Bireysel Danışmanlık, Tüm Psikologlar

Bireysel Psikoterapi Nedir?

Bireysel psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal problemlerinin çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesini ve korunmasını hedefleyen tekniklere verilen addır. Gündelik yaşamda kolayca karşılaşılabilecek bir takım olumsuz ruh halleri ve olaylar, bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Psikoterapi seansları sırasında birey; ruhsal durumu, düşünceleri, duygusal yapısı ve kişilik yapısıyla ilgili bilgilendirilmektedir.

Bireysel Terapi; gizlilik esasını temel alan, yüz yüze ya da online olarak uzman bir klinik psikolog tarafından yapılan 45-50 dakikalık psikoterapi seanslarıdır. Bireysel Terapide danışan ile psikoterapist birebir çalışmaktadır. Bu seanslarda bireye, hayatının kontrolünü eline alması ve karşısına çıkabilecek zorluklarla işlevsel bir şekilde mücadele edebilmesi için bazen geçmişten getirdiği travmalar ve deneyimler çalışılarak yardımcı olunmaya çalışılır.

Bireysel psikoterapide genellikle; depresyon, kaygı, panik atak, obsesif-kompulsif bozukluk, travma, özgüven problemleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, fobiler, sosyal fobi, beslenme ve yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, ilişki ve iletişim problemleri, kişilik bozuklukları, duygu durum bozuklukları konuları çalışılmaktadır.

Terapi Ne Zaman Gereklidir?

Terapi çoğunlukla; kişinin özellikle kendi isteği doğrultusunda veya yakınlarının yönlendirmesiyle sosyal yaşamına, ilişkilerine ya da iş yaşamına dair sorunlarının içinden çıkamayacağını düşündüğü, bu alanlardaki işlevselliklerini olumsuz bir şekilde etkilediği zaman önerilmektedir. Bu genel koşullar dışında da birey; yaşam kalitesini artırmak, daha iyi ilişkiler kurabilmek ve bunun gibi hedeflere ulaşmada gerekli becerileri öğrenmek için de terapiye başvurabilir. Kişisel gelişim, performans artırma, kendini tanıma, korkularla baş edebilme, gibi kişisel gelişim konuları da sıklıkla psikoterapi başvurularını oluşturabilmektedir.

Bireysel Terapide Amaçlar

Bireysel terapilerde amacı, danışan ve psikoterapist birlikte belirlemektedirler. Terapilerin genel amaçları şunlar olabilir:

 

 • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
 • Davranış ve tutum değişikliği sağlamak
 • Sorunlarla başa çıkabilme becerisini artırabilmek
 • İkili ilişkileri düzenlenmek
 • Hayata yön veren önemli kararlar almak
 • Bireyin kendine olan güven duygusunu artırmak
 • Öz farkındalığı artırabilmek
 • Psikolojik rahatsızlıkları azaltmak ve tamamen yok etmek

Bireysel Terapinin Faydaları

Bireysel terapi, kişilerin yaşamlarında zorluk çektikleri durum ve süreçlerde ya da kişisel gelişimlerini deneyimlemek istediklerinde uzman bir psikologdan destek alma sürecidir. Bu süreç bireylere aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 

 1. Bireyin kendini daha iyi anlamasını sağlamak
 2. Bireyin duygularını görmesini ve olumsuz duygularla nasıl başa çıkılabileceğini öğrenmesi
 3. Yargılama olmadan bireyin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmesi
 4. Semptomların altında yatan nedenleri bulmak
 5. İşlevsel başa çıkma stratejilerini öğrenmek
 6. Semptomları yönetmek
 7. Yaşam tarzında yapılabilecek değişiklikleri kolaylaştırmak

Bireysel Terapide Hangi Yaklaşımlar Uygulanır?

Bireysel psikoterapide uzman klinik psikologlar tarafından genellikle; Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Psikodinamik Terapi, EMDR, Bütüncül Psikoterapi, Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Mindfulness, Varoluşçu Psikoterapi, Kişilerarası Psikoterapi yöntemleri uygulanır.

Online Terapi Nedir?

Online Terapi, yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda psikolojik desteğin internet üzerinden görüntülü olarak sağlandığı profesyonel bir hizmettir. Bu görüşmelerde de tıpkı yüz yüze seanslarda olduğu gibi aynı etik ilkeler ve yöntemler kullanılmaktadır. Görüşmeler genellikle skype, zoom veya whatsapp üzerinden görüntülü olarak yapılır.

Online terapinin bireylere sağladığı birçok avantajı bulunmaktadır. Onlardan bazıları şunlardır:

 

 • Online terapide, terapistin ofisine gitmek için planlama yapılmasına ve zaman ayırımına gerek olmadığı için çevrimiçi danışmanlık daha ulaşılabilir ve pratiktir. Kişinin kendisini rahatça ifade edebileceğini düşündüğü ve güvende hissettiği herhangi bir yerde seanslarını gerçekleştirebilir.
 • Şehirler ve ülkeler arası olarak farklı dillerde bile çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinden psikolog randevusu alınma imkanı doğar.
 • Fiziksel rahatsızlıklar sebebiyle bireyin bulunduğu yerden çıkması mümkün ol

Bireysel Psikoterapi Konusunda Uzman Ekibimiz​

Doktor Psikolog ve Klinik Psikolog Kadromuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir