Psikoloji

Love Bombing Nedir? (Aşk ve Manipülasyon)

Love bombing

Love bombing, bir kişinin başka bir kişiyi hızla ve aşırı bir şekilde övgülerle, ilgi göstererek ve aşk dolu davranışlarla manipüle etme yöntemidir. Bu terim genellikle duygusal manipülasyonun bir formu olarak kullanılır. Love bombing’in tarihi, öncelikle ilişki terapisi ve kişisel gelişim literatüründe 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış olsa da, son yıllarda özellikle sosyal medyanın etkisiyle daha yaygın hale gelmiştir.

Love bombing, ilişkilerde sıkça görülen ancak genellikle fark edilmeyen bir manipülasyon taktiği olarak kabul edilir. Bu taktik, bir kişinin başka bir kişiye aşırı ilgi göstererek, yoğun bir şekilde övgülerle dolu sözler sarf ederek, romantik jestlerde bulunarak ve hızla duygusal bağ kurmaya çalışarak manipüle etme amacıyla kullanılır. Love bombing’in yaygınlığı, modern toplumda artan teknoloji kullanımı ve dijital iletişim araçlarının daha yaygın hale gelmesiyle birlikte artmış gibi görünmektedir. Özellikle sanal flörtleşme ve ilişki platformlarında, sosyal medya üzerinden tanışan insanlar arasında sıkça görülür.

Toplumsal algıda, love bombing genellikle romantik ve sevgi dolu bir jest olarak algılanabilir. Bu nedenle, manipülasyon taktiği olarak tanımlanan bu davranışlar genellikle başlangıçta fark edilmez veya hoş karşılanır. Ancak, love bombing’in ardında yatan amaç genellikle başka bir kişiyi manipüle etmektir ve bu nedenle sağlıklı bir ilişki dinamiği yerine zararlı bir kontrol aracı olabilir.

Manipülasyon nedir? tazısına tıklayarak manipülasyon nedir? Teknikleri nelerdir? Nasıl korunabilirsiniz? gibi tüm merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Love Bombing’in Psikolojik Temelleri

Love bombing’in arkasındaki psikolojik motivasyonlar ve nedenler çeşitli olabilir:

 1. Kontrol Kazanma İsteği: Love bombing, manipülatif bir taktik olarak kullanılarak kişinin başka bir kişiyi kontrol altına alma çabasını yansıtabilir. Kişi, hızla ve yoğun bir şekilde duygusal bağlar kurarak karşı tarafı kontrol etme amacıyla bu taktiği kullanabilir.
 2. Özsaygı Eksikliği ve Onay Arayışı: Love bombing’i kullanan kişiler genellikle düşük özsaygıya sahip olabilirler ve dış onay arayışı içinde olabilirler. Karşı tarafı aşırı övgülerle ve ilgi göstererek onay almak ve kendilerini daha değerli hissetmek için bu taktiği kullanabilirler.
 3. Korku ve Kaybetme Endişesi: Love bombing, ilişkinin sona ermesini veya karşı tarafın uzaklaşmasını engellemek amacıyla da kullanılabilir. Kişi, kaybetme korkusuyla hareket ederek, karşı tarafı kendine bağlamak ve ilişkiyi sürdürmek için bu taktiği uygulayabilir.
 4. Duygusal Manipülasyon: Love bombing, duygusal manipülasyonun bir formu olarak kullanılabilir. Kişi, karşı tarafı hızla etkilemek ve istedikleri şeyleri elde etmek için aşırı ilgi gösterme ve manipülatif davranışlar sergileme yoluna gidebilir.

Bu motivasyonların her biri, kişinin içsel psikolojik durumuna, ilişki geçmişine ve yaşadığı duygusal zorluklara bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle love bombing’in arkasındaki temel motivasyonlar arasında kontrol kazanma isteği, özsaygı eksikliği ve onay arayışı, korku ve kaybetme endişesi ve duygusal manipülasyonun yer aldığı görülür.

Love bombing yapan kişiler genellikle belirli kişilik özellikleri veya psikolojik sorunlarla ilişkilendirilebilirler:

 1. Narsisizm: Love bombing sıklıkla narsistik kişilik özellikleriyle ilişkilendirilir. Narsistik bireyler genellikle diğerlerini manipüle etme, dikkat çekme ve kontrol etme isteğiyle hareket ederler. Love bombing, narsisistik bir bireyin başka bir kişiyi kendine çekmek ve onun üzerinde güç kazanmak için kullandığı bir taktik olabilir.
 2. Bağlanma Bozukluğu: Bağlanma bozukluğu olan bireyler, geçmişte yaşadıkları ilişki travmaları veya yetersiz bağlanma deneyimleri nedeniyle ilişkilerde güvensizlik ve bağlanma korkusu yaşayabilirler. Love bombing, bu tür bireylerin hızlı bir şekilde güven ve bağlanma sağlama çabası olarak görülebilir.
 3. Duygusal Dengesizlik: Duygusal olarak dengesiz veya duygusal olarak doyumsuz bireyler, sık sık başka bir kişiye aşırı ilgi gösterme ve ardından duygusal olarak uzaklaşma gibi döngüler yaşayabilirler. Love bombing, bu tür bireylerin duygusal boşluklarını doldurma ve kendilerini daha güçlü hissetme çabası olarak ortaya çıkabilir.
 4. Empati Eksikliği: Love bombing yapan kişiler genellikle diğerlerinin duygusal ihtiyaçlarına ve sınırlarına duyarsız olabilirler. Empati eksikliği, bu tür bireylerin karşı tarafı manipüle etme ve kendi amaçları doğrultusunda kullanma eğiliminde olmalarına yol açabilir.

Bu özellikler veya sorunlar, love bombing yapan kişilerin davranışlarının temelini oluşturabilir, ancak her bireyde farklılık gösterebilir ve spesifik bir durumu açıklamak için birden fazla faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir.

Love Bombing ve Manipülasyon ile İlişkisi

Love bombing, manipülatif bir taktik olarak kullanılarak bir kişinin başka bir kişiyi hızla ve aşırı bir şekilde etkilemeye çalışmasıdır. Bu taktik, genellikle bir ilişkinin başlangıcında veya bir ilişkinin kriz dönemlerinde kullanılır. Love bombing’i kullanan kişi, hızlı bir şekilde yoğun ilgi gösterir, aşırı övgülerde bulunur, romantik jestler yapar ve karşı tarafa aşırı bir şekilde ilgi gösterir. Bu taktik, karşı tarafın duygusal bağlarını güçlendirerek, onu manipüle etmeye ve kontrol etmeye yöneliktir.

İlişki açısından, love bombing genellikle karşı tarafın duygusal bağlarını hızla derinleştirmeyi ve ilişkiyi hızlı bir şekilde kurmayı amaçlar. Bu, karşı tarafın kendini özel ve değerli hissetmesine ve ilişkiyi devam ettirmeye istekli olmasına neden olabilir. Ancak, love bombing’in ardındaki gerçek niyet genellikle manipülatif bir kontrol çabasıdır.

Love bombing’in mağdurlar üzerinde çeşitli psikolojik ve duygusal etkileri olabilir:

 1. Bağımlılık Oluşturma: Love bombing, karşı tarafı hızla etkileyerek bağımlılık oluşturabilir. Mağdur, yoğun ilgi ve övgülerle birlikte gelen mutluluk duygularına alışabilir ve bu ilgiyi devam ettirmek için sürekli olarak love bombing yapan kişiye bağımlı hale gelebilir.
 2. Güvensizlik ve Şüphe: Love bombing sonrasında, mağdur ilişkideki aşırı hız ve yoğunluk nedeniyle şüphe duyabilir. Kişi, karşı tarafın samimiyetinden veya niyetlerinden emin olmayabilir ve ilişkideki gerçeklikle ilgili güvensizlik yaşayabilir.
 3. Duygusal Manipülasyonun Etkisi: Love bombing, mağdurun duygusal bağlarını güçlendirirken aynı zamanda onu duygusal manipülasyona açık hale getirebilir. Mağdur, manipülatif taktikler karşısında savunmasız hissedebilir ve karşı tarafın isteklerine kolayca boyun eğme eğilimi gösterebilir.
 4. Kendine Güven Kaybı: Love bombing sonrasında ilişkinin gerçek doğası ortaya çıktığında, mağdur kendine güven kaybı yaşayabilir. Karşı tarafın manipülatif davranışlarına maruz kaldığı için kendi algısına ve karar verme yetisine olan güveni sarsılabilir.
 5. Duygusal Hasar: Love bombing sonrası ilişkideki hızlı değişiklikler ve ilişkinin manipülatif doğası, mağdurda derin duygusal yaralar açabilir. Bu durum, uzun süreli duygusal güçlükler ve travmatik sonuçlarla sonuçlanabilir.

Bu etkiler, love bombing’in mağdurlar üzerindeki potansiyel psikolojik ve duygusal etkilerini göstermektedir. Bu tür manipülatif ilişki taktiklerinin tanınması ve mağdurlara destek sağlanması önemlidir.

Love Bombing’i Tanıma İşaretleri

İlişkide love bombing belirtileri ve uyarı işaretleri şunlar olabilir:

 1. Aşırı Hızlı Duygusal Bağ Kurma: Karşı taraf, ilişkinin başlangıcında hızlı ve yoğun bir şekilde duygusal bir bağ kurmaya çalışabilir. Tanıştıktan kısa bir süre sonra derin duygusal bağlar kurulması veya “ruh eşim” gibi ifadelerin sıkça kullanılması dikkat çekici olabilir.
 2. Sürekli Övgüler ve İlgi: Love bombing yapan kişi, mağduru sürekli olarak övmek ve aşırı derecede ilgi göstermekle tanınabilir. Mağdur, sürekli olarak övülmekten veya takdir edilmekten hoşlanabilir, ancak bu övgülerin aşırı derecede olduğu ve gerçekçi olmadığı durumlarda dikkatli olmak önemlidir.
 3. Hızlı Taahhütler ve Planlar: Love bombing yapan kişi, ilişkinin başlangıcında hızla taahhütlerde bulunabilir veya gelecek hakkında büyük planlar yapmaya çalışabilir. Evlenmek, taşınmak veya büyük bir gelecek planlamak gibi ciddi adımların çok erken dönemde konuşulması uyarıcı olabilir.
 4. Sıkça Flörtleşme ve Romantik Jestler: Love bombing yapan kişi, sürekli olarak romantik jestler yapabilir, mağdura hediyeler alabilir veya romantik aktiviteler düzenleyebilir. Bu jestlerin sıkça tekrarlanması ve aşırı romantik olması, love bombing’in bir işareti olabilir.
 5. Dikkat Dağıtıcı Davranışlar: Love bombing yapan kişi, diğer kişinin dikkatini sürekli olarak kendine çekmeye çalışabilir. Sürekli olarak mesajlaşma, aramalar veya buluşmalar talep etme gibi davranışlar, mağdurun diğer ilişkilerini ve kişisel ihtiyaçlarını ihmal etmesine yol açabilir.

Bu belirtiler ve işaretler, love bombing’in varlığını gösteren potansiyel uyarıcı işaretlerdir. Ancak, tek başına herhangi bir belirti ilişkinin love bombing’e dayandığını doğrulamaz; bu nedenle, bir profesyonelden destek almak ve durumu değerlendirmek önemlidir.

Sağlıklı ilgi ve aşırı ilgi arasındaki farklar şunlar olabilir:

1.      Dengeli ve Uyumlu Davranışlar: Sağlıklı ilgi, dengeli ve uyumlu davranışlarla karakterizedir. İlgi gösteren kişi, karşı tarafa zaman ayırır, onun duygularını ve sınırlarını önemser ve karşılıklı olarak ihtiyaçlara saygı gösterir. Aşırı ilgi ise dengesiz ve aşırıya kaçan davranışları içerir. İlgi gösteren kişi, karşı tarafa sürekli olarak mesaj atar, takip eder veya rahatsız edici şekilde kontrol etmeye çalışabilir.

2.      Karşılıklı Saygı ve Empati: Sağlıklı ilgi, karşılıklı saygı ve empatiye dayanır. İlgi gösteren kişi, karşı tarafın duygularını anlamaya çalışır, onun sınırlarını ve ihtiyaçlarını önemser ve ilişkide eşitlik ve adil davranışlar sergiler. Aşırı ilgi ise genellikle sadece ilgi gösteren kişinin ihtiyaçlarını önemseyerek, karşı tarafın duygularını veya sınırlarını dikkate almaz.

3.      Doğal ve Rahat İlişki Dinamikleri: Sağlıklı ilgi, doğal ve rahat ilişki dinamiklerine sahiptir. İlgi gösteren kişi, ilişkiyi zorlamadan ve baskı yapmadan zaman geçirir, karşı tarafın kişisel alanına ve özgürlüğüne saygı duyar. Aşırı ilgi ise genellikle yapay veya zorlayıcı bir şekilde ortaya çıkar. İlgi gösteren kişi, karşı tarafa sürekli olarak taleplerde bulunur, onunla aşırı yakınlaşma veya kontrol sağlama eğilimindedir.

4.      Uygun ve Sağlıklı Sınırlar: Sağlıklı ilgi, uygun ve sağlıklı sınırlar içinde gerçekleşir. İlgi gösteren kişi, karşı tarafın kişisel alanına ve özgürlüğüne saygı duyar, onun rahatsız olabileceği davranışlardan kaçınır ve ilişkide karşılıklı rahatlık sağlamaya çalışır. Aşırı ilgi ise genellikle sınırları ihlal eden veya karşı tarafın rahatını bozan davranışları içerir. İlgi gösteren kişi, karşı tarafın sınırlarını aşar, onu rahatsız edici şekilde takip eder veya sürekli olarak kontrol etmeye çalışır.

Love Bombing ve Bağlanma Stilleri

Farklı bağlanma stilleri, kişilerin ilişkilerde nasıl davrandıklarını ve duygusal ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını gösterirken, love bombing’e yatkınlık, bir kişinin manipülatif ilişki taktiklerine ne kadar açık olduğunu belirleyebilir. İşte farklı bağlanma stilleri ve love bombing’e yatkınlık arasındaki ilişki:

 • Güvenli Bağlanma ve Düşük Love Bombing Yatkınlığı: Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, genellikle kendilerine ve başkalarına güvenirler, sağlıklı sınırlar kurarlar ve duygusal ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde ifade ederler. Bu nedenle, güvenli bağlanma stiline sahip olanlar, manipülatif ilişki taktiklerine karşı daha dirençlidirler ve love bombing’e daha az yatkındırlar.
 • Kaygılı Bağlanma ve Yüksek Love Bombing Yatkınlığı: Anksiyöz bağlanma stiline sahip bireyler, genellikle ilişkilerde yoğun bir şekilde endişe duyarlar, sürekli olarak onay ararlar ve ilişkilerinde güvensizlik yaşayabilirler. Bu durum, manipülatif taktiklere daha açık olmalarına ve love bombing’e daha yatkın olmalarına neden olabilir.
 • Kaçıngan Bağlanma ve Orta Düzeyde Love Bombing Yatkınlığı: Kaçınan bağlanma stiline sahip bireyler, genellikle duygusal bağlara mesafeli dururlar, bağımlılıktan kaçınırlar ve ilişkilerde bağımsızlıklarını korumaya çalışırlar. Ancak, bazı durumlarda, bu kişiler kendilerini yalnız hissettiklerinde veya duygusal bağlara ihtiyaç duyduklarında manipülatif ilişki taktiklerine daha açık hale gelebilirler ve love bombing’e orta düzeyde yatkın olabilirler.
 • Karmaşık Bağlanma ve Değişken Love Bombing Yatkınlığı: Karmaşık bağlanma stiline sahip bireyler, genellikle hem güvensizlik hem de bağımlılık arasında gidip gelirler ve ilişkilerde tutarsız davranışlar sergileyebilirler. Bu nedenle, karmaşık bağlanma stiline sahip olanlar, love bombing’e karşı değişken bir yatkınlığa sahip olabilirler, çünkü duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için farklı stratejiler deneyebilirler.
Love bombing bağlanma

Love bombing ve bağlanma stilleri

Bağlanma stilleri yazısına tıklayarak ilgili blog yazımızdan bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu bağlanma stilleri ve love bombing’e yatkınlık arasındaki ilişki karmaşıktır ve her bireyde farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak, güvenli bağlanma stiline sahip olanlar manipülatif ilişki taktiklerine daha az yatkın olabilirken, diğer bağlanma stillerine sahip olanlar daha yüksek bir love bombing yatkınlığına sahip olabilirler.

Güvensiz bağlanma stilleri, özellikle anksiyöz ve kaçınan bağlanma stilleri, love bombing ile ilişkilendirilebilir. Anksiyöz bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkilerde yoğun endişe duyarlar ve sürekli onay ararlar. Karşı tarafın aşırı ilgisi ve övgüleri, bu kişilerin duygusal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için kullanılabilir.

Love Bombing’den Kurtulma ve Korunma Yolları

Love bombing ilişkilerinden sağlıklı bir şekilde çıkış yapmanın bazı yöntemleri şunlar olabilir:

 • Farkındalık Geliştirme: İlk adım, love bombing’in manipülatif doğasını tanımak ve ilişkinin sağlıksız olduğunu kabul etmektir. Kendinizi ve duygularınızı anlamak için farkındalık geliştirme çalışmaları yapın.
 • Sınırlar Belirleme: Kendinize sınırlar belirleyin ve bu sınırlara sıkı bir şekilde bağlı kalın. İlişkinin manipülatif doğasıyla başa çıkmak için karşı tarafın aşırı ilgi ve kontrol eğilimlerini kabul etmeyin.
 • Destek Arama: Yakın çevrenizden ve güvendiğiniz kişilerden destek isteyin. Aileniz, arkadaşlarınız veya bir terapist gibi destekleyici kaynaklar size bu süreçte yardımcı olabilir.
 • İletişim Kurma: İlişkiden çıkmak istediğinizi karşı tarafa net ve açık bir şekilde ifade edin. Ancak, bu konuşmayı yaparken güvende hissettiğinizden emin olun ve gerektiğinde güvenli bir ortamda yapın.
 • Kendinize Odaklanma: Kendinize zaman ayırın ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın. Kişisel gelişim aktiviteleri, hobiler veya rahatlama teknikleri gibi kendinizi geliştirebileceğiniz ve rahatlatabileceğiniz aktivitelere yönelin.
 • İlişkiyi Sonlandırma: İlişkiyi sonlandırmaya karar verdiğinizde, bu kararınızı uygulamak için kararlı olun. İlişkiye kesin bir son vermek ve karşı tarafa geri dönme olasılığınızı minimize etmek önemlidir.
 • Zamanla İyileşme: İlişkiden çıkış süreci zaman alabilir ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Kendinize zaman tanıyın ve kendi iyileşme sürecinizin farkında olun. Gerektiğinde profesyonel yardım almayı düşünün.

Kendinizi love bombing’e karşı korumak için aşağıdaki stratejileri kullanabilirsiniz:

 • Sınırlar Belirleme: Kendinize net sınırlar belirleyin ve bu sınırlara sıkı bir şekilde bağlı kalın. İlişkide hızlı bir şekilde ilerlemeye veya aşırı ilgi göstermeye başlayan biriyle karşılaştığınızda, sınırlarınızı korumak için cesur olun ve gerektiğinde hayır demeyi öğrenin.
 • Duygusal Farkındalık Geliştirme: Kendi duygusal tepkilerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlamak için farkındalık geliştirin. Kendinizi iyi hissetmediğinizde veya bir ilişkide manipülatif davranışlar fark ettiğinizde, bu sinyalleri tanıyın ve buna göre hareket edin.
 • Yavaş İlerleme: Yeni bir ilişkiye başlarken, ilişkinin doğal bir şekilde ilerlemesine izin verin ve acele etmeyin. Karşı tarafın aşırı ilgili veya çok hızlı bir şekilde duygusal bağlar kurmaya çalışması durumunda dikkatli olun ve ilişkiyi yavaşlatın.
 • Güvenilir Destek Ağı: Yakın çevrenizden ve güvendiğiniz kişilerden destek alın. Başkalarının perspektifinden faydalanın ve duygusal olarak zorlayıcı durumlarla karşılaştığınızda yardım istemekten çekinmeyin.
 • Dikkatli İlişki Seçimi: İlişkilerde karşı tarafı seçerken dikkatli olun. İlişkinin başlangıcında veya tanıştıktan kısa bir süre sonra aşırı ilgi gösteren veya aşırı romantik davranışlar sergileyen kişilere karşı dikkatli olun.
 • Objektif Değerlendirme: İlişkiyi objektif bir şekilde değerlendirin ve karşı tarafın davranışlarını gerçekçi bir şekilde analiz edin. Manipülatif veya kontrol edici davranışlar fark ederseniz, bu işaretlere dikkat edin ve bu durumla başa çıkma stratejileri geliştirin.
 • Kendi İhtiyaçlarınızı Öncelikli Kılma: Kendi ihtiyaçlarınızı ve mutluluğunuzu ön planda tutun. Karşı tarafın aşırı ilgisine kapılmadan önce kendi değerinizi tanıyın ve kendi iyiliğinize odaklanın.

Love Bombing Hakkında Uzman Görüşleri ve Örnekleri

Love bombing, genellikle manipülatif kişiler veya narsistik kişilik bozukluğu gibi durumları olan bireyler tarafından kullanılır. Bu kişiler, karşı tarafı kontrol altına almak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için aşırı ilgi göstermeyi bir araç olarak kullanırlar. Love bombing’e maruz kalan kişiler, manipülatif davranışların farkına varmadan önce ilişkinin yoğunluğundan etkilenebilirler. Ancak, zamanla bu davranışların gerçek doğası açığa çıkar ve kişi bu manipülatif ilişkiden zarar görebilir.

Love bombing, sağlıklı bir ilişki dinamiğinin temelini oluşturmaz çünkü gerçek ve derin bağlar üzerine değil, manipülasyon ve kontrol üzerine kuruludur. Bu nedenle, love bombing’e maruz kalan kişilerin bu taktiğin arkasındaki manipülatif doğayı tanıyarak sınırlarını ve kendilerini korumaları önemlidir. Ayrıca, love bombing’e karşı dirençli olmanın anahtarı, kendi değerlerine ve duygusal ihtiyaçlarına güvenmek ve sağlıklı bir ilişki dinamiği arayışında olmaktır.

Örneğin bir kişi, tanıştığı yeni bir partnerle hızlıca duygusal bağlar kurar ve ilişkiye çok hızlı bir şekilde derinleşir. İlk başlarda sürekli romantik jestler yapar, aşırı övgülerde bulunur ve karşı tarafa aşırı ilgi gösterebilir. Love bombingden korunmak için ilişkinin başlangıcında, karşı tarafın aşırı ilgi ve romantik davranışlarına dikkat etmek önemlidir. Hızlıca derinleşen ilişkilerde acele etmemek ve karşı tarafın gerçek niyetlerini ve davranışlarını dikkatlice değerlendirmek gerekir.

Love bombing davranışını tetikleyen faktörler nelerdir?

Love bombing davranışını tetikleyen faktörler arasında, genellikle manipülatif kişilik özelliklerine sahip bireylerin bulunması öne çıkar. Bu kişiler, genellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya karşı tarafa bağımlılık yaratmak için aşırı ilgi gösterme eğilimindedirler. Ayrıca, karşı tarafın zayıf olduğu veya duygusal boşluk yaşadığı durumlar, love bombing davranışının tetiklenmesinde rol oynayabilir.

Love bombing davranışını gösteren biri yardım almalı mı?

Evet, love bombing davranışını gösteren biri yardım almalıdır çünkü bu davranış genellikle kişinin manipülatif ve sağlıksız ilişki dinamiklerine sahip olduğunu gösterir. Bir terapist veya danışman, kişinin bu manipülatif davranışları anlamasına, kök nedenlerini keşfetmesine ve sağlıklı ilişki becerileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu sayede, kişi kendi duygusal ve ilişkisel iyiliğini koruyabilir ve sağlıklı ilişkiler kurabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir