Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

WISC-4 Testi (Çocuklarda Zekâ Testi )

Wisc-4 testi çocuk testi

Wisc-4 testi, çocuk ve gençlerde bilişsel ve sosyal becerileri değerlendirmek amacıyla uygulanan bir zekâ testidir. Wisc-4 zekâ testi, 1970’lerden beri uygulanan Wisc-r testinin günümüze uyarlanmış halidir.

6-16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bu test, çocukların bilişsel anlamda güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyar. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu ve birçok gelişimsel problemi tespit etmeyi sağlar. Bu test uzun vadede okul başarısını arttırır, okul başarısızlığın altında yatan sebepleri saptar ve bireysel eğitim programları oluşturmaya yarar.

WISC-IV Nedir?

Wisc-4 zekâ testi çocukların bilişsel gelişimini en kapsamlı olarak ölçen testlerden birisidir.  Sözel Kavrama, çalışma belleği, algısal akıl yürütme ve işlemleme hızı olmak üzere 4 kümeyi ölçmektedir.

Ortalama 1.5 – 2 saat süren bu test çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini saptar. Üstün potansiyel veya geliştirilmesi gereken alanlar saptandıktan sonra uygun bireysel eğitim planları oluşturulabilir. 10 temel ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır. Uygun görülen durumlarda yedek testler uygulanır ve 10 alt testin istatistik hesaplaması yapılır.

Test bireysel oturum şeklinde uygulanmaktadır. Okullarda sıklıkla görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu ve nörolojik/gelişimsel problemler test aracılığıyla tespit edilir.

WISC-IV Testinin Yapısı

Test 4 ana bölümden oluşmaktadır:

1)Sözel Kavrama: Çocuğun sözel akıl yürütme ve dil becerilerini ölçer. Alt testleri:

 • Benzerlikler: İki şey arasında benzerlik kurma, soyut düşünme yeteneği ve kavramsal ilişki becerisini ölçer.
 • Sözcük Dağarcığı: Çocuğun bildiği kelime sayısı ve sözel ifade yeteneğini ölçer.
 • Kavrama: Pratik bilgi becerilerini ölçer.

2) Algısal Akıl Yürütme: Çocuğun problem çözme ve görsel-mekansal yeteneklerini ölçer. Alt testleri:

 • Küplerle Desen: Parçalar arasındaki ilişkiyi ölçer. Görsel-mekansal koordinasyon yeteneği saptanır.
 • Resim Kavramları: Görsel algılama ve kavram becerisini ölçer.
 • Mantık Yürütme Kareleri: Ayrıntıya odaklanma, görsel işlemleme ve dikkati ölçer.

3) Çalışma Belleği: Kısa süreli işitsel bellek, zihinsel manipülasyon becerisi ve dikkati sürdürme becerisini ölçer. Alt testleri:

 • Sayı Dizisi: Kısa süreli bellek ve dikkat becerisini ölçer.
 • Harf-rakam dizisi: Ardışık işlemleme yeteneği ve işitsel kısa süreli hafızayı ölçer.

4) İşlemleme Hızı: Çocuğun zaman yönetimini ve bilgileri doğru işleme yeteneğini ölçer.

 • Şifre: Görsel-motor koordinasyon ve hızı ölçer.
 • Simge Arama: Hızlı karar verme ve ayrıntıları fark etme becerisini ölçer.

WISC-IV’ün Uygulama Süreci

 • Wisc-4 zekâ testi, sertifikalı ve bu alanda eğitim almış uzman psikologlar tarafından uygulanır.
 • Test birebir ortamda uygulanır. Standardize sessiz bir ortamda uygulanmalıdır.
 • Çocuk teste gelirken rahat ve dinlenmiş gelmelidir.
 • Test ortalama 1,5 – 2 saat sürmektedir. Zorunda olmadıkça testin bölünmesi önerilmemektedir.
 • Test sonucunda uzman raporu testi isteyen okul veya uzmanla paylaşılır.
 • Çocuğun güçlü ve zayıf yönlerine göre eğitim planları veya uygun yönlendirmeler yapılır.

WISC-IV’ün Diğer Testlerden Farkı Nedir?

Wisc-4 testinde çocuğun bilişsel yeteneği 4 temel alanda değerlendirilir. Diğer zekâ testleri bilişsel yetenekleri bu kadar kapsamlı değerlendirmez.

Wisc-4 testi 6-16 yaş aralığını kapsar. Farklı gelişim dönemlerine göre bilişsel yeteneği değerlendirmek amacıyla bu yaş aralığı kullanılmıştır. Diğer testlerde bu daha sınırlıdır veya geniş bir yaş aralığını kapsar.

Wisc-4 testi çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyar. Bunlar dışında 4 temel kümedeki puanlar değerlendirilir.

Wisc-4 zekâ testinin sonuçları dikkat eksikliği ve özgül öğrenme bozukluğu gibi problemlerin tanılamasında güçlü bir araçtır. Diğer zekâ testleri bu kadar detaylı veri sağlamayabilir.

WISC-IV hangi durumlarda önerilir?

Wisc-4 testi okul problemlerinde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda, öğrenme bozukluklarında, üstün potansiyeli belirlemede, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede ve gelişimsel takip yapmak amacıyla önerilir.

WISC-IV Test sonuçları ne kadar sürede alınır?

Test ortalama 60-90 dk sürmektedir. Testin raporlanması testin kapsamına ve çocuğun performansına göre 1 gün veya daha kısa sürebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir