Bireysel Danışmanlık, Psikoloji

Bipolar Bozukluk Nedir? Nedenleri ve Belirtileri

Bipolar bozukluk ne demek

Bipolar bozukluk, duygudurum bozukluklarından biridir ve kişinin aşırı yüksek (manik) ve aşırı düşük (depresif) duygudurum dönemleri yaşadığı bir durumdur. Bu bozukluk, genellikle mani, hipomani ve depresyon olarak bilinen iki uçlu kutuplu dönemlerle karakterizedir.

Bipolar bozukluğun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, çevresel ve nörokimyasal faktörlerin bir kombinasyonu etkili olabilir. Genetik yatkınlık, beyindeki kimyasal dengesizlikler ve stres gibi çevresel faktörler bu hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabilir.

Bipolar Bozukluk Nedir?  (İki Uçlu Bozukluk – Manik Depresif Bozukluk)

Bipolar bozukluk, duygudurum bozuklukları içinde yer alır ve kişinin yaşamı boyunca tekrarlayan mani, hipomani ve depresyon dönemleri arasında dalgalanmalar gösteren bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu dönemlerin şiddeti ve süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu bozukluk, genellikle ergenlik döneminden itibaren başlar, ancak her yaş grubunu etkileyebilir.

 • Mani Dönemi: Bipolar bozukluğun en belirgin özelliği mani dönemleridir. Bu dönemde bireyde aşırı enerji, abartılı özgüven, az ihtiyaç duyulan uyku, hızlı düşünce süreçleri, konuşkanlık ve riskli davranışlar gibi belirtiler gözlemlenir. Mani dönemi yaşayan kişiler, genellikle çevrelerindeki gerçeklikten uzaklaşabilir ve duygusal kontrol kaybı yaşayabilirler.
 • Depresyon Dönemi: Mani dönemleri depresyon dönemleri takip eder. Bu dönemde bireyde enerji kaybı, umutsuzluk, değersizlik hissi, konsantrasyon güçlüğü, uyku bozuklukları ve intihar düşünceleri gibi belirtiler görülebilir. Depresyon dönemleri genellikle günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkiler ve sosyal izolasyona neden olabilir.
 • Hipomani Dönemi: Bipolar bozukluğun bir diğer yüzü ise hipomani dönemidir. Mani kadar şiddetli olmayan bu dönemde bireyde artmış enerji, yüksek özgüven, kreatiflik ve hızlı konuşma gibi belirtiler görülür. Hipomani dönemi, mani dönemine kıyasla daha hafif bir formda olup genellikle sosyal ve işlevsel bir düşüşe neden olmaz.

Bipolar bozukluğun belirtileri, bu dönemlere özgü olarak ortaya çıkar ve bu belirtilerle yaşayan bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, bu bozukluğun erken teşhisi, uygun tedavi ve destekle birlikte yönetimi büyük önem taşır.

Bipolar Bozukluk Nedenleri ve Risk Faktörleri

Bipolar bozukluğun nedeni net olarak belirlenememekle birlikte, bir dizi genetik, biyolojik, çevresel ve psikososyal faktörün etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.

 1. Genetik Faktörler: Bipolar bozukluk, aile geçmişi olan bireylerde daha sık görülmektedir. Genetik yatkınlık, bu bozukluğun gelişiminde önemli bir rol oynar. Eğer birinci derece akrabalarında bipolar bozukluk bulunan kişiler, diğerlerine göre daha yüksek bir risk altındadır.
 2. Beyin Kimyasal Dengesizlikleri: Bipolar bozukluğun beyindeki kimyasal dengesizliklerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Özellikle serotonin, noradrenalin ve dopamin gibi nörotransmitterlerdeki düzensizlikler, duygudurum dalgalanmalarına ve bu bozukluğun ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 3. Çevresel Faktörler: Stres, travma, aile içi problemler veya zorlayıcı yaşam olayları, bipolar bozukluğun ortaya çıkma riskini artırabilir. Bu faktörler, genetik yatkınlıkla birleştiğinde bozukluğun belirtilerini tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.
 4. Biyolojik Faktörler: Beyin yapısındaki anormallikler, özellikle hipotalamus, hipofiz ve amigdala gibi bölgelerdeki değişiklikler, bipolar bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca, uyku düzeni, hormonal değişiklikler ve biyolojik saat ile ilgili faktörler de etkili olabilir.
 5. İlaç veya Madde Kullanımı: Madde kötüye kullanımı veya alkol bağımlılığı, bipolar bozukluğun ortaya çıkma riskini artırabilir. Ayrıca, bu maddelerin kullanımı belirtileri şiddetlendirebilir ve tedavi sürecini karmaşıklaştırabilir.
 6. Doğum Sonrası Dönem: Doğum sonrası dönem, kadınlarda bipolar bozukluğun ortaya çıkma riskini artırabilir. Özellikle hormonal değişiklikler, bu dönemde bozukluğun ilk kez ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bipolar bozukluk, karmaşık bir etiyolojiye sahiptir ve bu faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak, herkesin bu risk faktörlerine maruz kalsa bile bipolar bozukluğa sahip olma olasılığı aynı değildir. Yine de, bu faktörlerin bilinmesi, belirtilerin erken teşhisi ve etkili bir tedavi planının oluşturulması açısından önemlidir.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluğun belirtileri, mani, hipomani ve depresyon dönemlerine özgü olarak ortaya çıkar. Her bir dönemin kendine özgü belirtileri bulunur ve bu belirtiler genellikle kişinin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve işlevselliğini önemli ölçüde etkiler.

Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir

Bipolar bozukluk belirtileri

Mani Dönemi Belirtileri

Mani dönemi yaşayan bireyler, aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçını deneyimleyebilir:

 • Aşırı enerji ve hiperaktivite
 • Azalmış ihtiyaç duyulan uyku
 • Hızlı düşünce süreçleri ve konuşkanlık
 • Büyüklenme veya abartılı özgüven
 • Riskli davranışlar, örneğin maddi harcamalarda kontrolsüzlük, aşırı cinsel aktivite, aşırı alkol veya madde kullanımı
 • Dikkat çekici hedeflere ulaşma arzusu
 • İrritabilite veya sinirlilik

Mani dönemi yaşayan kişiler, bu aşırı yüksek enerji seviyeleri ve artmış aktivite ile çevrelerinden uzaklaşabilir ve genellikle bu dönemin sonunda ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler.

Depresyon Dönemi Belirtileri

Depresyon döneminde bireyler şu belirtileri deneyimleyebilir:

 • Enerji kaybı ve sürekli yorgunluk
 • İntihara yönelik düşünceler
 • Uyumada güçlük veya aşırı uyuma
 • Değersizlik hissi veya suçluluk duyguları
 • İlgisizlik ve zevk alamama
 • Konsantrasyon güçlüğü ve karar verme sorunları
 • İştah değişiklikleri ve kilo kaybı ya da artışı
 • Sosyal çekilme ve duygusal boşluk hissi

Depresyon dönemi, bireyin günlük aktivitelerini sürdürmesini zorlaştırabilir, işlevselliğini düşürebilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Hipomani Dönemi Belirtileri

Hipomani dönemi belirtileri, mani dönemine benzer ancak daha hafif belirtiler gösterir. Bu dönemde bireyde artmış enerji, yüksek özgüven, kreatiflik ve hızlı konuşma gibi belirtiler görülür. Hipomani, genellikle işlevsellikte belirgin bir düşüşe neden olmaz ve bireyin günlük yaşamını daha az etkiler.

Bu belirtiler genellikle birbirini takip eden dönemler halinde ortaya çıkar ve bipolar bozukluğu olan bireyler arasında belirtilerin şiddeti ve süresi farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bu belirtilerin düzenli olarak izlenmesi ve uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Bipolar Bozuklukla Başa Çıkma Stratejileri

Bipolar bozuklukla başa çıkma, bir bireyin yaşam kalitesini artırmak ve duygudurum dalgalanmalarını yönetmek için çeşitli stratejiler kullanmasını içerir. Ancak, bu stratejiler kişiselleştirilmelidir ve her bireyin ihtiyaçlarına ve deneyimlerine uygun olarak uyarlanmalıdır. İşte bipolar bozuklukla başa çıkma stratejileri:

 1. Profesyonel Yardım Alın: Bipolar bozukluk, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yönetilmesi gereken bir durumdur. Psikiyatrist, psikolog veya terapist gibi uzmanlar, bireyin duygusal sağlığını desteklemek ve uygun tedavi planlarını oluşturmak konusunda yardımcı olabilir.
 2. Psikoterapi (Terapi): Kognitif davranış terapisi (KDT) ve destekleyici terapi, bireyin düşünce kalıplarını ve duygusal tepkilerini anlamasına, bu tepkilerle başa çıkmasına ve olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı olabilir.
 3. Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, genel sağlığı artırabilir ve duygusal dengeyi destekleyebilir. Düzenli egzersiz, stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salınımını artırabilir.
 4. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı bir diyet, düzenli uyku ve stresten kaçınma, bipolar bozukluk semptomlarını yönetmede yardımcı olabilir. Bu faktörlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, genel sağlığın korunmasına ve duygusal dengeyi sürdürmeye yardımcı olabilir.
 5. Stres Yönetimi: Stres, bipolar bozukluğun tetikleyici faktörlerinden biri olabilir. Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri, bireyin stresle başa çıkmasına ve duygusal dengeyi korumasına yardımcı olabilir.
 6. Sosyal Destek: Aile, arkadaşlar ve destek grupları gibi sosyal destek ağları, bireyin duygusal olarak desteklenmesine ve anlaşıldığına dair hissetmesine yardımcı olabilir. İnsanlar arası ilişkilerin sürdürülmesi, sosyal izolasyonun önlenmesine yardımcı olabilir.
 7. Duygusal İlerleme Takibi: Duygusal günlük tutmak veya duygudurum takip uygulamalarını kullanmak, duygudurum dalgalanmalarını fark etmeye ve belirli tetikleyicilere karşı daha bilinçli olmaya yardımcı olabilir.
 8. Eğitim ve Bilinçlendirme: Kendini ve bozukluğunu anlamak, bireyin başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Bilgi sahibi olmak, tedavi seçenekleri hakkında daha bilinçli kararlar almayı sağlar.

Bipolar bozuklukla başa çıkma süreci, sürekli bir çaba ve destek gerektirir. Bu stratejilerin düzenli olarak uygulanması, bireyin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine ve duygusal dengeyi sürdürmesine yardımcı olabilir.

Bipolar Bozuklukla İlgili Yanlış Bilinenler

Bipolar bozuklukla ilgili birçok yanlış bilgi ve yaygın yanılgı bulunmaktadır. Bu yanlış anlamalar, toplumda stigmaya neden olabilir ve bipolar bozukluğu olan bireylerin anlaşılmasını zorlaştırabilir.

Bipolar bozukluk

Bipolar bozukluk hakkında yanlış bilinenler

Yanlış Bilinenler Doğruları
Bipolar Bozukluk, Sadece Duygusal Değişimleri İfade Eder: Bipolar bozukluk sadece ruh halindeki değişimleri değil, aynı zamanda enerji seviyelerini, düşünce süreçlerini ve aktivite düzeylerini de içerir. Bu durum, mani ve hipomani dönemlerinde aşırı enerji ve hızlı düşünce süreçlerini içerir.
Herkesin Yaşadığı Tipik Bir Duygudurum Dalgalanmasıdır: Bipolar bozukluk, tipik duygudurum dalgalanmalarından çok daha şiddetli ve belirgindir. Mani ve depresyon dönemleri, genellikle normal duygudurum dalgalanmalarından daha uzun süre devam eder ve kişinin günlük işlevselliğini ciddi şekilde etkiler.
Sadece Yetişkinlerde Görülür: Bipolar bozukluk genellikle genç yetişkinlik döneminde başlar, ancak çocuklarda ve gençlerde de görülebilir. Çocuklarda genellikle irritabilite, hiperaktivite ve dikkat eksikliği belirtileri öne çıkabilir.
Sadece Tek Bir Türü Vardır: Bipolar bozukluğun iki ana türü vardır: I. tip ve II. tip. I. tip bipolar bozukluk, mani dönemleriyle karakterizedir, II. tip bipolar bozukluk ise hipomani ve depresyon dönemleriyle belirlenir.

Bipolar Bozukluğu Olanlar Her Zaman Kriz Anlarında Tehlikelidir:

 

Bipolar bozukluğu olan bireylerin çoğu, tedavi ve destekle birlikte normal ve sağlıklı bir yaşam sürebilir. Ancak, kriz dönemlerinde doğru tedavi ve destek önemlidir.

 

Terapi Gören Bireyler Tamamen İyileşemez:

Bipolar bozukluğu olan bireylerin birçoğu uygun terapi ile semptomlarını yönetebilir ve normal bir yaşam sürebilir. İlaçlar, terapi ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu konuda önemli destek sunabilir.

 

Bipolar Bozukluğu Olanlar Yaratıcı ve Başarılıdır:

Her ne kadar mani dönemlerinde yüksek enerji ve yaratıcılık artışı görülebileceği gibi, bu durum her zaman başarıya veya yaratıcılığa yol açmaz. Aksine, bu dönemler çoğu zaman sorumlulukları aşırı derecede zorlaştırabilir.

 

Bipolar Bozukluğu Olanlar İlaçları Bıraktıklarında Hemen Bozulurlar:

İlaç tedavisi, bipolar bozukluğun etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar, ancak herkesin yanıtı farklıdır. İlaçları düzenli kullanmak önemlidir, ancak ilaçların bırakılması durumunda hemen semptomların kötüleşmesi zorunlu değildir.

 

 

Bipolar Bozuklukta Manik Dönem Nedir?

Bipolar bozuklukta manik dönem, belirgin bir duygudurum yükselmesi ve aşırı enerji seviyeleri ile karakterizedir. Manik dönem, bipolar bozukluğun bir yüzünü temsil eder ve bu dönemde bireyler normalden çok daha yüksek bir enerji seviyesine sahiptir. Mani, eşsiz belirtiler ve davranışlarla kendini gösterir ve genellikle depresyon dönemleriyle tezat oluşturur.

Manik dönemin belirtileri şunları içerebilir:

 • Aşırı Enerji ve Aktivite Seviyeleri: Birey, normalden çok daha enerjik, aktif ve huzursuz olabilir. Uykuya ihtiyaç duymaksızın günlerce devam edebilen bir enerji artışı gözlemlenebilir.
 • Azalmış İhtiyaç Duyulan Uyku: Manik dönemde birey, normalden çok daha az uyku ile yetinebilir. Saatlerce veya günlerce süren uykusuzluk, bu dönemin belirgin bir özelliğidir.
 • Hızlı Konuşma ve Düşünce Süreçleri: Birey, normalden çok daha hızlı konuşabilir ve düşünebilir. Konuşmalarında tutarsızlık, farklı konulara hızlı geçiş ve anlaşılması zor bir hızda konuşma sık görülen belirtiler arasındadır.
 • Abartılı Özgüven ve Büyüklenme: Manik dönemde birey, aşırı özgüven hissi yaşayabilir ve kendi yeteneklerini, başarılarını abartabilir. Büyüklenme ve düşük risk algısı sık rastlanan durumlardır.
 • Riskli Davranışlar: Mani sırasında birey, genellikle normalde yapmayacağı riskli davranışlara yönelebilir. Örneğin, aşırı harcama, cinsel promisküite eğilim, işte aşırı risk alma gibi davranışlar ortaya çıkabilir.
 • Dikkat Çekici Hedeflere Ulaşma Arzusu: Manik dönemde birey, büyük ve çoğu zaman gerçekleştirilmesi zor hedeflere ulaşma arzusu içinde olabilir. Bu hedeflere yönelik aşırı motive ve kararlılık gösterir.
 • İrritabilite: Yüksek enerji seviyelerine rağmen, birey aynı zamanda kolayca sinirlenebilir ve tahammülsüz olabilir. İrritabilite, manik dönemin bir diğer belirgin özelliğidir.
 • Manik dönem, genellikle kişinin sosyal ve mesleki işlevselliğini olumsuz yönde etkiler ve bu dönemde gerçekleşen davranışlar ve kararlar, daha sonra oluşan depresyon döneminde yaşanan sorunlara katkıda bulunabilir.

Bipolar Bozuklukta Manik Dönemi Ne Kadar Sürer?

Bipolar bozukluktaki manik dönemin süresi, bireyden bireye önemli ölçüde değişebilir. Manik dönemin süresi genellikle günlerden haftalara kadar uzanabilir, ancak bazen daha uzun sürelerde devam edebilir. DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kriterlerine göre, bir manik dönem en az bir hafta boyunca devam etmelidir.

Bununla birlikte, bazı bireylerde manik dönem daha uzun sürebilir ve bu duruma “hipermani” denir. Hipomanik dönemde, bireyin enerjisi ve aktivite seviyeleri artar, ancak belirtiler manik dönemdekilere göre daha hafif ve işlevsellik üzerindeki etkileri daha az şiddetlidir. Hipomanik dönem en az dört gün süreyle devam etmelidir.

Manik dönemler genellikle depresyon dönemleri ile değişir ve bir bireyin manik dönem süresi, depresyon dönemine kıyasla daha kısa olabilir veya daha uzun sürebilir. Bipolar I tipinde, mani dönemi genellikle depresyon döneminden daha uzun sürer. Bipolar II tipinde ise hipomanik dönem depresyon döneminden daha kısa sürer.

Bu süreçlerin süresi kişiden kişiye farklılık gösterdiği için, bipolar bozukluğu olan bireylerde belirli bir düzen veya zaman çizelgesi öngörmek zordur. Kişinin tedaviye yanıtı, semptomların şiddeti ve süresi, uygun tedavi planı ve yaşam tarzı faktörleri gibi birçok etken bu süreyi etkileyebilir.

Bipolar Bozukluk Konusunda Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir