Bireysel Danışmanlık

Davranış Bozukluğu Nedir? Türleri ve Belirtileri İçin Rehber

Davranış bozukluğu belirtileri

Davranış bozukluğu, bireyin normalden farklı ve genellikle işlevsiz davranışları olarak tanımlanır. Bu bozukluklar, bireyin yaşam kalitesini, ilişkilerini ve genel refahını olumsuz yönde etkileyebilir. Her ne kadar yaygın olmasa da, bu bozukluklar genellikle ihmal edilen veya yanlış anlaşılan durumlar arasında yer alır.

Bu yazıda Davranış bozukluklarının farklı türlerini ve belirtilerini tanımlayarak, nedenleri ve risk faktörlerini ele alacağız. Ayrıca davranış bozukluklarında ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun rolüne değinerek, davranış bozukluklarıyla başa çıkma stratejilerinin ve destek kaynaklarının neler olduğundan bahsedeceğiz.

Davranış Bozukluklarının Belirtileri

Davranış bozuklukları, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir ve bireyin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu belirtiler genellikle karmaşık olabilir ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Belirtileri anlamak, erken teşhis ve uygun destek için önemlidir.

Bu bölümde, farklı davranış bozukluklarının belirtilerine odaklanarak, bunların nasıl ortaya çıkabileceğini ve genel olarak nasıl tanımlanabileceğini ele alacağız.

Belirtiler genellikle karmaşık olabilir ve bazen bir bozukluğun belirtisiyle başka bir bozukluğun belirtisi karışabilir. Bu nedenle, belirtilerin anlaşılması ve uygun şekilde tanımlanması, hem bireyin hem de etrafındakilerin doğru desteği sağlaması açısından kritiktir.

Hazırsanız, farklı davranış bozukluklarının belirtilerini anlamak ve tanımak için yakından inceleyelim. Bu belirtiler, bireylerin yaşamlarını nasıl etkileyebilir ve tanınmaları konusunda nelere dikkat etmek gerekir, hep birlikte göz atalım.

Yetişkinlerde Davranış Bozukluklarının Belirtileri

Agresif veya Şiddet İçeren Davranışlar

 • Tartışmacı veya kavgacı olma eğilimi
 • Fiziksel veya sözlü saldırganlık
 • Yıkıcı veya hasar verici davranışlar sergileme

Sosyal İlişkilerde Zorluklar

 • İzole olma veya ilişkileri sürdürmede zorlanma
 • Empati eksikliği veya başkalarını anlama zorluğu
 • Sürekli çatışmalar veya anlaşmazlıklar yaşama

Uygunsuz Davranışlar veya Eylemler

 • İstenmeyen ve toplum normlarına uymayan davranışlar sergileme
 • Kuralları veya yasal sınırları ihlal etme eğilimi
 • Kontrolsüz alkol veya madde kullanımı

Sorumluluk Almama

 • Görevleri tamamlamada süreklilik eksikliği
 • Yükümlülüklerden kaçınma veya kaçınma eğilimi
 • Sorumlulukları devretme veya başkalarını suçlama

Konsantrasyon Bozukluğu

 • Dikkat eksikliği ve odaklanma güçlüğü
 • İş veya görevler üzerinde sürekli olarak dikkati dağılan bir halde olma
 • Planlama ve organizasyon becerilerinde zorluk

Çocuklarda Davranış Bozukluklarının Belirtileri

Çocuklarda görülen davranış bozuklukları çocukların sosyal, duygusal ve akademik hayatlarını olumsuz yönde etkiler. Bu süreçte hem kişinin kendisi hem de aile ve okul çevresi süreci yönetmekte zorlanır. Çocuklarda en sık görülen başlıca davranış türleri aşağıdaki gibidir.

Agresif veya Şiddet İçeren Davranışlar

 • Diğer çocuklara karşı fiziksel veya sözlü saldırganlık
 • Oyuncakları veya eşyaları zarar verme eğilimi
 • Hayvanlara veya diğer canlılara zarar verme dürtüsü

Sosyal İlişkilerde Zorluklar

 • Oyunda diğer çocuklarla iletişim ve paylaşım konusunda zorluk
 • Grup oyunlarında dışlanma veya yalnızlık
 • Empati eksikliği veya başkalarının duygularını anlama güçlüğü

Uygunsuz Davranışlar veya Eylemler

 • Kural ihlali veya öğretmenlerin direktiflerini sürekli reddetme
 • Diğer çocukların oyuncaklarına veya eşyalarına zarar verme
 • İstenmeyen ve beklenmedik durumlarda aşırı tepkiler gösterme

Sorumluluk Almama

 • Okulda veya evde verilen görevleri yapmama veya tamamlamama
 • Sorumluluklarından kaçma ve suçu başkalarına atmaya eğilim
 • Kararlar alırken veya sorunları çözerken yardım istememe

Konsantrasyon Bozukluğu

 • Dikkat eksikliği ve odaklanma güçlüğü
 • Okulda veya evde dikkatinin sürekli dağılması
 • Ani ve sürekli enerji patlamaları veya çabuk sıkılma

İçe Kapanıklık veya Aşırı Sosyallik

 • İzole olma ve diğer çocuklarla iletişimden kaçınma
 • Aşırı sosyal aktivite arayışı veya sürekli dışa dönüklük
 • Zorlukla kurulan veya sürdürülen arkadaşlıklar ya da sosyal ilişkiler

Davranış Bozukluklarının Nedenleri ve Risk Faktörleri

Davranış bozukluğu kavramı, çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabilen, kişinin duygusal, zihinsel ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen durumları ifade eder. Davranış bozukluğunun nedenleri olarak ise genetik yatkınlıklar, çevresel etmenler, nörolojik faktörler ve psikolojik etkiler gibi birçok faktörü göstere biliriz.

Davranış bozukluğu kendisini; agresiflik, sosyal ilişkilerde zorluklar, uygun olmayan davranışlar, konsantrasyon eksikliği, depresyon veya anksiyete gibi belirtilerle gösterebilir. Bu faktörlerin anlaşılması, önlenmesi ve yönetilmesi, davranış bozukluklarının tedavisi ve kişinin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından önemlidir.

Genetik ve Biyolojik Faktörler

 1. Ailedeki genetik yatkınlıkların etkisi
 2. Beyin kimyasındaki dengesizlikler veya nörotransmitter fonksiyonlarındaki değişiklikler

Çevresel Etkenler

 1. Travmatik yaşam olayları: Taciz, aile içi şiddet, kayıp gibi durumlar
 2. Stresli yaşam koşulları: Yoksulluk, göç, aile içi çatışmalar

Nörolojik ve Gelişimsel Faktörler

 1. Beyin gelişimindeki anormalliklerin rolü
 2. Erken yaşta beyin hasarı veya travmaların etkisi
 3. Gelişimsel aşamalardaki problemler

Psikolojik ve Sosyal Etmenler

 1. Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerin kişinin psikolojisi üzerindeki etkisi
 2. Zorlu aile ilişkileri ve ebeveyn tutumlarının rolü
 3. Sosyal çevrenin, akran baskısının ve toplumsal beklentilerin etkisi

Madde Kullanımı ve Bağımlılık

 1. Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı
 2. Madde kullanımına bağlı beyin fonksiyonlarının zarar görmesi

Çocuklarda En Sık Görülen Davranış Bozukluğu Türleri

Hırçınlık, Sinirlilik ve Saldırganlık

 1. Diğer çocuklarla sık sık tartışma veya kavga etme
 2. Eşyalara zarar verme veya kırma gibi saldırgan davranışlar gösterme
 3. Sık ve ani öfke patlamaları yaşama

İnatçılık

 1. Herhangi bir konuda ısrar etme, değişikliğe direnme
 2. Ebeveynlerin veya yetişkinlerin direktiflerine karşı gelme
 3. İstenilen bir şeyi yapmamak için direnç gösterme

Tırnak Yeme ve Saç Koparma (Trichotillomania)

 1. Stresli veya sıkıldığı zamanlarda tırnakları yeme veya saç koparma
 2. Bu davranışların sonucunda tırnaklarda zararlar veya saç dökülmeleri oluşması

Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma

 1. Tuvalet eğitimini almış çocuklarda gece veya gündüz altını ıslatma
 2. Tuvalet ihtiyacını yerine getirememe ve dışkı kaçırma sorunları

Yeme Bozuklukları

 1. Anoreksiya: Aşırı kilo kaybı ve yeme alışkanlıklarında kontrolsüzlük
 2. Bulimiya: Aşırı yeme ve ardından kusma davranışı
 3. Tıkanma korkusu veya beslenme kaygısı

Karşıt Gelme Bozukluğu (Oppositional Defiant Disorder)

 1. Otorite figürlerine karşı gelme ve başkaldırma
 2. Sürekli tartışma, öfke ve sinirlilik gösterme

Uyku Bozuklukları

 1. Uykuya dalamama veya uykusuzluk yaşama
 2. Uykuda sık sık uyanma veya kabuslar görme

Çalma

 1. Başkalarının eşyalarını izinsiz alma veya saklama
 2. Çalma eylemleri sonucunda suçluluk veya pişmanlık hissi yaşama

Çocuklarda Davranış Bozukluğu Ailelerin ve Eğitimcilerin Rolü

Çocuklarda görülen davranış bozuklukları, ailelerin ve eğitimcilerin yakın ilgi ve desteğine ihtiyaç duyar. Aileler, çocuklarının duygusal ve zihinsel gelişimine yönelik ilk etkileyicilerdir. Sağlıklı iletişim kurmak, sınırları belirlemek ve olumlu davranışları ödüllendirmek, çocukların uygun davranışları öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Eğitimciler ise çocukların büyük bir zaman dilimini okulda geçirdikleri için bu süreçte önemli bir rol oynarlar. Davranış bozukluğu olan çocuklara, destekleyici bir öğrenme ortamı sunmak ve onların bireysel ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programı oluşturmak önemlidir. Öğretmenler, çocukların güçlü yönlerini destekleyerek ve zayıf yönlerini geliştirerek, pozitif davranışları teşvik edebilirler.

Aileler ve eğitimciler arasında iş birliği, çocuğun davranış bozukluğuyla başa çıkma sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Birlikte çalışarak, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına en uygun yaklaşımı belirleyebilirler. Bu iş birliği, çocuğun daha sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesine ve olumlu davranışlar geliştirmesine yardımcı olabilir.

Çocuklarda davranış bozuklukları

Çocuklarda görülen davranış bozuklukları

Davranış Bozukluklarıyla Başa Çıkma Stratejileri

Davranış bozukluklarıyla başa çıkma stratejileri, bireysel ihtiyaçlara ve duruma göre değişebilir. Ancak genel olarak şu stratejiler etkili olabilir:

 • Empati ve Anlayış: Kişinin duygularını anlamak ve empati kurmak, onunla sağlıklı iletişim kurmanın ilk adımıdır.
 • Sakin ve İlgili Olma: Stresli anlarda bile sakin kalmak ve ilgi göstermek, kişinin duygularını anlamak açısından önemlidir.
 • Net Sınırlar Belirleme: Belirli davranışların kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade etmek ve sınırları belirlemek gerekir.
 • Olumlu Takviye: İstenilen davranışları takdir etmek ve ödüllendirmek, istenmeyen davranışların yerine olumlu davranışların yerleşmesine yardımcı olabilir.
 • Bireysel İhtiyaçlara Odaklanma: Her bireyin farklı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları anlamak ve ona göre destek sağlamak önemlidir.
 • Profesyonel Yardım Alma: Uzman bir psikolog veya terapistten destek almak, kişinin davranışlarını anlamak ve yönetmek açısından faydalı olabilir.
 • Sağlıklı ve Düzenli Bir Yaşam Tarzı: Düzenli uyku, beslenme ve egzersiz, genel sağlık ve duygusal denge için önemlidir.
 • Kriz Anında Yönetim: Kriz anlarında sakin kalmak, riskli durumları önlemek ve kişinin sakinleşmesine yardımcı olmak önemlidir.

Davranış Bozukluğu Terapi Süreci

Davranış bozukluklarıyla baş etme sürecinde terapi, etkili ve uzun vadeli bir çözüm olabilir. Profesyonel bir terapist veya danışman, kişinin duygusal, zihinsel ve davranışsal ihtiyaçlarına uygun olarak destek sağlayabilir. Terapi süreci, kişinin kök nedenlerini anlamasına, duygusal dengeyi sağlamasına ve olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı olabilir.

Terapi, bireye uygun stratejiler geliştirme, duygusal iyileşme ve sorunları daha sağlıklı bir şekilde ele alma becerilerini geliştirme konusunda destek olabilir. Profesyonel bir terapist, bireye özel bir tedavi planı oluşturabilir ve süreci yönlendirebilir.

Davranış bozukluklarıyla başa çıkmak, bireyin ve çevresindekilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Profesyonel yardım arayışı, kişinin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine ve olumlu değişiklikler yapmasına olanak tanır. Terapi, bu süreçte kişiye rehberlik edebilir ve daha iyi bir gelecek için önemli bir adım olabilir.

 

Davranış bozuklukları genellikle ne zaman ortaya çıkar?

Davranış bozuklukları farklı yaş dönemlerinde ortaya çıkabilir. Bazıları erken çocuklukta, bazıları ise ilerleyen yaşlarda belirginleşebilir.

Davranış bozuklukları kalıcı mıdır?

Davranış bozukluklarının kalıcılığı duruma göre değişir. Bazıları geçici olabilirken, bazıları uzun süre devam edebilir. Her durum farklılık gösterebilir.

Davranış Bozukluğu Alanında Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir