Çift ve Aile Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluk Travması Nedir? Yetişkinlik Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Çocukluk çağı travması

Çocukluk çağı travmaları (ÇÇT), bireylerin 18 yaşından önce yaşadıkları ebeveynin kaybı, ebeveynden ayrı kalma, boşanma, göç, şiddete tanıklık etme, kazalar ve doğal afet yaşantılarının yanı sıra maruz kalınan cinsel, fiziksel, duygusal istismar ve ihmal olarak tanımlanabilir(Hermann,2011).

Çocukluk travması, bireyin yaşamının ilk yıllarında maruz kaldığı olumsuz olaylar veya koşullar sonucunda ortaya çıkan zorlayıcı deneyimlerdir. Bu deneyimler genellikle duygusal, fiziksel veya cinsel istismar, aile içi şiddet, terk edilme, ağır hastalık veya kayıp gibi olayları içerebilir. Çocukluk dönemi, bireyin kimlik oluşturduğu, duygusal temellerini attığı ve ilişkileri öğrendiği kritik bir evredir; bu nedenle, bu dönemde yaşanan travmatik olaylar, bireyin genel yaşam kalitesini etkileyebilir.

Çocukluk Travmasının Temel Özellikleri:

 • Duygusal İstismar: Çocuğun sürekli eleştiri, küçümseme veya duygusal ihmal gibi davranışlara maruz kalması.
 • Fiziksel İstismar: Çocuğa yönelik kasıtlı olarak yapılan fiziksel zarar verme eylemleri.
 • Cinsel İstismar: Çocuğun rızası olmaksızın cinsel içerikli eylemlere maruz kalması.
 • Terk Edilme: Ana-baba veya bakım verenin duygusal olarak uzaklaşması veya fiziksel olarak ayrılması.
 • Aile İçi Şiddet: Aile üyeleri arasındaki şiddet olaylarına tanık olma veya doğrudan bu şiddete maruz kalma.

Çocukluk Travmasının Genel Etkileri

Çocukluk travmalarının genel etkileri, bireyin yaşamının farklı alanlarını etkileyebilir ve bu etkiler genellikle yetişkinlik dönemine kadar taşınabilir. Sone Psikoloji olarak, çocukluk travmalarının anlaşılması ve bu zorlu süreçte destek sağlama konusundaki uzmanlığımızı kullanarak bireylere yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Unutulmamalıdır ki, çocukluk travmalarıyla baş etmek mümkündür ve bu süreçte profesyonel destek almak önemlidir.

 1. Duygusal Sonuçlar: Depresyon, anksiyete, öfke, suçluluk gibi duygusal zorluklar.
 2. İlişki Zorlukları: Güven eksikliği, bağlanma sorunları, duygusal yakınlıktan kaçınma.
 3. Davranış Sorunları: Özsaygı eksikliği, özdenetim güçlükleri, dikkatte eksiklik, dürtüsellik.
 4. Fiziksel Sağlık Sorunları: Bağışıklık sistemi sorunları, kronik ağrılar, uyku bozuklukları.

Çocukluk Çağı Travma Belirtileri

Çocukluk döneminde yaşanan travmalar, bireyin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini derinden etkileyebilir. Bu travmaların belirtileri, çocuğun yaşadığı olayın türüne, süresine ve travmanın etkilediği kişisel faktörlere bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

Sone Psikoloji olarak, çocukluk travma belirtilerini anlamak ve bu belirtilerle başa çıkma konusunda ailelere rehberlik etmek amacıyla bu konuda bilgi sunuyoruz.

Duygusal Belirtiler

 • Depresyon: Çocukluk travması yaşayan çocuklarda, umutsuzluk, keyifsizlik ve anlamsız bir üzüntü ortaya çıkabilir. Çocuk, genel olarak yaşamdan zevk almamaya başlar.
 • Anksiyete: Travma, çocukta sürekli endişe, korku ve huzursuzluk duygularına neden olabilir. Çocuk, gelecekle ilgili aşırı endişe duyabilir.
 • Öfke Problemleri: Çocukluk travması, çocukta öfke patlamalarına veya içe kapanık bir öfkeye neden olabilir. Çocuk, duygusal olarak istikrarsız hale gelebilir.

Davranışsal Belirtiler

 • İçe Kapanıklık: Travma sonrası çocuk, sosyal çekilme, konuşmama veya içsel dünyasında kaybolma eğiliminde olabilir. İlişkilerden kaçınabilir.
 • Dışa Vurumlu Davranışlar: Çocukluk travması, çocuğun davranışlarında agresyon, isyan veya okul başarısızlığı gibi sorunlara neden olabilir. Çocuk, duygusal olarak zor durumda olabilir.
 • Uyku Sorunları: Travma, çocuğun uykusuzluk, kabuslar veya aşırı uyuma gibi uyku sorunları yaşamasına neden olabilir.

Fiziksel Belirtiler

 • Baş ağrısı ve Karın Ağrısı: Çocukluk travması, sık sık tekrarlayan baş ve karın ağrılarına neden olabilir. Bu fiziksel belirtiler, çocuğun duygusal zorlanmasının bir yansıması olabilir.
 • İştah Değişiklikleri: Çocukluk travması yaşayan çocuk, aşırı yeme veya iştah kaybı gibi iştah değişiklikleri gösterebilir.
 • Cinsel Gelişimde Sorunlar: Travma, çocuğun cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Cinsel isteksizlik veya aşırı cinsel davranışlar ortaya çıkabilir.

Bilişsel Belirtiler

 • Dikkat Problemleri: Çocukluk travması, dikkat eksikliği ve odaklanma güçlüklerine neden olabilir. Çocuk, okulda veya diğer aktivitelerde dikkatini sürdürmekte zorlanabilir.
 • Zihinsel Engellenme: Travma, çocuğun hafıza kaybı, düşünce bulanıklığı gibi zihinsel sorunlar yaşamasına neden olabilir.
 • Kendine Zarar Verme Düşünceleri: Çocukluk travması, çocuğun kendine zarar verme düşünceleriyle baş etmesini zorlaştırabilir. Bu tür düşünceleri olan çocuklar, derin bir duygusal acı içinde olabilirler.

İlişki ve Bağlanma Belirtileri

 • Güven Problemleri: Travma, çocuğun diğer insanlara güvenmekte zorlanmasına neden olabilir. Çocuk, sürekli olarak kendini koruma ihtiyacı hissedebilir.
 • Bağlanma Sorunları: Çocukluk travması, çocuğun yakın ilişkilerden kaçınmasına veya aşırı bağımlılık geliştirmesine neden olabilir.
 • Sosyal İzolasyon: Travma yaşayan çocuk, kendini dışlanmış hissedebilir ve sosyal ortamlardan izole olabilir.

Bu belirtiler, çocukluk travması yaşayan çocuklarda gözlemlenebilecek yaygın tepkilerdir. Her çocuk farklıdır ve bu belirtiler, çocuğun yaşadığı travmanın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Çocukluk travmalarıyla başa çıkmak için profesyonel yardım almak önemlidir. Sone Psikoloji, çocuklara ve ailelere bu zorlu süreçte destek olmak için uzman bir ekibe sahiptir.

Çocukluk Travmalarında Aile Desteği

Çocukluk travmaları, sadece bireyin değil, aynı zamanda ailenin de hayatını derinden etkileyen karmaşık bir konudur. Bu zorlu süreçte aile desteği, çocuğun travmatik deneyimlerle başa çıkmasında kritik bir rol oynar.

Sone Psikoloji olarak, çocukluk travmalarının aile üzerindeki etkilerini anlamak ve ailelere sağladığımız destek hizmetleri ile bu sürecin üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

 1. Empati ve Anlayış: Aile üyeleri, çocuğun yaşadığı travmayı anlamak ve duygusal olarak destek olmak için empati geliştirmelidir.
 2. Çocuğun duygusal tepkilerini anlamak ve bu tepkilere karşı sabırlı olmak, aile içinde sağlıklı bir iletişimi destekler.
 3. Açık İletişim: Aile içinde açık iletişim, çocuğun duygusal durumunu anlamak ve ifade etmek için önemlidir.
 4. Aile üyeleri, duygularını açıkça paylaşarak birbirleriyle sağlıklı bir diyalog kurmalıdır.
 5. Profesyonel Yardım Arayışı: Çocukluk travmalarıyla başa çıkmak, genellikle profesyonel yardım gerektirir. Aile, uzman psikologlar veya danışmanlar aracılığıyla destek almalıdır.
 6. Sone Psikoloji, çocukluk travmalarında uzmanlaşmış bir ekiple ailelere terapi ve danışmanlık hizmeti sunarak destek sağlamaktadır.
 7. Güvenli ve Destekleyici Bir Ortam Sağlama: Aile, çocuğa güvenli bir ortam sağlamalıdır. Bu, duygusal ve fiziksel güvenliği içerir.
 8. Çocuğa, yaşadığı travma konusunda konuşma özgürlüğü tanıyarak, duygusal ifadeyi teşvik etmek önemlidir.
 9. Aile İçi Dayanışma: Aile üyeleri arasında dayanışma, çocuğun travma sonrası toparlanma sürecinde önemli bir faktördür.
 10. Aile, birbirine destek olmalı, sorumlulukları paylaşmalı ve bu süreçte birlikte hareket etmelidir.
 11. Eğitim ve Bilinçlendirme: Aile, çocukluk travmaları konusunda eğitim almalı ve bilinçlenmelidir. Bu, travmanın etkilerini anlamak ve çocuğa daha etkili bir şekilde yardımcı olmak için önemlidir.
 12. Sone Psikoloji, ailelere çocukluk travmaları hakkında bilgi veren seminerler ve eğitimler düzenleyerek bilinçlendirme sağlamaktadır.
 13. Rutin ve Stabilite: Aile, çocuğa rutin ve stabil bir yaşam sağlamalıdır. Rutin, çocuğun güvenlik duygusunu artırabilir ve toparlanma sürecine katkıda bulunabilir.

Çocukluk travmalarında aile desteği, çocuğun toparlanma sürecinde kritik bir faktördür. Ailelerin bu süreçte birbirlerine destek olmaları ve profesyonel yardım almaları, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar. Sone Psikoloji, ailelere bu zorlu süreçte yardımcı olmak ve destek sağlamak için uzman bir ekipten oluşmaktadır.

Küçükken yaşanan travmalar nasıl geçer?

Küçükken yaşanan travmaların üstesinden gelmek, doğru destek ve yönlendirme ile mümkündür. Profesyonel yardım almak, bu sürecin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. Uzman psikologlar, bireyin yaşadığı travmaları anlamak ve bu deneyimle başa çıkmasına rehberlik etmek için özel tekniklere sahiptir.

Çocukluk çağı travmaları, bağlanma stilini etkiler mi?

Evet, çocukluk çağı travmaları bireyin bağlanma stilini etkileyebilir. Çocuk, aile içinde yaşadığı travmatik deneyimlere bağlı olarak güven, yakınlık ve bağlanma konusunda belirgin şekilde etkilenebilir. Bu travmatik deneyimler, güven ilişkileri oluşturmakta zorluk yaşamasına, ilişkilerde kaçınma veya aşırı bağlılık gibi bağlanma stillerinde değişikliklere neden olabilir. Ancak, doğru destek ve terapi ile birey, bu etkileri anlayabilir ve sağlıklı bağlanma stillerini geliştirmek adına olumlu bir yönde ilerleyebilir.

Çocukluk Travması Konusunda Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir