Psikoloji

Nevrotik Ne Demek? Çeşitleri ve Belirtileri Nelerdir?

Nevrotik ne demek

Nevrotik ne demek? “Nevrotik” terimi, psikiyatri ve psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Nevrotik, nevroz denilen bir psikolojik bozukluğa sahip olan kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Nevroz, genellikle stres, kaygı ve çeşitli psikolojik faktörlerle ilişkili olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Nevrotik kişiler, normalden farklı şekillerde düşünme, duygulanma ve davranış gösterme eğilimindedir. Örneğin, aşırı endişeli olabilirler, takıntılı düşüncelere veya hareketlere sahip olabilirler veya sosyal etkileşimlerde güçlük yaşayabilirler.

“Nevrotik” terimi, bir kişinin nevroza sahip olduğunu ifade etmek için kullanıldığında, genellikle o kişinin belirli semptomları veya davranışları vurgulanır. Ancak, nevrotik bir kişiye hakaret veya olumsuz bir etiket olarak kullanmak yerine, onlara anlayış ve destek sunmak önemlidir. Psikolojik yardım almak, nevrozun etkilerini hafifletmeye ve kişinin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Nevrotik Davranış Bozukluğu

Nevrotik davranış bozukluğu, nevroz denilen psikolojik bozukluklarla ilişkilendirilen belirli semptomlar ve davranışlar içerebilir. Nevroz, genellikle aşırı stres, kaygı ve çeşitli psikolojik faktörlerle ilişkili olan bir durumdur.

 1. Sürekli endişe ve kaygı: Nevrotik bireyler, günlük yaşamda aşırı endişe duyabilirler. Küçük şeylerden bile aşırı derecede kaygılanma, gelecekle ilgili sürekli endişe içinde olma eğilimi gösterebilirler.
 2. Takıntılı düşünceler ve ritüeller: Nevrotik kişiler, takıntılı düşüncelere ve obsesyonlara sahip olabilirler. Örneğin, sürekli temizlik yapma, elleri yıkama veya belirli sayıda tekrarlamalar gibi belirli ritüelleri yerine getirme ihtiyacı hissedebilirler.
 3. Fobi ve korkular: Nevrozlar, fobiler ve korkularla da ilişkilendirilebilir. Nevrotik bireyler, belirli nesnelerden, durumlardan veya sosyal etkileşimlerden aşırı korku veya kaygı duyabilirler.
 4. Sosyal çekingenlik: Nevrotik kişiler, sosyal etkileşimlerde zorluk yaşayabilirler. Sosyal çekingenlik, sosyal durumları veya topluluk içinde olmayı rahatsız edici bulma, başkalarıyla iletişim kurmaktan kaçınma veya sosyal durumlarda aşırı derecede gergin hissetme şeklinde kendini gösterebilir.
 5. Somatik semptomlar: Nevrotik bireyler, fiziksel semptomları yoğun bir şekilde deneyimleyebilirler. Bu semptomlar genellikle tıbbi bir nedenle açıklanamaz. Baş ağrısı, mide bulantısı, kas gerginliği, uyku sorunları gibi somatik semptomlar nevrotik davranışların bir parçası olabilir.

Nevrotiklik Belirtileri Nelerdir?

Nevrotiklik belirtileri, nevroz adı verilen psikolojik rahatsızlıklarla ilişkili olan çeşitli semptomlar ve davranışlarla ilişkilendirilebilir. Nevroz, genellikle stres, kaygı ve çeşitli psikolojik faktörlerle ilişkili olan bir durumdur.

 1. Sürekli kaygı ve endişe: Nevrotik bireyler, günlük yaşamlarında sürekli bir kaygı ve endişe hissi yaşayabilirler. Bu endişe genellikle gerçekçi bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilir ve kişinin normal işlevselliğini etkileyebilir.
 2. Takıntılı düşünceler ve ritüeller: Nevrotik kişiler, takıntılı düşüncelere veya obsesyonlara sahip olabilirler. Bu düşünceler tekrarlayıcı, rahatsız edici ve kontrol edilemez olabilir. Bu takıntılar, kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek ritüeller veya tekrarlayan davranışlara yol açabilir.
 3. Sosyal çekingenlik ve sosyal fobi: Nevrotik bireyler, sosyal etkileşimlerde zorluk yaşayabilirler. Sosyal çekingenlik, topluluk içinde rahatsızlık hissetme, başkalarıyla iletişim kurmaktan kaçınma veya sosyal durumlarla ilgili aşırı kaygı duyma şeklinde kendini gösterebilir.
 4. Somatik semptomlar: Nevrotiklik, somatik semptomlarla ilişkilendirilebilir. Kişi, fiziksel semptomları yoğun bir şekilde deneyimleyebilir, ancak bu semptomlar tıbbi bir nedenle açıklanamaz. Baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, kas gerginliği, uykusuzluk gibi somatik belirtiler nevrotiklik belirtileri arasında yer alabilir.
 5. Duygusal dalgalanmalar: Nevrotik bireylerde duygusal dalgalanmalar yaygın olabilir. Kişi, anksiyete, hüzün, öfke veya irritabilite gibi farklı duygusal durumlar arasında hızlı bir geçiş yaşayabilir.
 6. İşlevsellikte bozulma: Nevrotiklik, günlük işlevselliği etkileyebilir. İş veya okul performansında düşüş, ilişkilerde sorunlar, konsantrasyon güçlüğü gibi işlevsellikte bozulma belirtileri gözlenebilir.
 7. Uyku sorunları: Nevrotik bireylerde uyku problemleri yaygın olabilir. İnsomnia (uykusuzluk) veya sürekli uykuya dalma sorunları gibi uyku bozuklukları gözlenebilir.
 8. İç içe geçen düşünceler: Nevrotiklik, düşüncelerde karışıklık ve iç içe geçme hissiyle ilişkilendirilebilir. Zihinsel sürekli dönüp durma, aşırı analiz etme ve seçim yapmada güçlük çekme gibi durumlar ortaya çıkabilir.
 9. Duygusal istikrarsızlık: Nevrotik bireyler, duygusal istikrarsızlık yaşayabilirler. Ani duygu değişimleri, aşırı hassasiyet, aşırı tepkiler veya anlamsız korkular gibi durumlar sıkça görülebilir.
 10. Kaçınma davranışları: Nevrotiklik, belirli durum veya nesnelerden kaçınma davranışlarıyla ilişkilendirilebilir. Kişi, korktuğu veya rahatsız olduğu şeylerden kaçınarak hayatını düzenlemeye çalışabilir.
Nevrotik

Nevrotik ne demek?

İçsel çatışma: Nevrotik bireyler, sürekli içsel çatışmalar yaşayabilirler. Kararsızlık, ikilemde kalma, kendi istekleri veya değerleri arasında çelişki gibi durumlar ortaya çıkabilir.

İştahta değişiklikler: Nevrotiklik, yeme alışkanlıklarında veya iştahta değişikliklere yol açabilir. Aşırı yeme, yemek reddetme veya beslenme alışkanlıklarında anormallikler gözlenebilir.

Bu belirtiler, genel olarak nevrotiklikle ilişkilendirilen semptomlar olup, belirli bir nevrotik bozukluğun belirtileri bireyden bireye ve durumdan duruma farklılık gösterebilir.

Nevroz Çeşitleri Nelerdir?

Nevroz, psikolojik bir bozukluk türü olup, kişinin yaşamını etkileyen duygusal ve davranışsal sorunlara yol açabilir. Nevroz çeşitleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): Kişinin tekrarlayan düşünceleri ve obsesyonları ile mücadele ettiği, buna bağlı olarak da takıntılı davranışlar veya kompulsiyonlar sergilediği bir nevroz türüdür.

Panik Bozukluk: Ani ve beklenmedik panik ataklarının yaşandığı, panik belirtileriyle başa çıkmak için sürekli endişe ve kaçınma davranışlarının görüldüğü bir nevroz türüdür.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Sosyal durumlarda yoğun kaygı ve utanç duygusu yaşanan, başkalarıyla etkileşimden kaçınma eğilimi gösterilen bir nevroz türüdür.

Fobik Bozukluk: Belirli bir nesne, durum veya aktiviteye aşırı korku ve endişe duyulduğu, bu nedenle de o şeyden kaçınma davranışlarının sergilendiği bir nevroz türüdür.

Somatoform Bozukluklar: Bedensel semptomların mevcut olmasına rağmen tıbbi bir açıklama bulunamadığı durumlarda ortaya çıkan nevroz türleridir. Örnek olarak, somatizasyon bozukluğu ve hipokondriyazis (hastalık korkusu) verilebilir.

Anksiyete Bozuklukları: Genel olarak anksiyete belirtileri, sürekli endişe, gerginlik, irritabilite ve kaygı hali ile karakterizedir. Örnek olarak, yaygın anksiyete bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) verilebilir.

Nevrotiklik Nedenleri

Nevrotiklik, karmaşık bir yapıya sahip olan bir psikolojik durumdur ve birçok faktörden etkilenebilir. Nevrotiklik oluşumunda rol oynayan bazı yaygın nedenler şunlardır:

Genetik yatkınlık: Genetik faktörler, nevrotiklik gelişiminde rol oynayabilir. Ailede nevrotik bozukluklara sahip bireylerin varlığı, bireyin nevrotiklik riskini artırabilir. Genetik yatkınlık, kişinin zihinsel ve duygusal süreçlerinde belirli bir hassasiyet veya düzensizlik oluşmasına katkıda bulunabilir.

Çevresel faktörler: Çocukluk döneminde maruz kalınan çevresel faktörler, nevrotiklik riskini etkileyebilir. İstismar, ihmal, travmatik olaylar, aile içi çatışmalar veya stresli yaşam koşulları gibi çevresel faktörler, nevrotiklik gelişiminde rol oynayabilir.

Kişilik yapısı: Bireyin kişilik yapısı, nevrotiklik riskini etkileyebilir. Örneğin, mükemmeliyetçilik, düşük özgüven, düşük toleranslılık gibi özellikler, nevrotiklik eğilimini artırabilir. Ayrıca, düşük öz saygı, başkalarının beğenisine aşırı bağımlılık veya sürekli onay arayışı da nevrotik davranışların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Stres: Yüksek düzeyde stres, nevrotiklik gelişimini tetikleyebilir veya mevcut semptomları şiddetlendirebilir. Stresli yaşam olayları, çalışma baskısı, ilişki problemleri, finansal zorluklar gibi faktörler, nevrotiklik riskini artırabilir.

İçsel çatışmalar: Kişinin içsel çatışmaları, nevrotiklik gelişiminde etkili olabilir. Çelişkili değerler, istekler veya duygusal süreçler, nevrotik semptomların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Öğrenilmiş davranışlar: Çocukluk döneminde öğrenilen davranış kalıpları, nevrotiklik gelişiminde etkili olabilir. Aile içindeki örnek alınan davranışlar, çocuğun gelecekte nevrotik davranışlar sergileme olasılığını artırabilir.

Nevrotiklikle başa çıkmak için terapi ve danışmanlık hizmetleri nasıl yardımcı olabilir?

Terapi ve danışmanlık hizmetleri, nevrotiklikle başa çıkmada önemli bir destek sağlar. Bu hizmetler, nevrotiklik belirtilerini anlamaya ve nedenlerini keşfetmeye yardımcı olurken, güvenli bir ilişki kurarak duygusal rahatlama sağlar. Ayrıca, bireye nevrotik davranışları yönetmek ve baş etmek için stratejiler ve beceriler öğreterek pratik destek sunar. Olumsuz düşünceleri değiştirmeyi, duygusal düzenlemeyi geliştirmeyi ve gelecek hedefleri belirlemeyi destekler. Her bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak kişiye özgü bir yaklaşım sunar ve nevrotiklikle başa çıkmada etkili bir araçtır.

Nevrotiklik riskini azaltmak için günlük hayatta uygulanabilecek öneriler nelerdir?

Nevrotiklik riskini azaltmak için günlük hayatta uygulanabilecek bazı öneriler şunlardır: Stres yönetimi tekniklerini kullanmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, yeterli uyku almak, sosyal destek ağını güçlendirmek, olumlu düşünce alıştırmaları yapmak, gevşeme ve meditasyon tekniklerini uygulamak, zaman yönetimine önem vermek, hedef belirlemek ve kendine zaman ayırmak. Ayrıca, uzman yardımı almak, danışmanlık veya terapi hizmetlerinden faydalanmak da nevrotiklik riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Nevrotik Davranış Bozukluğu Alanında Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir