Çift ve Aile Danışmanlığı, Tüm Psikologlar

Evlenmeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Evlenmeden önce nelere dikkat etmek gere?

İki kişinin yaşamını birleştirmek istemesiyle gerçekleştirilen evlilik, kişilerin hayatına olumlu ve olumsuz yönde etki edebilecek önemli bir faktördür. Evlilik söz konusu olduğunda iki başlık ön plana çıkmaktadır. Evliliğin sürdürülmesi ve evliliğin kalitesi. Evliliğin kalitesi kavramı altında ele alınan kavramlar ise evlilik uyumu, evlilik doyumu, evlilikte mutluluk, evlilikte bütünlük olarak sıralamak mümkündür.

Evlilik kişilerin hayatında, duygu durumlarında, yaşam kalitelerinde bu denli önemli rol oynayınca evlilik öncesi göz önünde bulundurulması gereken konulara da değinmekte büyük fayda vardır.

Evlilik kararı alırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör her iki kişinin de evliliğe ve hayata bakış açılarıdır. Partnerinizle evlilik öncesi, evlilikten neler beklediğini, bu konudaki endişelerinizi, isteklerinizi açıklıkla konuşmaktan çekinmemelisiniz. İki insan birbirini ne kadar iyi tanıyor olursa olsun, evlilik kurumunun çatısı altına giriyor olmak zaman zaman farklı beklentiler ve istekler doğurabilir. “Bu evlilik benim için ne ifade ediyor?”, “Bu evlilik senin için ne ifade ediyor?” diye sorgulamaktan geri durmamalısınız.

Evleneceğin Kişinin Doğru İnsan Olduğunu Nasıl Anlarsın?

Evlenilecek kişinin doğru bir insan olup olmadığına karar vermek için iletişim, gözlem ve kişinin iç gözlemi oldukça önemlidir. Doğru kişiyle birlikte olup olmadığınızı anlayabilmenize faydalı olacak birkaç unsur aşağıda listelenmiştir.

 • Uyumlukluk: Değerlerin, hedeflerin, tercihlerin uyumluluğunu değerlendirmek önemlidir. Ortak değerlere sahip olup benzeşmek ve farklı değerler doğrultusunda da karşlıklı saygı duymak başarılı bir evlilik için oldukça önemlidir.
 • İletişim: Sağlıklı iletişim için geekli olan unsurları değerlendirebilirsiniz. Açıkça duygular ve düşüncelerden bahsedebilmek, aktif dinleyebilme becerileri, çatışmaları yapıcı bir biçimde çözebilmek mutlu bir evlilik için önemlidir.
 • Güven: Sağlıklı her ilişkinin temelinde güven yatmaktadır. Partnerinize güvenip güvenmediğinizi ve bunun karşılıklı olup olmadığını düşünmeniz faydalı olacaktır.
 • Saygı: Karşılıklı saygı oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, partnerinizin çevrenize, ailenize, arkadaşlarınıza ne kadar sayglı davrandığı da önemlidir. Saygı görmek ve göstermek birbirinizin bireyselliğine ve değerine ne kadar özen gösterdiğinizi ortaya çıkaracaktır.
 • Destek: Hayalleriniz ve hedefleriniz konusunda partnerinizin ne kadar destekleyici olduğunu değerlendirebilirsiniz. Destekleyici partner, iyi zamanlarda da kötü zamanlarda da hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanız konusunda teşvik edici olacaktır.
 • Sorunların çözümü: Çatışmalarla ya da fikir ayrılıklarıyla karşı karşıya kalındığında çözüme nasıl gittiğinizi düşünün. Çatışmaların sağlıklı çözümlere ulaşabilmesi için empatik düşünme, yapıcı bir şekilde duyguları ifade edebilme ve iki tarafın da karşıklı olarak tatmin duyabildiği bir çözüm bulma becerileri gereklidir.
 • Yakınlık: Duygusal, zihinsel ve fiziksel yakınlığınızı değerlendirebilirsiniz. Güçlü bir duygusal bağ ve zihinsel ve fiziksel uyum sağlıklı bir evlilik için oldukça önemlidir.
 • Geleceğe dair ortak hayaller: Birilikte geleceğe dair hayallerinizi, beklentilerinizi, hedeflerinizi konuşmak, birliktelikteki uygunluğunuzu değerlendirmeniz açısından kıymetli olabilir.
 • Süreklilik: Partnerinizin davranışlarındaki, değerlerindeki ve önceliklerindeki sürekliliği değerlendirebilirsiniz. Bu süreklilikler ilişkide güveninizi ve samimiyetinizi pekiştirecek unsurlardır.

Evlilikte Farklı Kültürlerin Etkileri

Farklı kültürlere sahip olmak evliliğin dinamiği konusunda oldukça önemli etkilere sahip olabilir. Nitekim, ait olduğumuz kültürler evlilikten beklentilerimizi ve evlilikteki rolümüzü şekillendirmektedir. Benzerliklerle yakınlaştığımızı ve farklılıklarla büyüdüğümüzü hatırlamak ve bu kültürel farklılıkları anlamak ve saygı duymak uyumlu, güçlü ve sağlıklı evlilikler için oldukça önemlidir. Kültürel açılardan farklıklara sahip olmanın etkileyebileceği bazı noktalar aşağıda listelenmiştir.

 • Görücü usulü evlenmek ya da flört aşamasından sonra evlenmek: Bazı kültürlerde evlilik aile bireyleri ya da görücüler aracılığıyla gerçekleştirilirken bazı kültürlerde bireyler partnerlerini romantik ilişkiler yaşadıktan sonra kendileri seçmektedir. Bu fark elbetteki ilişkideki dinamik, beklentiler, bireylerin kendi hayatları üzerindeki kontrolü açılarından önemli etkilere sahiptir.
 • Büyük ailenin dahiliyeti: Bazı kültürlerde büyük aile üyelerinin dahiliyeti daha fazla olabilmektedir. Kayınbaba ve kayınanneler, ailedeki diğer büyükler, flört aşaması, nişan, düğün ve evlilik sonrası gibi farklı dönemlerde çiftin ilişkisinde daha büyük roller üstlenebilirler. Bazı kültürlerde ise çift, evliliğe dair karar alınması gereken her süreçte daha bağımsız olabilmektedir.
 • Toplumsal cinsiyet rolleri: Ev içi sorumluluk alma, çocuk bakımı, karar verici olma konularında kültürel normlarımız cinsiyetlere farklı roller atamaktadır. Bu normlar kültürden kültüre değişkenlik gösterebilmektedir ancak ilişkideki eşitlik ve güç dengesi konusunda önemli etkilere sahiptir.
 • Düğün ve gelenekler konusundaki beklentiler: Kültürden kültüre değişkenlik gösteren bir diğer konu ise düğün ve bu dönemde gerçekleştirilen gelenekler. Farklı kültürlerden gelen bireyler ve aileler bu konularda farklı beklentiler içerisinde olabilmektedir ancak burada önemli olan nokta, bu beklentilere karşılıklı saygı duymak ve iki tarafında memnun olacağı bir ortaklaşmada bulunabilmek.
 • Boşanmak ve tekrar evlenmek: Boşanmak ve tekrar evlenmek farklı kültürler açısından farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bu durumların kültür içerisindeki kabul edilebilirliği, kişilerin tercihlerini belirleyebilmektedir.

Evlilik Kararı Ne Kadar Sürede Verilir?

Kişisel olarak evliliğe hazır olmanın, ilişkisel olarak evliliğe hazır olmanın, meydana gelen hayat olaylarının ve kültürün beklentilerinin değişkenliklerini düşünürsek, evlilik için karar vermekte ideal bir sürenin varlığından söz edemeyiz. Yine de evlilik için doğru zamanın geldiğine karar vermekte fayda sağlayabileceğiniz bazı unsurlar aşağıda listenmiştir.

 • Duygusal hazırlılık: Çiftin kendilerini güvende ve kararlı hissetmeleri önemlidir. Evlilik için gerekli olan bağlılık konusunda herhangi bir çekincelerinin olmaması, bu konuda rahatça konuşabilmek önemlidir.
 • Olgunluk ve istikrarlılık: Evlilikteli sorumluluklarla ve zorluklarla baş edebilecek bir olgunluğa ve istikrara sahip olmak önemlidir. Finansal ve duygusal açılardan bunu değerlendirmek kıymetli olabilir.
 • İletişim ve sorun çözme becerileri: Güçlü iletişim ve sorun çözme becerileri evlilik için oldukça faydalı olabilmektedir. Bu becerileri güçlendirmek için özveride bulunmak evlenmeye karar vermeden önce faydalı olabilir.
 • Ortaklaşan değerler ve hedefler: Birlikte yaşamak istediğiniz partnerinizi değerlendirken sizi ortaklaştıran faktörleri de değerlendirebilirsiniz. Aile kurmak, kariyer gibi önemli konularda ortaklaşan değerlerin, hedeflerin ve hayallerin evlenmeden önce değerlendirilmesi faydalı olabilir.
 • Zamanlama: Hayatta şuanda nerede olduğunuzu değerlendirmek faydalı olacaktır. Kariyer ya da akademik hedefleriniz, yaşınız, hayattaki güncel meseleleriniz, “Evlilik için doğru zaman mı?” sorunuza yanıt olabilir.

Sonuç olarak, evlilik için karar vermekteki ideal zaman partnerlerin kendini hazır, güvende, eşine bağlı hissediyor oluşu ile belirlenmektedir ve kişiden kişiye, ilişkiden ilişkiye farklılıklar göstermektedir.

Evlenmeden Önce Cinsellikle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Evlenmeden önce partnerle kurulan açık ve samimi iletişim, karşılıkları olarak cinselliğe dair beklentileri, tercihleri ve sınırları anlamak konusunda oldukça önemlidir. Evlenmeden önce cinsellik hakkında bilinmesi ve değerlendirilmesi gereken bazı meseleler aşağıda listelenmiştir.

 • Değerler ve inançlar: Cinsellik hakkındaki değerlerinizi ve inançlarınızı paylaşabilirsiniz. Özellikle, cinsellik hakkında sahip olduğunuz dini ve kültürel inançları aktarmak karşılıklı anlayış açısından önemlidir.
 • Beklentiler: Cinselliğin sıklığı, yakınlık kurmak, tatmin sağlamak hakkındaki beklentilerinizi açkça dile getirmek faydalı olabilir.
 • İletişim: İletişimin açıklığı ve samimiyeti, tercihleri, beklentileri, arzuları anlamak konusunda oldukça önemlidir.
 • Cinsel geçmiş: Önceki cinsel geçmişi ve ilişkileri anlatmak cinsel sağlığı değerlendirmek açısından faydalı olacaktır. Cinsel olarak aktif olmadan önce, cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin testler ve önlemler konuşulabilir.
 • Rıza ve sınırlar: Cinsellikteki sınırları açıkça belirtmek ve her iki tarafın da cinsellik konusunda kendini güvende hissedebileceği bir iletişim alanı oluşturmak önemlidir. Rıza ve onay konuşulmalı, herkesin duygusal ve fiziksel sınırlarına saygı gösterilmelidir.
 • Doğum kontrol yöntemleri ve aile planlaması: Doğum kotrol yöntemlerini, aile planlamasını, aile kurma hedeflerini, hamilelik ve ebeveynlik hakkındaki görüşleri konuşmak evlilik öncesi önemli olabilmektedir.

Doğru Evlilik İçin 10 Soru

 1. Sağlıklı evlilik nedir?
  Cevap: Sağlıklı evlilik, partnerler arasındaki karşılıklı sevgi, saygı, güven ve bağlılık üzerine inşa edilir. Derin duygusal bir bağ ve büyüme ile desteklenen ortak bir yolculuğu içerir.
 2. Evlilikte gerçek aşkı nasıl tanımlarsınız?

Cevap: Bir evlilikte gerçek aşk, birbirinizin güçlü ve zayıf yönlerini karşılıksız kabul etme, anlama ve takdir etmeyi içerir.

 1. Sağlıklı bir evlilikte iletişimin rolü nedir?

Cevap: İletişim, partnerler arasında anlayışı, yakınlığı ve bağlantıyı teşvik ettiği için önemlidir. Açık ve dürüst iletişim, çiftlerin ihtiyaçlarını ifade etmelerine, çatışmaları çözmelerine ve bağlarını güçlendirmelerine olanak tanır.

 1. Güven ne kadar önemlidir?

Cevap: Güven, evlilikte temel taş olarak kabul edilir çünkü partnerler arasında yakınlığın temelini oluşturur. Güvenilirlik, dürüstlük ve partnerinizin en iyi niyetlerle hareket ettiğine inanma içerir.

 1. Mutlu evliliğin bazı işraretleri nelerdir?

Cevap: Mutlu evliliğin işaretleri arasında partnerler arasındaki karşılıklı saygı, destek ve sevgi yer alır. Ortak mutluluk ve refahlarına güçlü bir bağlılık ile karakterize edilir.

 1. Çiftler mutlu bir evlilikte zorlukları nasıl aşarlar?

Cevap: Mutlu evlilikte çiftler, birlikte bir ekip olarak çalışarak, açık iletişim kurarak ve zor zamanlarda birbirlerini destekleyerek zorlukları aşarlar. Zorluklara empati, sabır ve uzlaşmaya istekli bir şekilde yaklaşırlar.

 1. Affetmenin rolü nedir?

Cevap: Affetme, gerçek bir evlilikte çiftlerin çatışmaları ve hataları geride bırakmasına, güveni ve yakınlığı yeniden inşa etmesine olanak tanır.

 1. Evlilikte tutkuyu ve yakınlığı nasıl korursunuz?

Cevap: Evlilikte tutkuyu ve yakınlığı sürdürmek, sürekli çaba, yaratıcılık ve iletişim gerektirir. Çiftler, birlikte kaliteli zaman geçirmeyi, birbirlerinin arzularını ve hayallerini keşfetmeyi ve sevgi ve romantizm aracılığıyla tutku ve yakınlığı canlı tutmayı önceliklendirebilirler.

 1. Evlilikte bireysel büyümeyi nasıl desteklersiniz?

Cevap: Partnerler, birbirlerinin kişisel büyüme ve gelişimini teşvik ederek, hayallerini, hedeflerini ve ilgi alanlarını destekleyerek birbirlerini destekleyebilir. Partnerizin özerkliğine saygı duyarak bireysel çabalar için alan sağlayabilirsiniz.

 1. Evliliğin nihai amacı nedir?

Cevap: Evliliğin nihai amacı, sevgi, saygı ve ortak değerler üzerine inşa edilmiş ömür boyu süren bir ortaklık geliştirmektir. İki partnerin de kişisel olarak ve bir çift olarak gelişebilecekleri güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmakla ilgilidir.

Evlenmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Konusunda Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir