulsif bozukluk hangi yaşlarda başlar?

OKB, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlamaktadır. Çocuklarda OKB belirtileri genellikle ortalama olarak 10-12 yaşlarında başlamaktadır. Ancak, daha küçük çocuklarda da görülebilir. OKB’nin belirtileri genç yaşlarda ortaya çıkabilir ve genellikle zaman içinde değişebilir

Düşünce takıntısı nasıl geçer?

Düşünce takıntılarından kurtulmak bir süreçtir ve herkes için farklılık gösterir. Önemli olan, bu süreçte profesyonel yardım almak ve sabırlı olmaktır. Uygun planlama ve destekle, düşünce takıntıları yönetilebilir hale gelebilir ve yaşam kalitesi artabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Konusunda Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir